ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (871)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12494 ) งานลำพูน ( 344 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 979 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท เอสเค คาเคน (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1. Providing general office and management support for the various office functions including office administration, purchasing, operation, and payment. 2. To coordinate and supporting in HR function..
 บริษัท คาไลโดสโคป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ติดต่อประสานงานต่างๆ ให้เจ้านาย ดูแลเอกสารต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย รับ-ส่ง เจ้านาย ทำงาน 13.00 - 22.00 น. ขับรถได้ ทำโอทีได้..
 บริษัท คาไลโดสโคป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
งานด้านเอกสารต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 13.00 - 22.00 น. ขับรถได้ ทำโอทีได้..
 โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร/สื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กร/ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับองค์กร/ร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ และช่วยงานอื่นๆของสำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1. จัดทำ Schedule ตารางการทำงานของผู้จัดการ 2.Screen รับ/ส่ง อ่าน/แปล E-mail สรุปใจความสำคัญ 3.นัดหมาย/จัดคิวการเข้าพบ การประชุมของผู้บังคับบั... 4. ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก 5.บันทึกการประชุ..
 โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่(ทรัพย์นเรศวร9)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร - ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำและดูแลเอกสารต่างๆ ของบริษัท - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ไม่ได้ขายประกัน) ** มีประสบการณ์ด้านเลขา..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพรม์สแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการ, ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร, จัดทำเอกสาร หนังสือออก บันทึก-รายงานการประชุม, เอกสารต่างๆ ของบริษัท, จัดทำและยื่นเอกสารติดต่อราชการทั่วไป และอื่น ๆ ตามที่ได..
 Chiang Mai Properties และ CMP Management
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- ให้ข้อมูล ตอบข้อสักถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ฝ่ายช่าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย - มีความเข้าใจหลักการบัญชีเบื้องต้น เช่น รายการใช้จ่ายประ..
 บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกสารเพื่อแนะนำงานโฆษณาของบริษัท..
 Chiang Mai Properties และ CMP Management
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ให้ข้อมูล ตอบข้อสักถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ฝ่ายช่าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย - มีความเข้าใจหลักการบัญชีเบื้อ..
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
บันทึกบัญชี สรุปรับ จ่าย จัดทำรายงานรับ จ่าย เก็บรวบรวมเอกสารรับ จ่าย ยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ สรุปขาด ลา มาสายพนักงาน ดูแลค่าใช้จ่ายประจำวัน ตรวจเช็คเงินสดย่อยรายวัน รายเดือน เป็นต้น..
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
บันทึกบัญชี สรุปรับ จ่าย จัดทำรายงานรับ จ่าย เก็บรวบรวมเอกสารรับ จ่าย ยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ สรุปขาด ลา มาสายพนักงาน ดูแลค่าใช้จ่ายประจำวัน ตรวจเช็คเงินสดย่อยรายวัน รายเดือน เป็นต้น..
 บริษัทสยามรอยัลออคิดจำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ป้อนข้อมูลเข้า/ออกระบบ อัพเดทข้อมูลในระบบ พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ป้ายราคา รหัสสิค้า และช่วยงานในแผนกขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
จัดทำ บันทึกรายงาน, และจัดเก็บเอกสารงานราชการและเอกชน ติดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
-มีหน้าที่ในการจัดการดูแลเอกสารงานด้านแม่บ้านทั้งหมด และประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร * ผ่านทดลองงานได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ Service Charge Low Season การันตี 1,000 บ. High Season การันตี 2,000..
 บริษัท อาร์ตแอนด์ปอนด์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
งานออฟฟิต
 บริษัท แอคคอมพลิช ลอว์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1.รับโทรศัพท์ และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก 2.คีย์ข้อมูล/กรอกเอกสาร 3.รับผิดชอบด้านงานเอกสารทั้งหมดของบริษัท 4.ทำบัญชี..
 NCM (บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ติดต่อ ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ และงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ถ้ามีความรู้ด้านภาษาอักฤษหรือญี่ปุ่นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ..
 บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ดูแล รับผิดชอบงานด้านเอกสารของโครงการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท ทอช คบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
งานธุรการ เอกสารและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จ-ส 8.00น.-17.00น. หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์