โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
โรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 222 หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  ธัญวรัตน์ เทพประสงค์  เบอร์โทร 053-274002 อีเมล์ pimandek_chiangmai@hotmail.com
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
รหัสงาน : 0429707
ประกาศเมื่อ : 15 มีนาคม 60
จำนวนที่รับ
1  อัตรา
ลักษณะงาน
มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษหลายรูปแบบตามหลักการวัดผลและประเมินผล มีความรู้ ความเข้าใจด้านจิตวิทยา เข้าใจลักษณะธรรมชาติและความต้องการของนักเรียนเป็นอย่างดี มีคุณลักษณะของครูที่ดี ได้แก่ ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน พูดจาไพเราะมีเมตตา ขยัน เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง มีเวลาให้นักเรียนเข้าพบและปรึกษาหารือ มีความเป็นมิตร มีความยุติธรรม ใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน
สวัสดิการ
ประกันสังคม  โบนัส  ค่าอาหาร  ชุดพนักงาน 
เงินเดือน
12,001 - 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
หญิง   อายุ 25 ถึง 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
1. มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท  
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สาขา
ประเภทธุรกิจ
การศึกษา/เครื่องเขียน/แบบเรียน
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2528   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
ลักษณะธุรกิจ
โรงเรียนเอกชนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ที่อยู่
222 หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053-274002   แฟกซ์ : 053-812260
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
ธัญวรัตน์ เทพประสงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ตำแหน่งงานอื่นของ  โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด