ค้นหาจาก

การตลาด/การขาย (2389)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12717 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 143 ) งานอื่นๆ ( 957 ) ดูทั้งหมด

 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
วางแผน ควบคุม และติดตามการขาย ยอดขายทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
• รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลาและปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด • การโอนสินค้าต่าง ๆ และการตรวจสอบสินค้าคืนต้องอยู่ในสภาพดี และถูกต้อง ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด • การจัดเรียงสินค้าต..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมธี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
ดูแลรับผิดชอบร้านค้า ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีความรับผิดชอบสูง ทำงานตามนโยบายบริษัท..
 บริษัท กรีนแก๊ส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
บันทึกรายการขาย รับคำสั่งซื้อ จัดทำสต็อคสินค้า
 พงศ์โชตนาการยาง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - ทำเอกกสารการทำงานต่างๆของการออกทริป - ต้องมีประสปการ์ณ..
 บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
ขายประจำร้าน ต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน พาลูกค้าหาสินค้า จัดของให้ลูกค้า..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ..
 เมืองไทยประกันชีวิต
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
ให้คำปรึกษา แนะนำ ประกันชีวิต วางแผนการออมเงิน ประกันความเสี่ยง
 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
นำเสนอ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า จัดเตรียม ส่งมอบ และติดตามหลังการขาย..
 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
นำเสนอสินค้า และบริการ ออกเยี่ยมลูกค้าเดิม และเสาะหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ประสานภายในองค์กร ติดตามลูกค้ากรุ๊ปหลังการใช้บริการ..
 เมืองไทยประกันชีวิต
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
ทำการตลาด วางแผนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
 เมืองไทยประกันชีวิต
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
ให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนภาษีส่วนบุคคล ช่วยให้คนวางแผนการเกษียณด้วยระบบภาษี..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการขายแยกตามประเภท และหมวดหมู่สินค้า (Section Promotion) โดยจัดทำและออกแบบกิจกรรม และรายการส่งเสริมการขายตามแผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย และรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมธี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
สามารถขับรถได้ ขนส่งสินค้าได้ รับผิดชอบสต็อกสินค้าบนรถ จัดส่งสินค้าให้กับร้านค้า สามารถออกต่างจังหวัดได้ภายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระยะเวลาการออกต่างจังหวัดรอบละ 12 วันทำงาน ..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
• รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลาและปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด • การโอนสินค้าต่าง ๆ และการตรวจสอบสินค้าคืนต้องอยู่ในสภาพดี และถูกต้อง ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด • การจัดเรียงสินค้าต..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
• ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนด้านด้านการตลาดที่บริษัทฯ กำหนด • ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายโครงการของบริษัทฯ • ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, Supplier รวมถึงหน่วยงานภายในในการจัดทำสื่อโฆษ..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
- นำเสนอสินค้า(บ้าน)ของโครงการ - บริหารงานขาย ดูแลควบคุมประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ - อำนวยบริการหลังการขาย - ดูแลสำนักงานขายบ้านตัวอย่างของโครงการ - รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องต..
 บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
 บริษัท เชียงใหม่ลานนาบิซิเนสเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
1.ไม่ใช่งานขายประกันหรือธุรกิจขายตรง, ไม่ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอก 2.มีการฝึกอบรมและการสอนงานก่อนปฏิบัติงานจริง 3.โทรหาลูกค้าเพื่อแนะนำบริการ,และปิดการขาย (มีรายชื่อให้) 4. รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์แล..
 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 มี.ค. 60
- ให้คำแนะนำและบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถยนต์ใหม่
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์