ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12798 ) งานลำพูน ( 377 ) งานเชียงราย ( 194 ) งานลำปาง ( 156 ) งานอื่นๆ ( 992 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 60
-Leading a business unit to achieve the target and goals as set by the Board and Headquarter -Building, Coaching, Motivating and developing a capable team to attain the business objectives - Develop..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 60
งานช่างทุกอย่างในโรงงาน
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 60
- Provide initial assistance for Salary structure and carrier path - Implement HR knowledge to lead team and organize - Provide initial assistance to team for implement KPIs and Competency - Manage..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 28 ก.ค. 60
- ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายขาย / ลูกค้า เพื่อรับ Order การผลิต - จัดทำแผนการผลิตร่วมกับทางโรงงาน - ติดตามผลการผลิต / เปรียบเทียบกับแผนงาน - ประสานงานงานทางฝ่ายขาย / ลูกค้า แจ้งจำนวนการผลิตและส่งออก..
 ศูนย์คุมองลำพูน (ครูตาดำ) ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 60
ตรวจการบ้านและช่วยแนะนำนักเรียนทำแบบฝึกหัด
 บริษัท ทีพี เอ็นเนอร์จี แมเนจเมนท์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 60
ให้บริการลูกค้า ประสานงาน ควบคุมพนักงานบริการหน้าลาน
 บริษัท ทีพี เอ็นเนอร์จี แมเนจเมนท์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 60
พนักงานประจำร้านสะดวกซื้อ
 บริษัท ทีพี เอ็นเนอร์จี แมเนจเมนท์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 60
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมทีมงานร้านสะดวกซื้อ Select ประจำสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ลำพูน..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 60
Production Engineer Manager
 บริษัทเอราวัณบรรจุภัณฑ์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
- ตำแหน่งงานประจำคลังสินค้า กล่องกระดาษลูกฟูก และแผ่นกระดาษลูกฟูก หน้าที่ - จัดเตรียมสินค้าตามใบจัดส่งสินค้าที่แผนกจัดส่งวางแผนให้ - ทำใบบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุสินค้าและจำนวนได้ - นับจำนวนสินค..
 บริษัทเอราวัณบรรจุภัณฑ์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - ดูแลเรื่องการรับสมัครงานของพนักงานในแผนกต่างๆ - จัดการเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ประกันสังคม เงินช่วยเหลือ - จัดการแรงงานต่างด้าว - เตรียมเอกสารด้านแรงงานต่างๆ - ใช้โปรแกรมป..
 บริษัท อี.เอช.ไอ.โตไก จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO 22000 ,ISO 9001 ,GMP ,HACCP
 บริษัท พรเจริญ เทมเปอร์ เซฟตี้ กลาส จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 60
-รับผิดชอบ งาน ด้านเอกสาร ISO และงานที่ได้รับมอบหมาย
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
- ขายของภายในร้าน - เช็คยอดสินค้าคงเหลือแต่ละวัน - จัดเรียงสินค้าภายในร้าน - ทำความสะอาดร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
- ขายของภายในร้าน - เช็คยอดสินค้าคงเหลือแต่ละวัน - จัดเรียงสินค้าภายในร้าน - ทำความสะอาดร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
- ขายของภายในร้าน - เช็คยอดสินค้าคงเหลือแต่ละวัน - จัดเรียงสินค้าภายในร้าน - ทำความสะอาดร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
•ทำหน้าที่ควบคุมปั๊มหัวจ่าย ณ จุดบรรจุ โหลดน้ำมัน จากถังเก็บน้ำมัน สู่รถขนน้ำมัน และงานด้านอื่นในหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย •เวลาทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 7.00-4.00 น. วันเสาร์ 7.00-20.00 น. •ช่วยใน..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
- ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม กำหนดแนวทางในการผลิต - สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตโดยใช้ทักษะและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาในเชิงเทคนิคใหักับหัวหน้างานและส่วนที่เกี่ยวข้อ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
- บริหารและควบคุมงานด้านบริหารงานและการจัดการทั่วไป (ดูแลแม่บ้าน, คนสวน, และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่โรงงานให้มีความเรียบร้อย) - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อย..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 60
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกข้อมูลรายการความเคลื่อนไหวทางด้านบัญชีประจำเดือน - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีประจำเดือน - สรุปข้อมูลความคเลือนไหวทางบัญชีประจำเดือน - วิเคราะห์ข้..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์