ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (909)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12717 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 143 ) งานอื่นๆ ( 957 ) ดูทั้งหมด

 เดอะ นิว คอนเซปท์ คอนซัลท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลงานเอกสาร ความเรียบร้อย เอกสารเข้าออกของบริษัท
 บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
จัดทำ บันทึกรายงาน, และจัดเก็บเอกสารงานราชการและเอกชน ติดต่อหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 เดอะ นิว คอนเซปท์ คอนซัลท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแล จัดการงานเอกสารทั่วไป
 โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ดูแลเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบ ตรวจเช็ครายการสั่งอะไหล่ มีความรู้พื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า SmartPhone เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็น เตารีด เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น..
 บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกสำหรับผู้บริหาร 2.ดูแลระบบ Internet banking 3.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4.งานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท กุลศรีสุวรรณ ประตูช้างเผือก จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
จัดทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานทั่วไป
 บริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- สามารถให้คำแนะนำผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ - ดูแลฟิต - ดูแลอุปกรณ์ออกกำลังกาย..
 บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้บริหาร 2.ประสานงานภายในและงานภายนอก 3.ดูแลเรื่องเอกสารการตั้งเบิกก่อนนำเสนอผุ้บริหาร 4.ดูแลโครงการพิเศษตามได้รับมอบหมาย..
 ทิพยประกันภัย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
เลขานุการ งานที่ทำรับผิดชอบงานที่หน.มอบหมาย / การประสานงาน / เก็บเอกสารบันทึกข้อมูลต่างๆ..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกออฟฟิต 2.จัดทำรายงาน จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัด stock ทำของใช้สำนักงานเบื้องต้น 4.รับส่งเอกสารระหว่างออฟฟิศและหน้างาน 5.ทำงานด้านธุรการทั่วไป 6.งานอื่นๆที..
 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ในธุรกิจสวนยางพารา เช่น งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล บันทึก แก้ไข สรุปข้อมูล/รายงานในรูปแบบต่าง ๆ..
 ร้านสมายล์โฟน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานเอกสาร
 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
- ดูแลการเบิก-คืนรถสำนักงาน - เคลมงบกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ทำรายงานสรุปกิจกรรมส่งเสริมการขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
Job Overview [-] Assistant to European manager without Thai skills (male) [-] Noklaksi = startup tech. company: Looking for flexible and hands-on staff with can-do attitude to everything big or sm..
 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
1.ออกใบแจ้งหนี้ 2.ทำสัญญา/ใบสั่งจ้าง 3.จัดเตรียมเอกสาร บจก. 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 EFL Learning Centre, Singapore Education Specialist
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
1. Co-ordinate between English teachers and schools 2. Visits different schools 3. Preparing visa, work permit documents for teachers 4. Preparing school's policy, contracts, other details 5. Engl..
 บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า SmartPhone เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็น เตารีด เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น..
 บริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
• ช่วยเหลิอติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกออฟฟิตได้ • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office,Microsoft Excel • สามารถจัดการเอกสารสำนักงานให้เป็นระบบได้ • มีความรู้เรื่องการจ..
 บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 7,001 - 8,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
วางแผนการสั่งสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสม - สั่งซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ - จัดหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆ - ดูแลงานเอกสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์