ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (537)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12708 ) งานลำพูน ( 366 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 148 ) งานอื่นๆ ( 968 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท บ้านใหญ่ไพรสูง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 60
เขียนแบบและคุมงาน
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 60
- เขียนแบบ แก้แบบ ทำแบบต่อเติมบ้าน ออกแบบบ้าน - สามารถถอดแบบ และ ประมาณราคางาน หรือราคาบ้าน ได้ - ดูแลงานติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อประสานงานขออนุญาติ - รับผิดชอบต่อหน้าที่และควบคุมงานให้เป..
 ซุปเปอร์คิดส์ เนอร์สเซอรี่ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับสถาปนิกประจำ
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
จบ วศบ ไฟฟ้า มีใบรปะกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า สามารถถอดแบบประเมินราคา และ combine แบบกับงานสถาปัตย์ ----------------- จบ วศบ เครื่องกล มีใบรปะกอบวิชาชีพวิศวกรเครื่องกล สามารถถอดแบบประเมินราคา และ ..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกรเอ็นจิเนียริ่ง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
สามารถติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ และใช้โปรแกรม autocad ได้
 บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- เขียนแบบ Auto CAD, ทำ file Present - ประเมินราคางาน อุปกรณ์ต่างๆ - ประสานงานกับผู้รับเหมา..
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- เคลียร์แบบ - ควบคุมคนงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามแผนงานและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน..
 บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ควบคุมหน้างานการก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรร
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน - ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast จะพิจา..
 บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ออกแบบระบบไฟฟ้า - ถอด BOQ
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
1. ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขาอีก 5 แห่ง 2. ดำเนินการให้มีการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆที่ตรวจเจอ ให้แล้วเสร็จ 3. สรุปผลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวกับผู้บริหาร 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา..
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับคำสั่งจากหัวหน้างาน ควบคุมการทำงาน ให้สำเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ **ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)**..
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับคำสั่งจากหัวหน้างาน ควบคุมการทำงาน ให้สำเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้..
 บริษัท ทวีพรรณ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการบ้านจัดสรร
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทอินดีไซน์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
ควบคุมดูแลหน้างานให้ตรงให้เป็นไปตามแบบที่ออกแบบ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทอินดีไซน์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
เขียนแบบ ออกแบบ งานที่ได้รับมอบหมาย
 หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
เตรียมงาน วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง ทำการคำนวณ ถอดแบบก่อสร้างโครงการ
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
1. วางแผนปฏิบัติงาน 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน สวัสดิการ ประกันสังคม..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์