ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (877)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12779 ) งานลำพูน ( 381 ) งานเชียงราย ( 190 ) งานลำปาง ( 152 ) งานอื่นๆ ( 976 ) ดูทั้งหมด

 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
1. งานธุรการเอกสารทั่วไป 2. ประสานงานภายในและนอกองค์กร 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 NES EDUCATIONAL GROUP(NES Language School & Study Abroad)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
จัดการงานเอกสาร ประสานงานธุรการสำนักงาน โดยใช้ระบบจัดเก็บ&โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานประสานงานบริการลูกค้า/นักเรียน/ผู้ปกครองที่เรียนและมาติดต่อ รวมถึงงานอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องและได้รับการมอบหมาย..
 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
เลขานุการ (ต้องเคยผ่านงานเลขาฯมาก่อน) - ดูแลประสานงานภายใน-นอกองค์กร -ดูแลงานเอกสาร -รับงานที่มอบหมายจากผู้บริหาร..
 บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
งานเอกสาร, ติดต่องานและประสานงานต่างๆ
 บริษัท ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
- ทำรายการ รับ/เบิกสินค้า และวัสดุ ให้ถูกต้อง รวมทั้งให้มีการจัดเก็บที่เหมาะสม - ทำการตรวจรับวัตถุดิบที่ส่งเข้าผลิตในโรงงาน และสินค้าที่ผลิตได้ที่โรงงาน - สรุปค่าแรงแรงงานในโรงงาน และทำการตั้งเบิกค่..
 บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2. จัดทำและดูแลเอกสารให้ถูกต้อง เรียบร้อย 3. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
- บริหารและควบคุมงานด้านบริหารงานและการจัดการทั่วไป (ดูแลแม่บ้าน, คนสวน, และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่โรงงานให้มีความเรียบร้อย) - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อย..
 อารยศิลป์ เฟรม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ใด้รับมอบหมาย รับลูกค้าหน้าออฟฟิต จัดทำเอกสารตามที่ใด้รับมอบหมาย..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
-ดูแลการจองตั๋วโดยสาร -ดูแลการรับส่งพัสดุ -ดูแลการจ่ายเงินของพนักงานขับรถ -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 60
-ดูแลการจองตั๋วโดยสาร -ดูแลการรับส่งพัสดุ -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 เอเชี่ยน พลัส ทราเวล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
ช่วยประสานงานด้านการท่องเที่ยว กับทัวร์เอเยนต์ ลูกค้าและทีมงาน งานเอกสารทั่วไป / เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านการท่องเที่ยว มีระบบงานด้านทัวร์ออฟฟิตสอนให้ หลังผ่านงานจะได้รับการปรับตำแหน่งตามควา..
 บริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
• ช่วยเหลิอติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกออฟฟิตได้ • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Microsoft Excel • สามารถจัดการเอกสารสำนักงานให้เป็นระบบได้ • มีความรู้เรื่องการจ..
 บริษัท รียาน่า จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงานครบ 1 ปี ได้พักร้อน 6 วันทำงาน - ทำงานเวลา 10.00น - 19.00น รวมเวลาพัก 1 ชม. - เช็ค E-mail ที..
 บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
1.ดูแลค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2.จ่ายชำระหนี้ Supplier รับวางบิล 3.ลงบันทึกบัญชีประจำวัน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เอเชีย โกลบอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
1. Provide general Administrative Support 2. Create Purchase Orders, Invoice, Receipt 3. Manage incoming and outgoing mails 4. Book local and overseas couriers and prepare shipping document as requ..
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
-รับผิดชอบประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(จ.เชียงใหม่) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่..
 บริษัท เชียงใหม่ เคเค ทราเวิล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
ติดต่อประสานงาน ให้เจ้านาย , ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ, บุคคลิกดี
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
-ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ (การบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การการรับหนังสือเข้า การส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย) -ดำเนินการรับ-ส่งจดหมายระหว่างอุทยานฯ และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาว..
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 60
- รับ - ส่งเอกสารภานยอก - ส่งเอกสารไปรษณีย์ - รับเช็ค - วางบิล - ดูแลตรวจเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซน์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ปฏิบัติงานตามที่ได่้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์