ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12489 ) งานลำพูน ( 345 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 981 ) ดูทั้งหมด

 วิทยาลัย เทคโนโลยีพายัพ และ บริหารธุรกิจ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-สอนรายวิชาไฟฟ้ากำลัง
 ร้านแทน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
ทำบัญชี ลงบัญชีด้วยมือ และโปรแกรม Excel ปิดงบ ทำเงินเดือน เช็คสต็อก และงานเอกสารทั่ว..
 โตเกียวมารีนประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่(ทรัพย์นเรศวร9)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร - ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำและดูแลเอกสารต่างๆ ของบริษัท - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป **มี..
 โรงแรมเดอะสมอลล์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
มีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาด และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับทำความสะอาด -มีทักษะในการทำความสะอาด -รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด มีความซื่อสัตย์..
 บ.ระรินจินดา ( rarinjinda wellness spa resort )
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
รับ check in - check out ลูกค้าที่มาเข้าพัก - ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อห้องพัก ให้ข้อมูลห้องพักแก่ลูกค้า - ประสานงานให้ทุกฝ่าย ทุกแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง..
 บ.ระรินจินดา ( rarinjinda wellness spa resort )
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
1. ดำเนินการตรวจเช็ค และบันทึก การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ตาม รอบที่กำหนด 2. ซ่อมบำรุงตามการแจ้งซ่อม 3. ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงตามระบบคุณภาพกำหนดไว้..
 โรงแรมเชียงใหม่เกต
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
1.ต้อนรับลูกค้า ยกสัมภาระลูกค้า 2.นำลูกค้าขึ้นห้องพัก 3.ดูแลสัมภาระลูกค้าที่ฝากไว้ 4.งานที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน 9,300 บาท..
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- พัฒนาและดูแลแก้ปัญหาระบบ Network ของบริษัท - ดูแลและแก้ปัญหาระบบ Server/Computer ภายในองค์กร - แนะนำให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้แก่พนักงาน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางผู้ว่าจ้างจัดให้
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- ควบคุมเครื่อง ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง - ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องกลึง - จัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิต - ดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- จัดสินค้าเพื่อส่งลูกค้าตาม Order - ดูแลความเรียบร้อยภายในคลังฯ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-ทำความสะอาดทุกอย่างที่ออฟฟิศบริษัท -ทำความสะอาดทุกวันที่บริษัทเปิดทำการ -เสริฟน้ำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ -เสริฟน้ำให้ผู้บริหาร..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
มีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาด และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับทำความสะอาด -มีทักษะในการทำความสะอาด -รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด มีความซื่อสัตย์..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Software บัญชี ตามสมควร -สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆประจำวันและประจำเดือน -สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน -มีความซื่อสัตย์และตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจาก..
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- วิเคราะห์การตลาด - วิเคราะห์การจัดโปรโมชั่น - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตลาด - ดูแลพนักงานฝ่ายขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 ไอเลิฟโฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-นำเสนอขายสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า -มีความขยัน อดทน -จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ..
 บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- รับออเดอร์ลูกค้า และต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน - แนะนำโปรโมชั่น ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - รับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับฝ่ายขาย - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค..
 คลินิกทันตกรรม วายแอนด์บี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด - ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านทันตกรรม - ถ่ายรูป เอ็กซเรย์คนไข้ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียอีโวลูชั่น ทัวร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวต่างขาติ
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์