ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (522)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12660 ) งานลำพูน ( 358 ) งานเชียงราย ( 202 ) งานลำปาง ( 139 ) งานอื่นๆ ( 946 ) ดูทั้งหมด

 บ.พรานิเมท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
Create Western standard/style interior renders (interior as well exterior) retouch interior as exterior photographs if possible animation..that's advance!
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
1.วางแผนออกแบบตกแต่งความสวยงามให้กับพื้นที่ทั่วไปในศูนย์การค้า ตามเทศกาลหรือให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักหรือตามความเหมาะสม และจัดทำงบประมาณการตกแต่งประจำปี 2.ตรวจแบบ และให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มาจัดงานกิ..
 บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
วิศวกรประจำโครงการในเครือมาลาดา
 บริษัท เจเอสดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
1.ดูแลและรับชอบงานโครงการ โดยควบคุมพัฒนาการติดตั้งให้มีคุณภาพ 2.ควบคุมดูแลงานงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานและรายงานผู้บังคับบัญชา 4.ควบคุมการทำงานขอ..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
รับสมัครผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์การบริหารโดยตรง เพื่อรองรับโครงการใหม่ย่าน ถ.หางดง-เชียงใหม่ /แม่ริม วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า วางแผนการทำงานด้านก่อสร้าง ร่วมประชุม วางแผน ดูแลควบคุม ตรว..
 ร้านจักรทองหินอ่อน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
เขียนแบบออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ ออกวัดงานนอกสถานที่
 บริษัท ภัทท คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
เขียนแบบ
 เชียงใหม่ เอส.เค. เดค-คอน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน, ควบคุมการทำงานหน้างาน เช่น กำกับงานคนงาน คือ ส่งเสริมให้คนงานทำงาน มีความสามารถในการปกครองลูกน้องได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี..
 บริษัท ทวีพรรณ วู้ด เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการก่อสร้าง ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทรัพย์การโยธา
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
ควบคุมงานก่อสร้างถนนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท สยามฟาสท์แทร็คคอนตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : ปทุมธานี เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 60
วางแผนจัดระบบงาน และควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบสาธารณสุขอื่นๆ..
 เอ็กคลูซีฟเฮ้าส์ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 60
ดูแลความเรียบร้อยของบ้านที่กำลังก่อสร้าง, ควบคุมงาน, งานตั้งเบิก และงานที่เกี่ยวข้อง ภายในโครงการหมู่บ้านแสนสราญ..
 บริษัท อินเตอร์พูลสปา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 60
1. เขียนแบบ Auto Cad 2. ควบคุมงานก่อสร้าง 3. วางแผนงานก่อสร้าง/ตรวจสอบงานก่อสร้างมาตรฐาน คุณภาพ 4. ขยัน อดทน รอบคอบ มีทักในการเจรจาต่อรอง และมีความกระตือรือร้น 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้..
 ธนธรา แม่โจ้
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
ออกแบบ,เขียนแบบและสามารถถอดแบบประมาณราคาบ้านได้เป็นอย่างดี
 ธนธรา แม่โจ้
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
ควบคุมดูแล รับผิดชอบด้านการก่อสร้าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้ตรงตามรายละเอียดงานที่กำหนด..
 โครงการหมู่บ้านทิพภิรมย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
ดูแลรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 โครงการหมู่บ้านทิพภิรมย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
ออกแบบ,เขียนแบบและสามารถถอดแบบประมาณราคาบ้านได้เป็นอย่างดี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัมโบ้ชัตเตอร์ส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
1.เข้าใจและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 2.สร้างฐานลูกค้าใหม่และพัฒนาให้เป็นลูกค้าประจำของบริษัท 3.รักษาฐานลูกค้าเดิมและพัฒนาลูกค้าให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ยอดขายเ..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัมโบ้ชัตเตอร์ส
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย เขียนแบบ ถอดแบบปริมาณงานก่อสร้าง..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์