ค้นหาจาก

เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน (886)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13022 ) งานลำพูน ( 383 ) งานเชียงราย ( 200 ) งานลำปาง ( 154 ) งานอื่นๆ ( 998 ) ดูทั้งหมด

 SbsoftChiangMai
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
ทำเอกสาร ติดต่อลูกค้า และตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
ประสานงานชาวจีน
 บริษัท ทีเอเอส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
จัดเก็บเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร งานบริการภายในออฟฟิศ
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
-ดูแลความเรียบร้อยของโครงการ -รับเรื่องต่าง ๆ จากลูกบ้าน -ดูแล CLUB HOUSE ของโครงการ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ซีเอ็น ไทย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
1.ดูแลเอกสารของบริษัท 2.ช่วยจัดตารางงานในแต่วัน 3.จดบันทึกงานรายวัน วาระการประชุม 4.ประสานงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลเอกสารรับสมัครพนักงาน..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
•ควบคุมเวลาการออกของรถตู้ รถร่วม •จัดเก็บค่าคิว ค่ารถเช่า รถเหมา •ตรวจสอบความเรียบร้อยเบื้องต้นของรถตู้ รถร่วมก่อนออกเดินทาง •ติดต่อแผนกการขายและการตลาด เพื่อทำการขอเพิ่มรถในระบบ กรณีรถเสริมรถร่วม..
 ไทยแลนด์จูซเซอะ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ตอบปัญหาของลูกค้า รวมถึงปัญหาการใช้งานของสินค้า มีการฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้งานก่อนปฎิบัติงานจริง - ดูแลเและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้กับล..
 ADMIN 
 หจก.วิชาติเทเลคม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
ทำงานเอกสาร ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสินค้าในสต๊อก ตรวจเช็คให้ถูกต้อง..
 เดอะโรยัลเกสท์เฮาส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
-ดูแลประสานงานและตรวจสอบการทำงานแต่ละฝ่ายในองค์กร -สรุปรายงานประจำวัน -สรุปรายรับรายจ่ายประจำวัน -จัดการสต็อคสินค้า -ดูแลความเรียบร้อยของเกสเฮ้าท์ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
-งานธุรการ -งานผลิต -งานแม่บ้าน/พ่อบ้าน พิจารณาตามความเหมาะสม
 อิจิบังสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
-ให้คำปรึกษาในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น -รับสมัครนักเรียน รวบรวมและจัดทำข้อมูลนักเรียน -จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย -ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียนให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทราบ -ให้บริการทั่วไปแก่ลูกค้าแ..
 บริษัท กรุงไทยแอกซา ประกันชีวิต จำกัด (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร
 บริษัท ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
- ทำรายการ รับ/เบิกสินค้า และวัสดุ ให้ถูกต้อง รวมทั้งให้มีการจัดเก็บที่เหมาะสม - ทำการตรวจรับวัตถุดิบที่ส่งเข้าผลิตในโรงงาน และสินค้าที่ผลิตได้ที่โรงงาน - สรุปค่าแรงแรงงานในโรงงาน และทำการตั้งเบิกค่..
 บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2. จัดทำและดูแลเอกสารให้ถูกต้อง เรียบร้อย 3. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
-ทำงานด้านเอกสารแผนกขายรถยนต์ใหม่ -สรุปงานประจำวัน -จัดทำรายงานประจำเดือน -ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
- บริหารและควบคุมงานด้านบริหารงานและการจัดการทั่วไป (ดูแลแม่บ้าน, คนสวน, และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่โรงงานให้มีความเรียบร้อย) - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อย..
 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 60
ดูแลงานเอกสารต่างๆ ให้กับผู้จัดการ / ทำเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับประกันสังคม / recruit ผู้สมัครเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ / ประสานงานระหว่างแผนก / จดบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ..
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 60
ประสานงาน
 บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 60
ติดต่อประสานงานและติดตามงานบริการหลังการขาย รวมถึงงานด้านเอกสารในระบบ CRM..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์