ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1043)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12779 ) งานลำพูน ( 381 ) งานเชียงราย ( 190 ) งานลำปาง ( 152 ) งานอื่นๆ ( 976 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกข้อมูลรายการความเคลื่อนไหวทางด้านบัญชีประจำเดือน - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีประจำเดือน - สรุปข้อมูลความคเลือนไหวทางบัญชีประจำเดือน - วิเคราะห์ข้..
 เอ เอช อาร์ บิซ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
จัดทำ,ควบคุม,ตรวจงานแผนก บัญชีทั้งหมด ประจำสาขากาดหลวงเชียงใหม่
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอดีล คอนเซาท์ติ้ง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
บันทึกบัญชีและยื่นภาษีาประจำเดือนปิดงบกำไรขาดทุน สถานที่ทำงาน อาคารรสา2 ถนนพลหโยธิน กทม..
 บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
- จัดทำเอกสารตามบัญชี รับ-จ่าย - จัดทำรายงานทางบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
-ประสานงานจัดทำแผนงบประมาณทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณ -วิเคราะห์งบการเงินและจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกเดือน ..
 ร้าน ฮอทชิลี บาร์ แอน เรสโตรอง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
-สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน -สามารถเข้างานเป็นรอบได้ 8.00-18.00น. 12.00-22.00น. 14.00-24.00น. -เข้ามากรอกใบสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้น(ไม่ต้องร..
 บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
ตรวจสอบเอกสารซื้อ และทำการตั้งหนี้, จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารเจ้าหนี้, รับวางบิล เจ้าหนี้ และสต๊อคสินค้าในบัญชีสรรพากร..
 บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
รับผิดชอบตรวจสอบ, ควบคุมการรับ และการเบิกสินค้าหรือวัสดุคงคลัง พร้อมจัดทำรายงานการรับ และการเบิกทุกสิ้นเดือน จัดทำต้นทุนของสินค้าที่จำหน่ายประจำวัน..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
***ต้องการพนักงานหลายอัตราด่วน!!!! เนื่องจากทางบริษัทฯมีการขยายสาขาเรื่อยๆค่ะ*** -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Software บัญชี ตามสมควร -สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวันและประจำเดือน -สรุ..
 บริษัท ณัฐพิพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
การทำบัญชี และรายงานต่างๆเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท จัดทำ และจัดเก็บเอกสารต่างๆของบริษัท จัดทำเอกสารการวางบิล และจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและเอกสาร กับหน่วยงาน, บริษัท..
 โรงแรมคำม่อน ล้านนา รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
- ทำรายรับ-รายจ่าย เงินสดย่อย - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัทโฮมมอลล์จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
ดูแลบริการลูกค้า รับชำระเงินให้กับลูกค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ..
 โรงแรมศิริปันนารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ งานอื่นๆตา..
 บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
บริหารจัดการงานบัญชี,งบประมาณ และงานบัญชีทั้งหมดขององค์กร
 บริษัท เวลท็อป พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
• ดูแลบัญชี ใบสำคัญจ่าย / ใบสำคัญรับ • เก็บรายละเอียดต้นทุนงานต่างๆ • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 HILLSIDE PLAZA & CONDOTEL 4
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
1. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปิดยอดประจำวัน 2. รับชำระเงินออกใบเสร็จ 3. รายงานทางการเงินอื่น ๆ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท พี.ที. โปร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
-จัดทำเอกสารด้านบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงแรม -จัดทำภาษีซื้อ-ขาย -จัดการงานด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีต้นทุน บัญชีทั่วไป..
 บริษัท เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน -ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรา..
 โรงแรม สกุลชัย เพลส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
** ทำงานระยะเวลา 3 เดือน (8.00 -17.00 น.) ** - ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญซื้อพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ บันทึกลงในระบบโปรแกรมบัญชี BC Account ..
 UNIVEA
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
***ส่ง resume มาที่ email สมัครงาน -ทำงบบัญชีของบริษัท -ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี -ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์