ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12709 ) งานลำพูน ( 386 ) งานเชียงราย ( 190 ) งานลำปาง ( 137 ) งานอื่นๆ ( 965 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของงานช่างไม้ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์..
 ซีเอ็มเทเลคอม เอเชีย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
พัฒนาเวปไซด์ และติดตั้งโปรแกรมสนับสนุน e-Commerce
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
บัญชีรายได้ ตรวจสอบรายได้ของโรงแรม, รายได้ห้องพัก, ตรวจสอบบิลต่างๆ ทำรายงานประจำวัน และปิดบัญชีประจำเดือน บัญชีต้นทุน รับผิดชอบในด้านควบคุมดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเข้า-ออกโรงแรม..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- ขายสินค้าและแนะนำสินค้ามือถือและไอทีภายในร้าน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้ามือถือและไอทีให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
-ทำงานด้านงานเอกสารของแผนก -คอยติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
 บริษัทฟาร์มาเวย์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
-ให้คำปรึกษาและ แนะนำการใช้ยา -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และเวชสำอาง -บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด -บริหารจัดการคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า -..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- งานสรรหาบุคลากร - งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการเกี่ยวพนักงานตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน (การลงโทษ ใบเตือน อื่นๆ) - งานประกันสังคม (แจ้งเข้า-ออก) (เงินสมทบ) ..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องพัก - รับคำสั่งตามผุู้บังคับบัญชา
 โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
สามารถสอนหลักสูตร toeic toefl ielts ged sat และหลักสูตรติวสอบอิ่นๆได้ เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่เบอร์ 052-009489 085-0300735..
 บริษัท เบญจรงค์ขันโตก จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ตักและเติมข้าวให้แก่ลูกค้า ที่มาใช้บริการ
 บริษัท เบญจรงค์ขันโตก จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และขายรูปที่ระลึกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1. ทำหน้าที่เบิกจ่าย-พัสดุอุปกรณ์ต่างๆของสโตร์ 2. ดุแลและจัดส่งพัสดุเข้าโครงการต่างๆ 3. ดูแลถังน้ำมัน 4. ทำเอกสาร Invoice + packing list 5. ติดต่ประสานงานกับ shipping 6. ประสานงานกับโครงการต่างๆใ..
 บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- รับ Check In - Check Out ลูกค้า - ให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำแก่ลูกค้า - งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- บำรุง รักษา และซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ชำรุด งานประปา งานไฟฟ้า ได้ - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป - ปิดงานซ่อม และแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม..
 บริษัทเลิศวสิน (2002) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- ขับรถขนส่งสินค้าในเขค จ. เชียงใหม่ - ดูแลรับผิดชอบสินค้าตั้งแต่การขนย้ายจนกระทั่งถึงมือลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา เวย์โปรตีน 2. ดูแล ให้คำแนะนำลูกค้าที่สนใจเข้ามาสอบถามราคาและรายละเอียดต่างๆ ที่ร้าน 3. เปิด-ปิดร้าน ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของร้าน 4. รายได้ประจำเด..
 หจก.โมบายช็อป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- จำหน่ายสินค้า และจัดส่งสินค้าได้แก่โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสินค้าอื่นๆ - จำหน่ายสินค้า และเข้าเยี่ยมร้านค้าตัวแทน โดยขับขี่รถยนต์เดินทางไปจำหน่ายสินค้าตามรูทเส้นทางต่างๆภายในจังหวัด..
 บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958 ) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1.วางแผนการทดลอง 2.ดำเนินแผนการทดลองที่วางไว้ 3.บันทึกและสรุปผล 4.ออกพื้นที่เพื่อติดตามและบันทึกข้อมูล..
 หจก.โมบายช็อป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
- ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน Mobileshop - แนะนำและจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์มือถือต่างๆ - รับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ..
 บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 29 พ.ค. 60
1. จัดทำและบันทึกรายการภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ข้อมูลบัญชีแยกประเภท 2. ปิดงบการเงินได้ ทำงบการดุล งบกระแสเงินสดได้ 3. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น, สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน, สต็อกวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ 4. เ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์