ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (537)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12734 ) งานลำพูน ( 366 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 969 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท บ้านใหญ่ไพรสูง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 เม.ย. 60
เขียนแบบและคุมงาน
 ซุปเปอร์คิดส์ เนอร์สเซอรี่ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
รับสถาปนิกประจำ
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
จบ วศบ ไฟฟ้า มีใบรปะกอบวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า สามารถถอดแบบประเมินราคา และ combine แบบกับงานสถาปัตย์ ----------------- จบ วศบ เครื่องกล มีใบรปะกอบวิชาชีพวิศวกรเครื่องกล สามารถถอดแบบประเมินราคา และ ..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกรเอ็นจิเนียริ่ง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
สามารถติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ และใช้โปรแกรม autocad ได้
 บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- เขียนแบบ Auto CAD, ทำ file Present - ประเมินราคางาน อุปกรณ์ต่างๆ - ประสานงานกับผู้รับเหมา..
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- เคลียร์แบบ - ควบคุมคนงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามแผนงานและแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน..
 บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ควบคุมหน้างานการก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรร
 เดอะ ลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน - ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast จะพิจา..
 บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 60
- ออกแบบระบบไฟฟ้า - ถอด BOQ
 หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
เตรียมงาน วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง ทำการคำนวณ ถอดแบบก่อสร้างโครงการ
 สยาม เรียลเอสเตท โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและ ระยะเวลา ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบ และ คุณภาพโครงการ ให้คำปรึกษากับโฟร์แมน ประสานงานกับองค์กร อื่นๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย..
 บริษัท เดอะลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
เคลียร์แบบ ควบงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามแผนงานและเสร็จตามกำหนดเวลา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ----- วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายในและ..
 บริษัท เดอะลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามนโนบายบริษัท ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้างานตามแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้ตามมาตรฐาน ประสานงานหน้างานกับออฟฟิศ จัดหาและควบคุม..
 ทีแอนด์เคบิวดิงค์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 บริษัท เดอะลอฟท์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
- ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน - ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast จะพิจารณ..
 บริษัท รีเกิลแอสเสท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
-วางแผนการก่อสร้างโครงการและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน -มอบหมายงานให้แก่วิศวกรและโฟร์แมน ในการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน -สรรหาและประเมินผู้รับเหมารายใหม่และรายเก่า -ตรวจสอบและเ..
 บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
ดูแล รับผิดชอบ ควบคุมงานในโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง รายงานความคืบหน้าประจำวัน
 บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 60
เขียนแบบ ออกแบบ ตกแต่งสวน จัดพื้นที่บ้านจัดสรรร คอนโด ฯลฯ
 บริษัท แพลตทินัม พายัพ จำกัด (โครงการกรานาดา)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อาคาร คอนโด 2.คำนวณโครงสร้าง 3.ประมาณราคา BOQ 4.ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ 5.ปฎิบัติตามคำสั่ง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์