ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1018)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12734 ) งานลำพูน ( 366 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 146 ) งานอื่นๆ ( 969 ) ดูทั้งหมด

 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 60
รับชำระค่าเช่า-บริการ,ตรวจนับรายได้ค่าจอดรถ,เงินทอน ของจนท.ลานจอด และนำฝากเข้าบัญชีจัดทำใบสำคัญ การรับชำระหนี้ เงินประกัน รายได้ค่าจอดรถ เพื่อบันทึกลงโปรแกรม SAPจัดทำ Aging สรุปหนี้ค้างขำระส่งทุกวันศุ..
 บริษัทโฮมมอลล์จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 60
1. ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า 2. ตรวจสอบสินค้ารับ ขายและคงเหลือ 3. สรุปรายงาน วิเคราะห์ระบบงาน..
 บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
1. จัดทำและบันทึกรายการภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ข้อมูลบัญชีแยกประเภท 2. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น, สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน, สต็อกวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ 3. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี และเอกสารวางบิล..
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือทองธุรกิจการบัญชี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
ทำประกันสังคม..จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ Word/Excel
 ภัตตาคาร เจี่ยท้งเฮง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
- รับชำระเงิน คิดเงิน – ทอนเงิน - รับจองห้อง/โต๊ะ ให้ลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท รวมโชค มอลล์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
ทำหน้าที่รับชำระเงินประจำแคชเชียร์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท คอมเทล ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
ตั้งเบิกและจ่ายค่าใช้จ่าย ดูเงินสดย่อย กระแสเงินสด บันทึกเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ซี.เอส.โอ ปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
- ตรวจสอบและจัดทำบัญชีให้กับบริษัท - กรุณาส่ง Resume มาตาม E-mail ที่แจ้งไว้เพื่ิอใช้ในการเรียกสัมภาษณ์ต่อไป ***ให้ส่งใบสมัครมาที่ E-mail Csohr2016@gmail.com*** ส่งนอกเหนือจากนี้จะไม่ได้รับการพิจารณ..
 บริษัท ซี.เอส.โอ ปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
- จัดทำบัญชีให้กับบริษัท - ตั้งงบเบิกจ่ายรายวัน - ปิดยอด รายวัน รายเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ให้ส่งใบสมัครมาที่ E-mail Csohr2016@gmail.com*** ส่งนอกเหนือจากนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา..
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
- บันทึกรายได้ประจำวัน - ออกรายงานประจำวัน/ ประจำเดือน - และงานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
• ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร และบันทึกลงในระบบบัญชี • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา • กระทบยอด รายละเอียดของทางบัญชีได้..
 บริษัท ฮิโนกิ คอนโด เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
- ตั้งเบิกจ่าย (ค่าใช้จ่าย)และบันทึกบัญชีการจ่าย (ค่าใช้จ่าย) - ดูแลและจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - รวบรวมเก็บเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี - บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและ..
 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการทำบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลา..
 บริษัท เจคิทเช่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
ดูแลงานบัญชีและแคชเชียร์ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลลูกค้า
 บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
ทำภาษีซื้อ-ขาย จัดซื้อ ติดต่อประสานงาน
 บริษัทเชียงใหม่มายโฮมจำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
งานเอกสารด้านบัญชี/การเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
- ดูแล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการวางบิล - งานวางบิลลูกหนี้ สิทธิประกันชีวิต สิทธิบัตรทอง - บันทึกตัดหนี้ของสิทธิบัตรทอง - บันทึกรายได้ประกันสังคม..
 บริษัท เชียงใหม่ ทูบ เทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
ดูแลเรื่องการขายตั๋ว ขายบัตร และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
 บริษัท วิริยะมาสด้า(2004) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 60
บัญชีด้านรายรับศูนย์บริการ, ต้นทุนศูนย์บริการ
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์