ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12494 ) งานลำพูน ( 344 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 979 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1.จัดทำสื่อออกแบบการตลาด ตามแผนของบริษัท 2.จัดทำสื่อด้านต่างๆ เช่น ถ่ายภาพ วีดีโอ โลโก้ โบชัวร์ 3.ประสานงานระหว่างองค์กรต่างประเทศ 4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ..
 บริษัท กรีนไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
1.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในประเทศ/ต่างประเทศ 2.ทำภาษีประจำเดือนและภาษีหัก ณ ที่จ่ายในประเทศ 3.ออกใบเสร็จรับเงินได้ 4.ตรวจสอบงบต่างประเทศและสรุปรายงานการเงินประจำปี..
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
1.จัดทำ ออกแบบงานด้านสื่อที่ใช้ในด้านการตลาด ตามแผนที่วางไว้ให้เป็นไปตามแนวคิดขององค์กร 2.จัดทำงานด้านผลิตสื่อต่างๆ อาทิเช่น ออกแบบโลโก้ ตกแต่งรูปภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ งานด้านนิตยสาร ทำโบชัวร์..
 บริษัท กรีน ไลออน ทราเวล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
- จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายของทางองค์กร - ประสานงานภายในและภายนอกขององค์กร - สามารถทำภาษีซื้อ-ขายได้และหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - งานเอกสารต่างๆในองค์กร - จัดทำรายงานประเภทต่าง..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 60
-ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสม -วางแผนการผลิตและสรุปปัญหา และหาทางแก้ไข -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 60
-คักเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานในองค์กร -ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านโดยรอบโรงงานเพื่อผสานไมตรี ชาวบ้านกับองค์กร -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 60
-จัดงานและจ่ายงานต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา -ควบคุมและวางแผนการแพ็คสินค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 เอ็นดู อะคาเดมิค จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 59
****** ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ ******* ประกาศ...!!!!! สถาบันเอ็นดู อะคาเดมี่ และศิลปนาฏกร เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขานุุการ 1 ตัวแหน่ง !!!!! ด่วน!!!!!! คุณสมบัติ : เพศหญิง การศึกษา : ปวช. ปวส...
 บริษัท เอ็นอาร์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 59
1. รับจองห้องพัก check in, check out ให้ลูกค้าที่เข้าพัก 2. ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับห้องพักหรืออื่นๆ 3. ทำตารางการเข้าพักของลูกค้า 4. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า 5...
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 59
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ตรวจสอบข้อมูลการขาย รายงานประจำวัน - ตรวจสอบการนำเข้า-ออกสต๊อคสินค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานที่ บจก.ลำปางแอลพีจี สาขาศรีชุม ติดร้านบะหมี่รสดี..
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 59
คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี - สามารถขับรถยนต์ได้ - สามารถใช้โปแกรม Word , Excel ได้เป็นอย่างดี - มีไหวพริบ ทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - สามาถติดต่องานเอกสารทางราชการได้..
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 59
รับสมัครงาน บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายและโรงบรรจุก๊าซ ปตท.) รับสมัครพนักงานตามตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานส่งก๊าซตามบ้าน (Home Delivery) คุณสมบัติ - เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี - ..
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
ทำงานด้านธุรการทั่วไป
 บริษัท ไทยไวนิล จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 59
มีความรู้ในด้าน PHP Javascript AJAX MySQL SQL Sever ได้ดี มีความรู้ในด้านระบบ IT Network DHCP Server และ Mikrotik ได้ดี มีความรู้ระบบอินเตอร์เน็ต และ งานซ่อมบำรุง Hardware รวมถึงแก้ปัญหา Sofware ได..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 59
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 054-269447-9
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
ดูแลงานฝ่ายบุคคล งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานจัดจ้าง
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
บันทึกรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 โฮมพอตเทอรี่ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 28 พ.ย. 59
ติดต่องาน และประสานงานด้วยภาษาอังกฤษ
 บริษัทไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 59
ขับรถส่งของ ซื้อของภายในตัวเมืองลำปาง
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์