ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (891)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13221 ) งานลำพูน ( 380 ) งานเชียงราย ( 207 ) งานลำปาง ( 161 ) งานอื่นๆ ( 984 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
Job Description 1. Work and communicate between organization and company’s partners fluently . 2. Strong command in English communication skills by email: Writing ,Reading, Listening and Speaking ...
 บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
จัดทำเอกสาร ติดตาม แจ้งซ่อมเครื่องจักร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 บริษัท เอ็น เอส อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1. ทำสรุปรายรับ รายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน 2. ออกใบหัก ณ ที่จ่าย ทำภงด 3, ภงด 53 ประจำเดือน 3. ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับฝากเงิน โดยใช้ระบบปฏิบัติการนิติบุคคลอาคารชุดฯ 4. นำฝากรายรับ และตาร..
 บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1.มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet เป็นอย่างดี 3.สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการ..
 บริษัท ทอช คบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำสำนักงานใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร *สมัครด้วยตนเองที่สำนักใหญ่ จ.กำแพงเพชร * **เงินเดือนพิจารณาตามวุฒิการศึกษา..
 บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
ทำในส่วนของเอกสารต่าง ๆ ติดต่องานกับบริษัท บุคคลและหน่ยวงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ที การ์เด้น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
Job Responsibilities: 1.Must be able to work on your own. 2.Must speak excellent English. 3.To provide administrative and secretarial support to foreign property owners. 4.Able to collect relevant..
 สแตนดาร์ด ทัวร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร -ดูแลระบบเอกสารเข้า-ออก และจัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของผู้ บริหาร -อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในเรื่องต่างๆ..
 หจก.วิทิตกพัทธ์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
ติดต่อประสานงานตัวแทนและลูกค้า,จัดเก็บเอกสาร,ดูแลเรื่องภาษี,ดูแลความเรียบร้อยที่ทำงาน..
 บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี. ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
-ติดต่อส่วนงานต่างๆ - การปฎิบัติงานต้องชำนาญเส้นทางในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารรวมถึงขับรถให้ผู้บริหารเมื่อต้องการ - ชำนาญขับรถยนต์ยุโรปรุ่นใหม่เ..
 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1.จัดทำแผนผลิตประจำวัน 2.จัดทำสรุปผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน 3.จัดทำใบ WO 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1.วางแผนการทดลอง 2.ดำเนินแผนการทดลองที่วางไว้ 3.บันทึกและสรุปผล 4.ออกพื้นที่เพื่อติดตามและบันทึกข้อมูล..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
-รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบริการหลังโอน งานแจ้งซ่อมของลูกค้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและองค์กรภายนอกได้อย่างดีประสิทธิภาพ -สามารถออกไปนอกสนามได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
จัดทำ บันทึกรายงาน, และจัดเก็บเอกสารงานราชการและเอกชน ติดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เชียงใหม่ลานนาบิซิเนสเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
We are looking for a responsible Administrative Assistant to perform a variety of administrative and clerical tasks. Duties of the Administrative Assistant include: • Handle and arrange the paper..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
-
 บริษัท Vie Exclusive จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 60
ทำเอกสาร ในสำนักงาน
 หจก.ทองธนพล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 60
ลงน้ำมันใสประจำสถานี ตรวจสอบ-คีย์จ๊อบหลุมถ่ายน้ำมันเครื่องและคาร์แคร์ ควบคุมสต๊อกน้ำมันเครื่องประจำสาขา..
 บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 60
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท ห้างร้าน ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแนะนำโครงการด้าน CSR ของบริษัท..
 บ.เคเคยู ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 60
งานเอกสาร ติดต่อประสานงานภายในบริษัท และผู้ว่าจ้าง
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์