โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
โรงแรมและที่พัก  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 44,44/1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  คุณมกริน พรหมโยธี  เบอร์โทร 053222111 อีเมล์ gm@kantaryhills-chiangmai.com
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
Programmer window application
รหัสงาน : 0427968
ประกาศเมื่อ : 23 พฤษภาคม 60
จำนวนที่รับ
1  อัตรา
ลักษณะงาน
1.พัฒนาโปรแกรม HRIS ตามความต้องการ โดยใช้ Framework (vb.net) ของบริษัท
2.ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรม
3.ทำงานตามขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานของทีมงาน
4.มีส่วนรวมในการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน และการแก้ปัญหาของทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
5.ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มีในบริษัท
6.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมายตามความเหมาะสม
สวัสดิการ
ประกันสังคม 
เงินเดือน
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย หรือ หญิง   อายุ 30 ถึง 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP Concept, มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ, ละเอียดรอบคอบ
2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft SQL Server
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Tools ในการเขียน Report (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม parichat@kasemkij.com Tel.089-635-4499
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์
โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
สาขา
ประเภทธุรกิจ
โรงแรม/ที่พัก
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2550   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก
ที่อยู่
44,44/1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053222111   แฟกซ์ : 053400868
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
คุณมกริน พรหมโยธี ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
ตำแหน่งงานอื่นของ  โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด