บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด
ขายส่ง-ปัจจัยการผลิตการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตร ที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประด  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 207 หมู่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง  เบอร์โทร 053-142-565 / 089-850-4669 อีเมล์ siripong@aga-agro.com
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
Field Technician ด่วน
รหัสงาน : 0430251
ประกาศเมื่อ : 16 มีนาคม 60
จำนวนที่รับ
1  อัตรา
ลักษณะงาน
• ทดสอบสายพันธุ์พืช , รายงานสรุปผลงาน , ออกไปทดสอบสายพันธุ์กับลูกค้า , วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ลงแปลงทดลอง , เก็บข้อมูลงานทดลอง , ทดสอบพันธุ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม  ชุดพนักงาน  วันหยุดตามประเพณี , ยูนิฟอร์ม และอื่น ๆ ตามนโยบายขององค์กร
เงินเดือน
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเกษตร ,พืชไร่ ,เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
1. • บุคลิกภาพลักษณะชอบลุยงาน สามารถลง Field ได้ และ มีความรอบคอบในการทำงาน
2. • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
3. • มีความรู้ทางด้านสถิติ (Statistic) และการวิเคราะห์ตัวเลข
4. • รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต , ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
5. • สถานที่ทำงานคือ เขต อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่และ หากเป็นคนในพื้นที่ อ.แม่แตง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์
บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด
สาขา
ประเภทธุรกิจ
การเกษตร
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2555   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
ลักษณะธุรกิจ
ขายส่ง-ปัจจัยการผลิตการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตร ที่เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ผัก สินค้ากลุ่มเคมีเกษตรและเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกับลูกค้าในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลกที่เริ่มเห็นความสำคัญของประเทศเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทย
ที่อยู่
207 หมู่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053-142-565 / 089-850-4669   แฟกซ์ : 053-142-560
อีเมล์
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง ตำแหน่ง ส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง
ตำแหน่งงานอื่นของ  บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด