ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (546)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12618 ) งานลำพูน ( 378 ) งานเชียงราย ( 192 ) งานลำปาง ( 140 ) งานอื่นๆ ( 963 ) ดูทั้งหมด

 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 60
- เขียนแบบ แก้แบบ ทำแบบต่อเติมบ้าน ออกแบบบ้าน - สามารถถอดแบบ และ ประมาณราคางาน หรือราคาบ้าน ได้ - ดูแลงานติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อประสานงานขออนุญาติ - รับผิดชอบต่อหน้าที่และควบคุมงานให้เป..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง แนวกำแพงกั้นรั่ว ว่างท่อ ถมดิน สัญญาจ้างงานชั่วคราว 6 เดือน..
 บริษัท เน็กซ์เทค คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 60
ออกแบบบ้านอาคารสำนักงานร้านอาหารที่พักร้านกาแฟ ฯลฯ
 บริษัท ซิมพลิฟาย พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 60
1.ถอดแบบ 2.ทำเอกสารแสดงปริมาณงาน (BOQ) 3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนแบบ 4.ทำ Budget Control..
 บริษัท ฟ้าเพชรภู จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 60
1.ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยให้เป็นไปตราแผนงาน 2.จ่ายวัสดุให้ผู้รับเหมา 3.ตรวจเช็ควัสดุ ไม่ให้ขาด..
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 60
- ตรวจสอบเอกสารประกาศประกวดราคา - สืบราคาวัสดุ และวิเคราะห์ราคากลาง - ถอดปริมาณ - จัดทำตารางแสดงปริมาณ (BOQ) - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท สุภาพนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 60
*** รับสมัครวิศวกรโยธางาน ถนน สนามบิน เขื่อน บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้ ***
 บริษัท ยูอาร์บี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
1.รวบรวม,ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารประกอบสัญญา 2.ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ ขอบเขตการทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง 3.ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง งานระบบให้มีความสอดคล้..
 โครงการหมู่บ้านทิพภิรมย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ดูแลรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 โครงการหมู่บ้านทิพภิรมย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ออกแบบ เขียนแบบและสามารถถอดแบบ ประมาณราคาบ้านได้เป็นอย่างดี
 บริษัท ธนธรา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ดูแล ควบคุมรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง และตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างผู้รับเหมา ให้ตรงตามรายละเอียดงานที่กำหนด..
 บริษัท ธนธรา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ออกแบบ เขียนแบบ และสามารถถอดแบบ ประมาณราคาบ้านได้เป็นอย่างดี
 บ. พูนสิน พร๊อพเพอร์ตี้
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ดูแลรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บ. พูนสิน พร๊อพเพอร์ตี้
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ออกแบบ เขียนแบบ และสามารถถอดแบบประมาณราคาได้เป็นอย่างดี
 ดีญ่า วาเล่ย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ออกแบบ เขียนแบบ และสามารถถอดแบบประมาณราคาบ้านได้เป็นอย่างดี
 ดีญ่า วาเล่ย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 มิ.ย. 60
ดูแลรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 Lvyue Thailand
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 60
ออกแบบตกแต่งภายใน ตามคอนเซ็ปของ บริษัท คือ Floral Inn ประสานงานติดต่อกับสนง ใหญ่ ประเทศจีน..
 บริษัท อินเตอร์ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 60
1. ตรวจรับห้อง งานQC ห้องชุดก่อนโอนให้ลูกค้า 2. บริหารจัดการควบคุมดูแลงานแก้ไข (Defect) 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการจะดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นการกำหนดการ 4. สามารถทำงานอย่างใกล้ชิดก..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 60
จัดทำวางแผนก่อสร้างถนน ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างถนน ติดต่อประสานงานโครงการได้เป้นอย่างดี ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน **งานทำถนนเป็นงานที่ไม่ย่อยเหมือน..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์