ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (529)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12717 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 143 ) งานอื่นๆ ( 957 ) ดูทั้งหมด

 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
• มีส่วนร่วมในออกแบบและดำเนินการจัดทำ จุดดิสเพลย์ต่างๆภายในห้างฯ,พื้นที่โปรโมชั่น ตลอดจนการจัดเรียงสินค้า(Visual Merchandising) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ • ดูแลและรับผิดชอบจุดดิสเพลย์ และ พื้ที่โ..
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
งานควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน คำนวณโครงสร้างต่างๆ และทำงานที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
วางแผนและควบคุมงาน ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนน ประสานงานกับผู้บริหาร โฟร์แมน..
 บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหมดในโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตราฐานทางวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนรวมในการบริหารโครงการนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการที่ได้รับมอ..
 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้รับเหมาและหน่วยงานต่างๆ ควบคุมคนงานในไซต์งานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน รายงานความคืบหน้าของงานให้กับผู้บังคับบัญชา..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
1. ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขาอีก 5 แห่ง 2. ดำเนินการให้มีการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆที่ตรวจเจอ ให้แล้วเสร็จ 3. สรุปผลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวกับผู้บริหาร 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา..
 บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
ควบคุม งานให้เป็นไปตามเเผนงานที่วางไว้ ดูเเล ผู้รับเหมางาน ระบบ ต่าง ๆๆ..
 บริษัท พัชรศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
ทำงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
-ควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ในการอนุมัติการจ่ายเงินตามงวดงาน -จดบันทึกสภาพการปฏิบัตงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน..
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
1.บริหารจัดการทางด้านโยธา ภาพรวม 2.อาคาร/บ้านพัก/โกดัง และตรวจสอบการส่งมอบงานต่างๆ 3.ระบบน้ำหยด ภาพรวม 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
Noklaksi Company Limited is looking for two team leaders who will each supervise a team of 5 CAD operators (pls refer to separate ad in Thai language). Noklaksi is a new startup company. One team..
 เชียงใหม่ เอส.เค. เดค-คอน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน, ควบคุมการทำงานหน้างาน เช่น กำกับงานคนงาน คือ ส่งเสริมให้คนงานทำงาน มีความสามารถในการปกครองลูกน้องได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี..
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- วางแผน ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานก่อสร้างของทีมงาน และทรัพยากรต่างๆ - ควบคุมมาตรฐานและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลางานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจรับงาน แก้ไขปัญหาหน้างานด..
 บริษัท อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
- ศึกษาแบบงานที่ได้รับจากลูกค้ากลุ่มสถาปนิก,บริษัทก่อสร้าง เพื่อประเมินราคา,เสนอราคา,ประสานงาน - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบและฝ่ายผลิตติดตั้ง เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จตามที่ตกลงไว้ - ติดต่อโครง..
 บริษัท ห้างทองทวีทอง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
เป็นAutocadหรือGraghic design ประจำสำนักงานขายโครงการ บ้านทาวน์โฮม เจ็ดยอด
 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
ประเมินราคาโครงสร้างและสำรวจความต้องการของลูกค้าและหน้างาน ต้องมีรถยนต์ส่วนตัวบริษัทมีสวัสดิการ ค่าเดินทางสามารถเบิกได้ตามจริงและมีค่าเสื่อมรถให้ด้วย..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ , บ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของโครงการ   ..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
บริหารจัดการ ควบคุม ออกแบบ ดูแล และตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์  บ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆของโครงการ   ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์