ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (961)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12501 ) งานลำพูน ( 341 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 981 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวันของบริษัทฯ รวมถึงลงบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำวัน รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี/การเงิน..
 ยูโมส เอเซีย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
ทำยอดซื้อยอดขาย บันทึกค่าใช้จ่าย ตามใบเสร็จและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำบัญชีลูกหนี้ , บัญชีเจ้าหนี้ - วางบิลเจ้าหนี้ - ทำภพ.30, ภงด.3,ภงด53 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารบัญชี....
 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 2.จัดทำข้อมูลงบการเงิน 3.ปิดบัญชีแยกประเภท 3.จัดทำรายงานสมุดรายงานรับ พร้อมตรวจสอบยอดรายได้ 4.ตรวจสอบ และติดตามการชำระของลูกหนี้ 5.ตรวจสอบการจัดทำ ภงด.1 / ภงด.3..
 บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ 2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ 3. ควบคุ..
 บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1. Accounting Job - Bookkeeping for Income and Expense and bank reconciliation ทำบันทึกรายรับ รายจ่ายและประสานงานธนาคาร - Prepare VAT(PP.30) Report to Revenue Dept. เตรียมภาษีมูลค่าเพิ่ม (PP.30) ..
 บริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 60
1.ตรวจ Statement Bank ประจำวันของทุกบัญชี 2.ตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัท พร้อมจัดทำเอกสารใบสำคัญ 3.ดูแลเงินสดย่อยของบริษัทพร้อมทำการตั้งเบิก 4.ออกหัก ณ ที่จ่าย 5.สรุปรายงานขายประจำวัน 6.ด..
 ร้านอาหารอิตาเลี่ยน อัคโค่บาเลโน่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ทำงานช่วงเย็น 17:30 น. - 22:00 น. บันทึกรายการต่างๆเข้าระบบ, คิดเงิน, ทอนเงินลูกค้า, ปิดบัญชีขายรายวัน, ช่วยต้อนรับลูกค้า อัตราค่าจ้าง 200 บาทต่อวัน (150 บาท + ทิปพิเศษ 50 บาท) ผลตอบแทนอื่นๆ - ช..
 หจก.เชียงใหม่เบเกอร์มาร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ตรวจเอกสาร วางบิลเจ้าหนี้-ลูกหนี้ กระทบยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ภพ.30 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53..
 บริษัท หมื่นแสนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ดูแลระบบเงินสดย่อย, การบันทึกบัญชี, จัดทำบัญชีบริษัททั่วไป, บัญชีเกี่ยวกับภาษี, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และงานธุรการทั่วไป 2. ติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคาร..
 ธารดง กรุ๊ป/กาดฝรั่ง ช๊อปปิ้ง พลาซ่า
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1. ดูแลระบบเงินสดย่อย, การบันทึกบัญชี, จัดทำบัญชีบริษัททั่วไป, บัญชีเกี่ยวกับภาษี, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และงานธุรการทั่วไป 2. ติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคาร 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ออนซอฟต์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
บริการให้คำแนะนำ ดูแลการบริการหลังการขายลูกค้าทางโทรศัพท์ ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป myAccount ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. www.onsoft.co.th โปรดศึกษาตัวโปรแกรมก่อนเข้ามาสมัครงาน **ทดสอบ..
 บริษัท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ดูแลและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี ติดตามทวงถามลูกหนี้ ต้องมีคนคำประกันเป็นข้าราชการระดับ ซี 3 ขึ้นไป..
 ณรงค์การบัญชี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
สำนักงานบัญชี งานบัญชีรายเดือน รายปี จัดทำบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน คีย์ข้อมูลจัดเตรียมทำงบการเงินประจำปี จัดเตรียมทำแบบภงด.3,53 ภงด.1 ประกันสังคม • ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ปวส.สาขา..
 บริษัท ทีเอเอส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
บันทึกบัญชี จัดเก็บเอกสาร
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในประเทศ/ต่างประเทศ 2.ทำภาษีประจำเดือนและภาษีหัก ณ ที่จ่ายในประเทศ 3.ออกใบเสร็จรับเงินได้ 4.ตรวจสอบงบต่างประเทศและสรุปรายงานการเงินประจำปี..
 บริษัท เคมูฟว์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
พนักงานบัญชี มีประสบการณ์
 หจก.ไรท์เพสท์เทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ภาษีซื้อ/ภาษีขาย/ภ.ง.ด.3,53/จัดซื้อ/คิดเงินเดือนพนักงาน/ออกใบแจ้งหนี้/ออกใบเสร็จรับเงิน..
 โรงแรมลานนาพาเลซ 2004
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ตรวจสอบ รายงานต้นทุนอาหารเครื่องดื่ม ตรวเช็คทรัพย์สิน
 Royal Peninsula Hotel
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- บันทึกและดูแลจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำใบสำคัญจ่ายชำระหนี้ - จัดทำรายละเอียดประกอบเจ้าหนี้การค้า..
 บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
รับผิดชอบการรับชำระหนี้ของพนักงานขายฝ่ายเครดิต,การออกภาษี หัก ณ ที่จ่ายและใบลดหนี้,ดูแลรายการส่งเสริมการขาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์