ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (541)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12699 ) งานลำพูน ( 383 ) งานเชียงราย ( 190 ) งานลำปาง ( 134 ) งานอื่นๆ ( 965 ) ดูทั้งหมด

 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 60
• มีส่วนร่วมในออกแบบและดำเนินการจัดทำ จุดดิสเพลย์ต่างๆภายในห้างฯ,พื้นที่โปรโมชั่น ตลอดจนการจัดเรียงสินค้า(Visual Merchandising) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ • ดูแลและรับผิดชอบจุดดิสเพลย์ และ พื้ที่โ..
 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 60
วางแผนและควบคุมงาน ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนน ประสานงานกับผู้บริหาร โฟร์แมน..
 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 60
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้รับเหมาและหน่วยงานต่างๆ ควบคุมคนงานในไซต์งานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน รายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท ปันนา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
***จบปริญญาตรี สาขาการโยธา หรือสาขาก่อสร้างเท่านั้น (อายุไม่เกิน 35 ปี) เพศ ชาย*** -ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ -ควบคุมมาตรฐานงาน, ระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -งาน..
 บริษัท ปันนา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
-งานควบคุมระบบสุขาภิบาลอาคาร ระบบระบายน้ำอาคาร ระบบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแบบ -ควบคุมมาตรฐานงานให้เป็นไปตามแผนงาน/งบประมาณที่กำหนด -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม : -มีความซื่อส..
 สถาปัตย์ By บ้านอินทนิล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน 3 ชั้น
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1. ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขาอีก 5 แห่ง 2. ดำเนินการให้มีการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆที่ตรวจเจอ ให้แล้วเสร็จ 3. สรุปผลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวกับผู้บริหาร 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา..
 บริษัท เมษา ลีฟวิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
หน้าที่และความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกแบบงานก่อสร้างภายใต้ Concept ที่ ตั้งไว้ ประสานงานกับผู้ออกแบบ รับผิดชอบเรื่องการออกแบบของโครงการที่รับผิดชอบ ให้คำแนะนำ แ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง, งานดิน, งานวิศวกรรรมธรณี
 ไอเดีย เฮาส์ เอสเตอ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ออกแบบตกแต่งบ้านของโครงการ
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1. วางแผนปฏิบัติงาน 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามแบะตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 โครงการ Think park
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
เป็นพนักงาน ชั่วคราว อัตราจ้าง 6 เดือน (หรือจนกว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จ) ดูแลการตกแต่งร้านค้า ห้เป็นไปตามแบบ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในโครงการ One Nimman..
 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ตรวจสอบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างในแนวราบ ให้ถูกต้องตามแบบแปลนและเป็นไปตามมาตรฐานทางสถาปัตยกรรม ประสานงานระหว่างโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ผลงานแล้วเสร็จภายในกำหนดตรวจสอบรับผลงานจากผู้รั..
 บริษัท อรสิริน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
-ออกแบบอาคาร/วางผังโครงการ/วิเคราะห์ความเป็นไปได้ -กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง -คัดเลือก/ตรวจสอบแบบของผู้รับเหมาที่นำเสนอ -ตรวจสอบ SPEC ต่างๆในงานก่อสร้าง -ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท อรสิริน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
-ตรวจสอบความผิดพลาดของแบบก่อสร้าง -ออบแบบ/เขียนแบบวิศวกรรม -กำหนด spec วัสดุของงานก่อสร้าง -ประมาณราคาของงานก่อสร้าง -กำหนดงวดงาน..
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ดูแล ควบคุมงาน ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
 บริษัท รีเกิลแอสเสท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
-งานควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน คำนวณโครงสร้างต่างๆ และทำงานที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ตรวจสอบคุณภาพของผลิต..
 เชียงใหม่ เอส.เค. เดค-คอน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน, ควบคุมการทำงานหน้างาน เช่น กำกับงานคนงาน คือ ส่งเสริมให้งานทำงาน มีความสามารถในการปกครองลูกน้องได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี..
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์