บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย AIS  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 2/2-4 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  ฝ่ายบุคคล  เบอร์โทร 053-221765-6, 089 - 5569993 อีเมล์ HRviengping_telewiz@hotmail.com
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
หัวหน้าบัญชีการเงิน
รหัสงาน : 0401646
ประกาศเมื่อ : 21 มกราคม 60
จำนวนที่รับ
1  อัตรา
ลักษณะงาน
1. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้
2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ
3. ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัท โดยการตรวจสอบการออกใบเสร็จการบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
4. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
5. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลและจัดเก็บเอกสารด้านบัญชีในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
ประกันสังคม 
เงินเดือน
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย หรือ หญิง   อายุ 35 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
1. มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบริษัท
2. มีความรู้ทางด้านบัญชี,การบริหารจัดการคน และงานในฝ่ายได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Internet และ โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ดี
4. มีเงินค้ำประกันในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์
บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สาขา
ประเภทธุรกิจ
สื่อสาร/โทรคมนาคม
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2535   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
ลักษณะธุรกิจ
ตัวแทนจำหน่าย AIS
ที่อยู่
2/2-4 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053-221765-6, 089 - 5569993   แฟกซ์ : 053 -221767
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง -
ตำแหน่งงานอื่นของ  บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด