ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (967)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12457 ) งานลำพูน ( 346 ) งานเชียงราย ( 188 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 980 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน ทำการตรวจสอบบันทึก จัดทำรายงานการตรวจสอบ..
 เดอะ สลัด คอนเซปท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
-จัดเตรียม/ปิด การขาย -บริหารจัดการรายได้
 The Baragus
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
1.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า 2.รับผิดชอบในการออกใบเสร็จค่าสินค้าและบริการ 3.รับผิดชอบในการบริการและควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน 4.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมธี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
ทำบัญชี ดูแลเกี่ยวกับบิลภาษี ตรวจสอบบิลขาย
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
Noklaksi Company Limited is looking for a freshly graduated or relatively inexperienced junior accountant with an interest in international accounting and taxation as well as modern clo..
 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
รับชำระค่าเช่า-บริการ,ตรวจนับรายได้ค่าจอดรถ,เงินทอน ของจนท.ลานจอด และนำฝากเข้าบัญชีจัดทำใบสำคัญ การรับชำระหนี้ เงินประกัน รายได้ค่าจอดรถ เพื่อบันทึกลงโปรแกรม SAPจัดทำ Aging สรุปหนี้ค้างขำระส่งทุกวันศุ..
 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
ดูแลตรวจสอบการนำฝากเงินสด เช็ค การกู้เงิน ให้กู้เงิน ให้ทันตามกำหนด ควบคุมดูแลการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จัดทำ Cash Flow เพื่อดูปริมาณการรับ-จ่าย แต่ละเดือนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย..
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 หจก.โรงพิมพ์จตุพร
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
-ธุรการ -บัญชี -เพศหญิง
 บริษัท เอ็มบาสซีเฟรท (เชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
ลงโปรแกรม EXPRESS ลงรายการบันทึกรายได้ ทำบัญชีลูกหนี้ บริษัท
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- รับชำระค่าสินค้า ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ - รับชำระขายสด-ขายเชื่อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป..
 บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
พนักงานบัญชีเครดิต - รับผิดชอบการรับชำระหนี้ของพนักงานขายฝ่ายเครดิต,การออกภาษี หัก ณ ที่จ่ายและใบลดหนี้,การเคลมงบ ดูแลรายการส่งเสริมการขาย..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม งานแคชเชียร์ -ขายสด, ขายเชื่อ, รับชำระ งานทั่วไปที่ทำ เช็คของที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับศูนย์บ..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Software บัญชี ตามสมควร -สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวันและประจำเดือน -สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน -มีความซื่อสัตย์และตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจาก..
 บริษัท รวมเลิศเข็มเจาะ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
ทำภาษีต่างๆ
 วรวุฒิเฟอร์นิเจอร์แอนด์เดคคอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
ดูแลเรื่องรายรับ รายจ่ายของโรงแรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น..
 บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร รวบรวมและบันทึกข้อมูลทางบัญชี จัดระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของทางองค์กร - ประสานงานภายในและภายนอกขององค์กร - สามารถทำภาษีซื้อ-ขายได้และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - งานเอกสารต่างๆในองค์กร - จัดทำรายงานประเภทต่าง..
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- งานเอกสารฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลด้านบัญชี - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
1.ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ บริหารงานด้านภาษีอากร 2.ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี ติดต่อประสานงานสรรพากร 3.ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 4.การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์