ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12704 ) งานลำพูน ( 385 ) งานเชียงราย ( 190 ) งานลำปาง ( 137 ) งานอื่นๆ ( 965 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 60
เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง 1. วางแผนการตลาดของบริษัทในรูปแบบ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้สังคม วัฒธรรม (Marketing plan of the company about tourism, social learning, culture.) ..
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 60
รับสมัคร พนักงาน ทำสื่อทางการตลาด (Past Time) ลักษณะงาน 1. ทำกราฟิก ตกแต่ง แก้ไขรูปภาพ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 2. ทำวิดีโอพรีเซ็นส์ 3. อัพโหลดข้อมูล ในฐานข้อมูลบริษัท 4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท วาลด์ พอทเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 60
1. งานไฟฟ้า 2. งานซ่อมบำรุง 3. งานระบบ
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 60
งานด้านเอกสารการบัญชีของบริษัท
 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 60
รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต การมอบหมายงานและควบคุมงานในหน่วยงาน การติดตาม ตรวจสอบรายงานการผลิต และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำงานและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด..
 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 60
รับผิดชอบงานด้านการสร้างมาตรฐาน พัฒนากระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด..
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 60
ควบคุม ดูแลงาน ในแผนกแพคกิ้ง
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 60
ดูแลควบคุมการทำงานของสายการผลิตที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าจากไม้ฉำฉา และไม้ยาง..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 60
รับผิดชอบงานความปลอดภัยภายในโรงงาน
 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 60
1. ทดลองงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 2. ทำงานทดลองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การทดลองงาน ดิน สี แร่ 3. จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำงาน ดิน สี แร่ 4. จัดเตรียมน้ำดินติดหูให้กับแผนกขึ้นรูปแก้วต..
 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 60
1. ทดลองงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 2. ทำงานทดลองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การทดลองงาน ดิน สี แร่ 3. จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำงาน ดิน สี แร่ 4. จัดเตรียมน้ำดินติดหูให้กับแผนกขึ้นรูปแก้วต..
 บริษัท พร้อมสร้าง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 60
ประสานงานโครงการ คำนวน ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
 บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 60
- ซ่อมแซมอุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์ และอื่นๆ - ให้คำแนะนำแก้ไขการใช้งานต่างๆของผู้ใช้งาน - ดูแลระบบ Network และระบบรักษาความปลอดภัย Firewall - ทำตามคำสั่งของหัวหน้างาน..
 บริษัทปั้นฝัน เซรามิค
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 60
มีความคิดสร้างสรรในการออกแบบเว็บไซต์ ดูแลงานด้านกราฟิค ดูแลเว็บไซต์องค์กรและของลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นทีมได้ หากมีประสบการณ์ทำงานหรือผลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ส่งผลงานที่เคยทำมาให้ที่อ..
 บริษัท เอ็นอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
1. check in, check out ให้ลูกค้าที่เข้าพัก 2. ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับห้องพัก 3. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า ( ช่วงเวลาทำงาน 18.00 - 22.00 น. )..
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 60
ขายข้าวตราฉัตร
 บริษัท วาลด์ พอทเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน ประสานงานการจัดซื้อ
 บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 60
-บริการ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามสอบถามความพึงพอใจลูกค้าภายหลังการขายและการเข้ารับบริการ -นัดหมายลูกค้าในการนำรถเข้าซ่อม รับเรื่องลูกค้าร้องเรียน..
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 60
บันทึกรายการประจำวัน ทำงบการเงิน
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 60
1) ดูแลคำสั่งซื้อของลูกค้า 2) ทำใบสั่งผลิต 3) ควบคุมคุณภาพและปริมาณตามคำสั่งซื้อ ในเวลาที่กำหนด 4) ทำเอกสารการส่งของ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์