ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ให้บริการทานอาหารขันโตกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  น.ส. ณัฐวดี หน่ออรุณ  เบอร์โทร 053-202993-5, 095-1450296 อีเมล์ hr_oldcm@hotmail.com
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
พนักงานรักษาความปลอดภัยกลางวัน (ด่วนมาก)
รหัสงาน : 0438682
ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม 60
จำนวนที่รับ
2  อัตรา
ลักษณะงาน
-สำรวจตรวจตราความผิดปรกติ โดยรอบบริเวณ เมื่อได้รับมอบการส่งงาน จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยกะกลางคืน หากตรวจพบให้รายงานความผิดปกตินั้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้างาน และ/หรือด้วยวาจา ต่อระดับผู้จัดการฝ่ายใดก็ได้ในทันที
-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยมีรายละเอียดในแต่ละจุดภายในศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
สวัสดิการ
ประกันสังคม  มีสวัสดิการอาหารให้พนักงาน 2 มื้อ
เงินเดือน
10,001 - 12,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
1. มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. ไม่ติดสุรา สิ่ิงเสพติด และการพนันต่างๆ
3. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. รักสุนัข เลี้ยงสุนัขได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้  
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
สาขา
ประเภทธุรกิจ
ท่องเที่ยว/ทัวร์
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2513   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการทานอาหารขันโตกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ที่อยู่
185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053-202993-5, 095-1450296   แฟกซ์ : 053 274 094
อีเมล์
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
น.ส. ณัฐวดี หน่ออรุณ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งงานอื่นของ  ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด