ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1002)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12688 ) งานลำพูน ( 361 ) งานเชียงราย ( 202 ) งานลำปาง ( 139 ) งานอื่นๆ ( 964 ) ดูทั้งหมด

 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : น้อยกว่า 5,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
ดูแล/ช่วยงานในส่วนงานบัญชี, งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
ดูแลงานเอกสารทางด้านบัญชี จัดทำรายงานทางด้านการเงินและบัญชี ดูแลสต็อกสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานร้านค้าทั้งภาครัฐและเอกชน..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
รับชำระค่าสินค้า ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา มีความสามารถด้านการบริการ รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตอบคำถามเกี่ยวกับ Promotion Activity ต่างๆ ในสาขาไดรับฟังปัญหา..
 บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
จัดทำและบันทึกบัญชีต่างๆ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
รับสมัครแคชเชียร์ ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย รับชำระค่าสินค้า ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา มีความสามารถด้านการบริการ รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ ตอบคำถาม..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
• ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท ที่ได้รับจากการขาย และ รายได้อื่นๆ ของสาขา , นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด • จัดทำรายงานเงินขาด - เกินแคชเชียร์ และ จัดเก็บเงินขาดแคชเชียร์..
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
1. Supervise accounting staff and follow up their daily work to make sure that all is correct and follow standard practice and ruling. 2. Data Preparing, cash flow , Account Receivable aging 3. Resp..
 โรงแรมเรือนระมิงค์ (Raming Lodge Hotel & Spa)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
- ควบคุมและวางแผนงบการเงินทั้งหมดของโรงแรม - ดูแล/จัดทำงบภายใน - รับผิดชอบงานภายในแผนก - มีประสบการณ์โดยตรง 3 ปีขึ้นไป..
 เดอะสกินเทลส์จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
1.รวบรวมเอกสารส่งสรรพากร 2.ทำภาษี ภงด.1 3 53 3.ทำเอกสารรับ-จ่ายเงิน ออกหัก ณ ที่จ่าย 4.ช่วยเหลืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกี่ยงงาน..
 บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 60
1.ตรวจ Statement Bank ประจำวันของทุกบัญชี 2.ตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท พร้อมจัดทำเอกสารใบสำคัญ 3.ดูแลเงินสดย่อยของบริษัทพร้อมทำการตั้งเบิก 4.ออกหัก ณ ที่จ่าย 5.สรุปรายงานขายประจำวัน 6.ด..
 บริษัท ฮองดา จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
**พนักงานบัญชี** 2 ตำแหน่ง / **ธุรการสำนักงาน 3 ตำแหน่ง** • ดูแลงานด้านลูกหนี้ และเจ้าหนี้ พร้อมทั้งบันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ตรวจจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี • ต..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
รับสมัครแคชเชียร์ ประจำห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ รับชำระค่าสินค้า ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา มีความสามารถด้านการบริการ รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว มีความรับผิดชอ..
 ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า เชียงใหม่ บ.อีซีซี เชียงใหม่โครงการ 1 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
-Controlling global company transaction of accounting and financial. -Motoring in forecast, cash flow, expenditure, AR-AP direct to the Management. -Investing management, capital, fund, internationa..
 ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า เชียงใหม่ บ.อีซีซี เชียงใหม่โครงการ 1 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
-Strong knowledge in Accounting or Financial -Managing for AR or AP -Cash management -Reporting weekly transaction
 Jira Luxury Boutique residence
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
ทำรายรับ-รายจ่าย บิลภาษี และติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนและรายละเอียดเพิ่มเพิ่มสามารถเข้ามาคุยและตกลงกันก่อนได้คะ หยุดอาทิตย์ละวัน..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
-จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล -จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ไ..
 แอทพิงค์นคร เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
-จัดทำเอกสารทางบัญชี ต่างๆ -ติดต่อประสารงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ..
 หสม.พิมทองการบัญชี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
พนักงานบัญชีบริษัททัวร์ ดูแลเอกสารภายในบริษัทและบัญชีบริษัท
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
***ต้องการพนักงานหลายอัตราด่วน!!!! เนื่องจากทางบริษัทฯมีการขยายสาขาเรื่อยๆค่ะ*** -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Software บัญชี ตามสมควร -สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวันและประจำเดือน -สรุ..
 บริษัท อิเดียม ทาเล้นท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 60
1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 2.ดูแลและจัดการเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆด้านบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงาน 6-8ชั่วโมงต่อสัปดาห์..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์