ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1009)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12617 ) งานลำพูน ( 378 ) งานเชียงราย ( 192 ) งานลำปาง ( 140 ) งานอื่นๆ ( 963 ) ดูทั้งหมด

 เดอะ สลัด คอนเซปท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
ลงข้อมูลสินค้าเข้าออกภายในบริษัท ดูแลค่าใช้จ่ายภายในออฟฟิต ประสานงานภายในออฟฟิต..
 บจก.วาเคชั่น เอเชีย (ไทยแลนด์)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
Job Description: 1) Handing Payment Voucher ,Receipt Voucher and Pretty Cash 2) Preparation weekly / Monthly report (For Principal) 3) Handing of Administration task 4) Any other activities whic..
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
- คิดคำนวณเงิน - รับค่ารักษาพยาบาลจากผูั้ป่วยอย่างถูกต้อง - บันทึกรายได้ทุกประเภทของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง - ดำเนินการประสานงาน รวบรวม ให้ได้มาซึ่งเอกสารประกอบการตั้งบิกของผู้ป่วย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา เทค
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
จัดทำเอกสารบัญชีในสำนักงาน ประสานงานกับธุรการ
 โรงแรมพรพิงค์โฮเทล เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
ดูแลระบบงานการเงินและบัญชีทั้งหมด
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
-ทำเอกสารบัญชีทั่วไป -วางบิลเจ้าหนี้ -ทำ ภพ.30 , ภงด.3 , ภงด.53 -งานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบัญชี..
 บริษัท เวอร์เรนดา เอนจิเนียริง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
งานเอกสารบัญชี ทำงบ ภาษี และวางแผนบัญชี และงานธุรการทั่วไป
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
-บันทึกรายการทางบัญชีในโปรแกรมฯของบริษัท -ทำการชำระเงินให้ก้บทางเจ้าหนี้ -จ่ายค่าแรงให้กับคนงานรายวัน -จัดทำหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานภาษี ภงด.3,53 พร้อมยื่นภาษี -ตรวจสอบเงินสดสำร..
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
-บันทึกรายการทางบัญชีในโปรแกรมฯของบริษัท -ทำการชำระเงินให้ก้บทางเจ้าหนี้ -จ่ายค่าแรงให้กับคนงานรายวัน -จัดทำหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานภาษี ภงด.3,53 พร้อมยื่นภาษี -ตรวจสอบเงินสดสำร..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
- รับสินค้า ตรวจสินค้าให้กับที่สั่งซื้อให้ตรงกับใบ PO - จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี - คุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ - ตรวจเช็ค Stock คงเหลือ..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
***ต้องการพนักงานหลายอัตราด่วน!!!! เนื่องจากทางบริษัทฯมีการขยายสาขาเรื่อยๆค่ะ*** -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Software บัญชี ตามสมควร -สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวันและประจำเดือน -สรุ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้และถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทำบัญชี..
 บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าและจัดทำภาษีซื้อภาษีขาย
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
1. ทำบัญชีลูกหนี้ / ติดตามหนี้ 2. ดูแลประสานงาน ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกัน 3. รับผิดชอบดุแลจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 4. ออกใบสำคัญรับ - ใบเสร็จรับเงิน..
 โรงแรม ฮักนิมมาน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
-ตรวจสอบควบคุมดูแลโรงงานซักผ้า -บริหารจัดการอุปกรณ์ของใช้ในโรงงานซักผ้า -ทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและร้านค้า..
 หสม.พิงค์ภูเพลส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
จัดงานเอกสารบัญชี ทำงบ และวางแผนบัญชี และงานธุรการทั่วไป
 แม่วังสื่อสารแอนด์ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
ทำในส่วนการเงิน
 หจก.ซี เอ็น เอ็กซ์ พี แอนด์ พี ทราเวิล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
- บันทึกจัดเก็บข้อมูลการขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายวันเข้าระบบบัญชี - ส่งรายงานการเงิน - ทำเอกสาร, ใบสำคัญการเงินต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..
 HYDE PARK RESIDENCE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
ทำการจัดซื้อสินค้า และตัดสต๊อค บัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 โรงแรมซีมอร์ โฮเทล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 60
-ทำ P&L -ปิดงบรายได้ รายจ่ายต่างๆ -และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์