ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1062)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13223 ) งานลำพูน ( 380 ) งานเชียงราย ( 207 ) งานลำปาง ( 161 ) งานอื่นๆ ( 984 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารหรือบิลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนนำมาบันทึกรายการตั้งหนี้ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี..
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร ทำการตรวจสอบ บันทึก จัดทำรายงานการตรวจสอบ
 บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
ทำบัญชี ดูงบการเงิน งานเลขานุการ ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
บันทึกบัญชีเจ้าหนี้
 โรงแรมลานนา ดุสิตา บูทีก รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
ดูแลตรวจสอบรายได้ของโรงแรม
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษีพรบ.รถ..
 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
-ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกการนำเงินฝากธนาคาร - ทำใบสำคัญจ่ายเช็ค - นำส่งภาษีและทำรายงาน - ปิดงบการเงินและทำรายงานประกอบงบ -งานธุรการอื่น..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 2.จัดทำบัญชีวัสดุ-ทะเบียนครุภัณฑ์ ปิดงบบัญชี ณ สิ้นเดือน..
 บริษัท เอ็ม มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / เงินสดย่อย / ยื่นภาษีซื้อ - ขาย เเละ ภาษีที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรเเกรมบัญชี EXPRESS..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษีพรบ.รถ..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1 Prepare daily F&B revenue report. 2 Balancing audit summary. 3 Prepare daily afternoon report 4 Sorting and filing of all FO and F&B tax invoice. 5 Prepare F&B Breakfast report. 6 Pe..
 เดอะ สลัด คอนเซปท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
รับเงิน-ทอนเงินด้วยระบบแคชเชียร์ pos
 บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1. จัดทำและบันทึกรายการภาษีซื้อ, ภาษีขาย, โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express 2. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี และเอกสารวางบิล เพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่า..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1 Responsible for the receiving and approve or reject all food or supplies from purveyors as ordered by the Purchasing Department and check them against the invoices/delivery orders for accuracy in we..
 UNIVEA
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
(** ส่งใบสมัครมาที่ e-mail โดยตรง **) - สามารถทำ งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด ได้ - ทำบัญชี การปิดงบของบริษัท - จัดทำภาษี ดูแลเกี่ยวกับบิลภาษี - จัดเตรียมข้อมูลประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อ..
 บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์ จำกัด
จังหวัด : สุโขทัย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1. จัดทำบันทึกรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย 2. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เอกสารวางบิลเพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด 4. ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
Responsibility and Authority 1 Maintain proper internal control over revenues of all departments. 2 Ensure all necessary books and records are being properly maintained as required by law. ..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1 Schedule work flow of charge, cash revenue and maintain journal vouchers in order to prepare monthly Financial Statements on time. 2 Check the Daily Bank Balance Report. 3 Reconcile bank accou..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
1 Understand thoroughly the Hotel payroll policy and procedures. 2 Familiar with the Hotel payroll accounting procedures. 3 Check and ensure that Advice of Change Forms are properly approved and..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 60
-
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์