ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (865)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12457 ) งานลำพูน ( 346 ) งานเชียงราย ( 188 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 980 ) ดูทั้งหมด

 ค.เคหภัณฑ์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
1.ติดต่อ/ประสานงานภายนอกองค์กรและลูกค้าเบื้องต้น 2.จัดทำ/จัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย-การที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานภายในและภายนอกแผนกงานที่เกี่ยวข้อง 4.อำนวยความสะดวกต่อการปฎิบัติงานของพนักงานขา..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
-ดูแลงาน booking ของลูกค้าที่จะเดินทางเส้นทาง เชียงใหม่-แม่มาลัย-ปาย-แม่ฮ่องสอน -ดูแลงานรับฝากพัสดุให้ลูกค้า -ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
จัดพิมพ์เอกสารเสนอราคา จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด..
 ร้านทวีทอง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
ดูแลกิจการที่ได้รับมอบหมาย สามารถพักอยู่ในบ้านพักของเจ้านายได้ สามารถเดินทางต่างประเทศได้..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
-ดูแลงาน booking ของลูกค้าที่จะเดินทางเส้นทาง เชียงใหม่-แม่มาลัย-ปาย-แม่ฮ่องสอน -ดูแลงานรับฝากพัสดุให้ลูกค้า -ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
-ดูแลงาน booking ของลูกค้าที่จะเดินทางเส้นทาง เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน -ดูแลงานรับฝากพัสดุให้ลูกค้า -ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย..
 โอเคอิฟินิตี้
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
- มีไหวพริบดี - ซื่อสัตย์ - มีความรับผิดชอบ - เดินทางออกต่างจังหวัดได้
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
Job Overview [-] Assistant to European manager without Thai skills (male) [-] Noklaksi = startup tech. company: Looking for flexible and hands-on staff with can-do attitude to everyt..
 บริษัท ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
- ดำเนินการทางการตลาดตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าหรือบริการของกิจการ - ดูแล และรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำการขาย - ประสานงานกับบ..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
-ดูแลงาน Booking ของลูกค้าที่จะเดินทางกับบริษัท -ดูแลงาน Booking ของเอเจนซี่ ของบริษัท -ดูแลงานรับฝากพัสดุให้ลูกค้า -ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย..
 ร้านทวีทอง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
วางแผนการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน สถานที่พัก และงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และประสานงานเรื่องเอกสารการยื่นยังหน่วยงานต่างๆ. สามารถเดินทางในและต่างประเทศได้..
 บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
- จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร - ติดต่อนัดหมาย โทรศัพท์ และกรองเรื่องก่อนส่งให้ผู้บริหาร - รับผิดชอบงานด้าน..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- จัดตารางคิวงานจัดส่งและติดตั้ง - รับลูกค้าชี้แผนที่ ทำพิกัด - สามารถควบคุมและจัดสรรคิวงานทีมช่างและจัดส่งได้เป็นอย่างดี - ประสานงานฝ่ายช่างในการจัดคิวส่งสินค้าในร้าน - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต..
 Chiang Mai Properties และ CMP Management
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- ให้ข้อมูล ตอบข้อสักถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ฝ่ายช่าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย - มีความเข้าใจหลักการบัญชีเบื้องต้น เช่น รายการใช้จ่ายประ..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- จัดตารางคิวงานจัดส่งและติดตั้ง - รับลูกค้าชี้แผนที่ ทำพิกัด - สามารถควบคุมและจัดสรรคิวงานทีมช่างและจัดส่งได้เป็นอย่างดี - ประสานงานฝ่ายช่างในการจัดคิวส่งสินค้าในร้าน - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต..
 Chiang Mai Properties และ CMP Management
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ให้ข้อมูล ตอบข้อสักถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ฝ่ายช่าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย - มีความเข้าใจหลักการบัญชีเบื้อ..
 Chiang Mai Properties และ CMP Management
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- ให้ข้อมูล ตอบข้อสักถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน ฝ่ายช่าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย - มีความเข้าใจหลักการบัญชีเบื้องต้น เช่น รายการใช้จ่ายประ..
 บริษัท ไทยรุ่งกิจ อลูมิเนียม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
1.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 2.เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ และส่งต่อให้ลูกค้า ,อัพเดทข้อมูลใหม่ๆเสมอ 3.ออกไปดูหน้างานของลูกค้า 4.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องาน 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท แอคคอมพลิช ลอว์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
1.รับโทรศัพท์ และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก 2.คีย์ข้อมูล/กรอกเอกสาร 3.รับผิดชอบด้านงานเอกสารทั้งหมดของบริษัท 4.ทำบัญชี..
 บริษัท คาไลโดสโคป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
งานด้านเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 13.00 - 22.00 น. ทำโอทีได้
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์