ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12709 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 148 ) งานอื่นๆ ( 968 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
ดูแลรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 บริษัท วาลด์ พอทเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
ดูแลเอกสารบัญชีและการเงิน ประสานงานการจัดซื้อ
 บริษัทปั้นฝัน เซรามิค
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 60
ออกแบบเว็บไซต์ และงานกราฟิคที่ได้รับมอบหมาย ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท..
 บริษัทปั้นฝัน เซรามิค
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 60
ดูแลจัดการช่องทางการโฆษณาของบริษัท รวมไปถึงเตรียมคอนเท้นต์โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับบริษัท 2. สร้างสรรค์คอนเท้นต์ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท 3. วางแผนและจัดการกิจกรรมของการตลาด (ถ้ามี) 4. ประ..
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 60
คอยเปิดปิดประตู และดูแลความเรียบร้อยในโรงงาน
 บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 60
-บริการ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ติดตามสอบถามความพึงพอใจลูกค้าภายหลังการขายและการเข้ารับบริการ -นัดหมายลูกค้าในการนำรถเข้าซ่อม รับเรื่องลูกค้าร้องเรียน..
 บริษัท เอ็นอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 60
ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 60
-ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้ามา -ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 60
- ควบคุมดูแล และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับตามมอบหมาย..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 60
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนขนส่ง -ควบคุมและตรวจสอบการโหลดสินค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 60
บันทึกรายการประจำวัน ทำงบการเงิน
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 60
1) ดูแลคำสั่งซื้อของลูกค้า 2) ทำใบสั่งผลิต 3) ควบคุมคุณภาพและปริมาณตามคำสั่งซื้อ ในเวลาที่กำหนด 4) ทำเอกสารการส่งของ..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 60
ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานความปลอดภัยในโรงงาน
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 เม.ย. 60
รับผิดชอบดูแลงานในส่วนของสโตร์
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 60
1.ตรวจสอบงบการเงิน 2.วางแผนเกี่ยวกับการเงิน 3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำปีได้ 4.ประสานงานกับต่างประเทศ..
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 60
- ตรวจสอบัญชี - ตรวจสอบข้อมูลการขาย รายงานประจำวัน - ตรวจสอบการนำเข้า-ออกสต๊อคสินค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 60
- ทำบัญชี ออกใบกำกับภาษี - ดูแลค่าใช้จ่าย การต่อเอกสาร - ทำเงินเดือนพนักงาน..
 หจก.ลำปาง เอ็น. ที. เอส พาร์ท
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
-ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน -ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี -หากมีประสบการณ์ด้านการขายและพื้นฐานด้านช่าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 60
รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ประสานงานการวางแผนระหว่างโรงงานและควบคุมการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์