ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (530)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12522 ) งานลำพูน ( 342 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 980 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ไร้ท์แมน นอร์ท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 60
• อ่าน เขียนแบบ แก้แบบ เคลียร์แบบในการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างหน้างาน • **เงินเดือน 13,000 – 18,000 บาท/เดือน** • เขียนแบบก่อสร้าง (AutoCad) • กำหนดรายละเอียดแบบ/spec วัสดุ • ประสานงานระหว่างช่า..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 60
ประสานงาน ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และงานโครงสร้าง
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 60
วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานโครงการก่อสร้าง
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 60
1.บริหารจัดการทางด้านโยธา ภาพรวม 2.อาคาร/บ้านพัก/โกดัง และตรวจสอบการส่งมอบงานต่างๆ 3.ระบบน้ำหยด ภาพรวม 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 60
Noklaksi Company Limited is looking for two team leaders who will each supervise a team of 5 CAD operators (pls refer to separate ad in Thai language). Noklaksi is a new startup comp..
 บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
ดูแลหน้างาน คุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา และตรวจงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารงานก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ถอดแบบ ประมาณราคา ประสานงานกับจัดซื้..
 บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
ออกแบบ เขียนแบบ ประสานงานภายใน-นอกองค์กร
 บริษัท ไทคำ วิศวกรรม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
ดูแลงานหน้างานให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ
 หจก. ทูเคเอ็ม. คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
1.ทำ shop drowing 2.ออกตรวจงานหน้างาน ..
 บริษัท อินเตอร์ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
1. บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆในโครงการ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการกำหนดการ 3. สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีร..
 บริษัทโฮมมอลล์จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
-วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน จะดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถ..
 บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
1. วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานต่างๆ 2. ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษาระบบต่างๆ 3. พิจารณาโครงการ และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อ..
 บริษัท อรสิริน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
1.สามารถสำรวจ ส่องกล้อง ( ระยะเริ่มต้นโครงการ ) 2.ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด 4.ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 5.ให้บริการล..
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ม.ค. 60
ออกแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้างให้กับลูกค้าโครงการ
 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
เขียนแบบ ออกแบบ ถอดแบบ งานเหล็ก Cut & ฺBend
 บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
• จัดเตรียมเอกสารทางด้านการเงิน และรับมอบหมายงานตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เอกสารงานบริหารโครงการ จัดการระบบงานเอกสาร ..
 บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
• ควบคุมและตรวจสอบ วางแผน การดำเนินงาน บริหารการก่อสร้างให้สำเร็จตามเป้าหมายในด้านที่รับผิดชอบ • ดูแลและตรวจสอบงาน Shop drawing/As-built Dwg/Material/ ความปลอดภัย/งานเพิ่ม-งานลด • ตรวจสอบและติดตามรา..
 K-Homeconstruction
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
คุมงานหน้าไซต์งาน, ดูแลงานโครงสร้าง , และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 K-Homeconstruction
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
เขียนแบบ,ติดต่อประสานงานลูกค้า,รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์