ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (908)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12626 ) งานลำพูน ( 365 ) งานเชียงราย ( 205 ) งานลำปาง ( 141 ) งานอื่นๆ ( 953 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
-ดูแลงาน Booking ของลูกค้าที่จะเดินทางกับบริษัท -ดูแลงานรับฝากพัสดุให้ลูกค้า -ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เดอะเคบินเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
- Receive and respond to incoming calls,e-mails and other channels from potential clients,for enquiries relating to IOPs and Thai language support. - Exchange information to identify client needs and..
 บริษัท วินแดม วาเคชั่น รีสอร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ภูเก็ต เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
The primary objective of the Marketing Administrator position is to provide operational and administrative support to the Field Marketing Team and assist the Field Marketing Manager with development a..
 SCB LIFE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
ดูแลเรื่องเอกสาร,ดูแลลูกค้า,ประสานงานทั่วไป,งานที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท รูบี้ทราเวล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
ตัดโปรแกรมทัวร์ภายในประเทศ ประสานงานทัวร์ไทย ติดตามกรุ๊ปทัวร์ จัดการเอกสารและบริหารกรุ๊ปทัวร์ หาข้อมูลทัวร์ไทย..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
• คีย์ภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ลงในโปรแกรม • ตั้งเบิกเงินให้กับร้านค้าที่มาวางบิล ตรวจสอบใบวางบิล คีย์ข้อมูลในการตั้งเบิกลงโปรแกรม Express • จัดเก็บใบเสร็จรับเงินของร้านค้า และลงบันทึกข้..
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
เป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามดำเนินเอกสารต่างในองค์กร หรือแผนกต่างๆในองค์กร..
 บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก ,จัดเก็บเอกสารงาน
 บริษัท เดอะเคบินเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
- Keep monitor on visa expiration for client and processing on extension in appropriate way and time - Monitor Vehicles (Vans, Pajeros ) - Provide transportation for Family Program - Intakes a..
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
-รับผิดชอบตรวจนับทรัพย์สินของหน่วยงานและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน -จัดการกับทรัพย์สิน สินค้าเศษวัสดุที่ได้รับคืนจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์..
 บริษัท รูบี้ทราเวล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
ติดต่อประสานงานทัวร์กับ Agen ตัดโปรแกรมทัวร์ ประสานงานแผนกต่างๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท กรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต จำกัด (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 60
1.ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 2.คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสาร 3.คอยดูแลงานด้านเอกสาร 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
งานเอกสารและรับบริการลงทะเบียนเรียน
 กลุ่มบริษัท วรวุฒิ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบเอกสาร และจัดเตรียมเอกสารตามความต้องการของผู้บริหาร - จัดเตรียมห้องประชุมและจ..
 คูลแอนด์ซาวด์เทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
ทำงานเลขานุการ งานธุระการ พิมฑ์เอกสาร จดหมาย รวบรวมรายงาน
 kadnudcnx
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
เจ้าหน้าทีแพคของและประสานงานทั่วไป (ทำงานทีออฟฟิศแถวหนองฮ่อ เส้นไปศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ) [ ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ ] - เช็คสต้อคสินค้า / ตรวจสอบสินค้า / จัดของและแพคสินค้าตามใบสั่งข..
 หจก.เอเดลบรานด์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
Position: Senior Executive Assistant Austrian Consulate and Distillery We are looking for a competent candidate with secretarial background to manage and organize Consular duties and Customer servi..
 บริษัท โปรอินดัสเทรียล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
- ประสานงานกับช่างเย็บ - ลงข้อมมูลงานเย็บ แขน ในระบบ - จัดงานตาม Order ด่วนของลูกค้า ** เริ่งานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ**..
 ADMIN 
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 60
ดูแล สรุป บัญชี รับ-จ่าย ดูแลงานอะไหล่ สรุปยอดคงค้าง ตรวจสอบรายงานทางบัญชีของแต่ละสาขา จัดทำรายงาน สรุปรายการรายรับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์