ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (993)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12665 ) งานลำพูน ( 354 ) งานเชียงราย ( 192 ) งานลำปาง ( 142 ) งานอื่นๆ ( 964 ) ดูทั้งหมด

 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆด้านบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - รับเข้าทำงานในตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานด้านงานบัญชี - มีค่าตอบแทน..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
***ต้องการพนักงานหลายอัตราด่วน!!!! เนื่องจากทางบริษัทฯมีการขยายสาขาเรื่อยๆค่ะ*** -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Software บัญชี ตามสมควร -สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวันและประจำเดือน -สรุ..
 บริษัท นิยมพานิช จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ตรวจรายงานบัญชีการชำระเงินประจำวัน,รับวางบิลจากเจ้าหนี้การค้า และนัดหมายการมารับเงิน,เตรียมเช็คเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม,จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินสด,งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย..
 บริษัทเพรชนันทวงศ์(โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
คิดเงิน ปิดยอดประจำวัน
 บริษัท นิยมพานิช จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
แจ้งหนี้ให้ลูกค้า ตัวแทน และ พนักงาน,จัดทำใบลดหนี้ให้ลูกค้า ตัวแทน และ พนักงาน,จ่ายเงินสดตามใบสำคัญจ่ายต่างๆ,รับเงินสด เช็ค ตราสารทางการเงิน,ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า,งานอื่นๆ ที่ผู้บังคั..
 บริษัท ลิฟวิ่ง ฟิล์ม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
งานด้านการเงินและการบัญชี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง..
 baan&Beyond
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ปฏิบัติงานการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด • จัดสำรองเงินทอนให้พอเพียงต่อการขายสินค้า • ออกใบแจ้งปัญหาที่จุดแคชเชียร์ กรณีที่เกิดปัญหาในการขายสินค้า •..
 หจก.โมบายช็อป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
-ลงบัญชี บันทึกบัญชีต่างๆ ในระบบ -จัดทำเอกสาร และงานอื่นๆ ที่เกียวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท เจคิทเช่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ดูแลงานบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลลูกค้า
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
- ตรวจสอบและบันทึกทรัพย์สินของโรงพยาบาล - ออกรหัสทรัพย์สิน จัดทำรายการทรัพย์สิน - ติดสติ๊กเกอร์รหัสทรัพย์สินตามจุดต่าง ๆ ตามประเภท..
 โรงแรมบีทู สันติธรม(เจ็ดยอด)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ทำเอกสารรับ จ่าย ทำรายได้ของโรงแรม ฯลฯ
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
- งานเอกสารฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลด้านบัญชี - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ทำภาษีต่างๆ
 หจก. วินคอสเมติคส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
- แคชเชียร์ : รับชำระค่าสินค้า ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมาย - เวลางาน 8.30-18.00น. / หยุด 1 วันต่ออาทิตย์..
 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
บริหารจัดการสำนักงาน
 บริษัท เดอะเคบินเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
- Supervises the daily operation of assigned payroll unit. - Responsible for the accurate and timely processing, handling and maintenance of all payroll records and accounting applications. - Proces..
 คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต บจก.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ทำเอกสารบัญชีบริษัท บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป ทางด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายทังหมด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำรายงาน..
 jLandmark Group
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ธุรการบัญชี บริษัทในเครือ จัดทำบัญชีภายในบริษัท จัดหาราคาวัตถุดิบเพื่อเปรียบเทียบราคา ประสานงานกับบริษัทสำนักงานใหญ่ประเทศสิงคโปร์ ธุรการการเงิน จัดทำเอกสารการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ ปร..
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
เก็บเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามจุดต่างๆ ของโรงแรม
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
-งานบัญชี -งานบันทึกข้อมูลบัญชี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์