ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1040)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12708 ) งานลำพูน ( 366 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 148 ) งานอื่นๆ ( 968 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งสำนักงานบัญชี - ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) , ภงด 3/53 - ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
หน้าที่และความรับผิดชอบ ควบคุมการบันทึกงานบัญชีทุกประเภท ตลอดจนทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงของโรงแรม บริหารงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีในฝ่าย ควบคุมกำกับดูแลกระแสเงินสด cash flow และทรัพย์สินอื..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
1. Cost Controller ลักษณะงาน ดูแลในส่วนของการควบคุมต้นทุน 2.บัญชีรายได้ ลักษณะงาน ดูแล ตรวจสอบและลงข้อมูลด้านงาน Income(บัญชีรายได้) ของโรงแรม..
 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
1.ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี 2.การตรวจสอบ การรับรองความถูกต้อง และการครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน 3.รายงานสถานการณ์การเงินต่อกรรมการผู้จัดการ 4.ทำหน้าที่ประมวล ใช้รายงานและข..
 บริษัท ชาสยาม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
จัดทำตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและจัดทำ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและจัดทำ PV/APV จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) , ภงด 3/53 ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์และประจำเ..
 หจก.แสงชัยพาณิชย์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
งานที่เกี่ยวข้อง
 บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
บันทึกบัญชี , ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร คัดแยก และจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี , ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับผิดชอบงานด้านเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม งานแคชเชียร์ -ขายสด, ขายเชื่อ, รับชำระ งานทั่วไปที่ทำ เช็คของที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับศูนย์บ..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม งานแคชเชียร์ -ขายสด, ขายเชื่อ, รับชำระ งานทั่วไปที่ทำ เช็คของที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับศูนย์บ..
 บริษัทแทรเวลเลอร์อินน์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้และงานสโตร์
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ตั้งเบิกจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - บันทึกบัญชีการจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - ตั้งเบิกเงินสดย่อย - ทำภาษีซื้อ/หัก ณ ที่จ่าย - งานที่ได้มอบหมายอื่น ๆ..
 บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี,การออกภาษี หัก ณ ที่จ่าย..
 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
-ดูแลงานบัญชีในหมวด สินทรัพย์, หนี้สิน และค่าใช้จ่าย -ปิดงบกระทบยอดบัญชีที่ได้รับผิดชอบ -ควบคุมและติดตามการจ่ายเงินล่วงหน้า, เงินมัดจำจ่าย ให้เป็นไปตามเงื่อนไข -ติดตามและประสานงานกับทางบัญชี..
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
1.Responsible for Petty cash , petty cash policy, summary petty cash for reimbursement, 2.Prepare detail of withholding income tax, Phor.Hor.Dor 3 and 5 and review detail of withholding tax and rec..
 บริษัท บ้านท้องถิ่นไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
ทำบัญชีบริษัท ภาษี ภ.ง.ด. ปิดงบ ติดต่อสรรพกร
 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
บริหารจัดการสำนักงาน
 บริษัท ทอช คบเพลิง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน งานเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีใช้ระบบ Express ในการทำงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00น. - 17.00น. หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์ **ผู..
 ERSKINE WYATT
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
ปรับรายการทางการบัญชีต่างๆ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และ มีวันหยุดประจำปี
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาเซ็นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่ ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท ที่ได้รับจากการขาย และ รายได้อื่นๆ ของสาขา , นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำห..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์