ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1032)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13023 ) งานลำพูน ( 383 ) งานเชียงราย ( 200 ) งานลำปาง ( 154 ) งานอื่นๆ ( 998 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท เชียงใหม่ ทูบ เทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
ดูแลเรื่องการคิดเงิน ทอนเงิน และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสวนน้ำ
 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
-เก็บเงินติดตามลูกค้าที่บัญชีขาดชำระในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน -สามารถนอนค้างคืนต่างพื้นที่ได้ โดยมีที่พัก (การนอนค้างคืน จะได้รับเบี้ยเลี้ยงนอนค้างคืน) -การเดินทางใช้ยานพาหนะของบริษัท..
 แชมป์ 2003
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
ลงข้อมูลบัญชี ทำสะต็อก จัดเก็บเอกสาร งานเอกสารต่างๆ
 บริษัท เหลียวหนิง.ซีเอ็ม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
1.คิดเงิน-ทอนเงิน 2.ดูแลรายรับรายจ่ายของร้าน 3.จัดเรียงสินค้า
 บริษัทเพรชนันทวงศ์(โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
เอกสารเกี่ยวกับบิลทางการเงิน
 บริษัท พาณิชย์วิบูลย์เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
- บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ - ตรวจสอบถามถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 บจก.เดสทีนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2. ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. ของโรงแรม 5. จัดเตรียมข้อมูลประกอบงบการเงินของบริษัท Destiny , TAP เพื่อยื่นภาษีกลางปี 6. จัดเตรียมข้อมูล..
 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
-จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล -ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน -จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่าย -งานอื่นๆที่ได้รับม..
 โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารจากแคชเชียร์ - ทำการปิดรอบและทำการสรุปยอดรายรับในแต่ละวัน..
 บริษัท เดอะริเวอร์โฟลส์แคมป์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
ลงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
-ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท - ตรวจสอบกระแสเงินสดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและการประมาณการ - ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
-ตรวจสอบเอกสาร -บันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิมพลี่ มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
ทำหน้าที่บริการรับซื้อ/ขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติและคนไทย บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมธี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
ทำบัญชี ดูแลเกี่ยวกับบิลภาษี ตรวจสอบบิลขาย
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
- เก็บเงินจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามจุดต่างๆ ภายในโรงแรม - ต้อนรับและให้บริการลูกค้า - รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า..
 หจก.โค้วหน่ำเฮง คาร์เซอร์วิส
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
-รับชำระเจ้าหนี้และลูกหนี้ -ปิดบัญชีรายวัน -วางบิล -ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม -ทำประกันสังคม..
 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
รับชำระค่าเช่า-บริการ,ตรวจนับรายได้ค่าจอดรถ,เงินทอน ของจนท.ลานจอด และนำฝากเข้าบัญชีจัดทำใบสำคัญ การรับชำระหนี้ เงินประกัน รายได้ค่าจอดรถ เพื่อบันทึกลงโปรแกรม SAPจัดทำ Aging สรุปหนี้ค้างขำระส่งทุกวันศุ..
 บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ส.ค. 60
รับชำระเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปิดบัญชี / วางบิล/ควบคุมเงินสดย่อย ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย / ภาษีเงินได้..
 บริษัท เอ็กซ์ตรีม สปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
1.คิดเงิน ทอนเงิน รับผิดชอบการเงิน ของร้านฯ 2.ช่วยรับออเดอร์ 3.บริการลูกค้าหน้าร้าน..
 บริษัท นิมาสวัสดิ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 60
1. ทำบัญชีและงานเอกสารเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ 2. คีย์ข้อมูล วางบิล จัดทำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 3. สรุปยอดบัญชีประจำเดือน 4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชี 5. งานตามที่ได้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์