ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12494 ) งานลำพูน ( 344 ) งานเชียงราย ( 189 ) งานลำปาง ( 145 ) งานอื่นๆ ( 979 ) ดูทั้งหมด

 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้าเหลือในแต่ละวัน ดูแลความสะอาดของร้าน..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- ควบคุมและบริหารการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี - ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี - สรุปงบการเงินประจำเดือน และรายงานความผิดปกติให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน..
 บ.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ , การจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ · สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี · สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ · มีความกระตือรือร้นในการทำงาน · ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอี..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- Improvement process - Control and analysis production problem - Lead production with experince and Engineering concept
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 60
- บริหารและควบคุมให้การดำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุงเป็นไปตามแผนงาน - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณ - บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ..
 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการขนส่ง - วางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า - ดูแล ตรวจสอบ สินค้าคงคลัง - จัดทำรายงานต่าง ๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท กัซซันเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม -มีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร ดูแล ควบคุม พัฒนา สร้างสรรค์ กิจการและกิจกรรมทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องอาหารของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว-หวาน หรือ อาหารไทย-..
 บริษัท กัซซันเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
-ทักทายแขกทุกท่านที่คุณเจอด้วยรอยยิ้มและสร้างวัฒนธรรมที่ภายในทีมงานบริการ -ตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานทุกพื้นที่มีความสะอาดและรถกอล์ฟ, อุปกรณ์และให้เช่า -การบริหารจัดการและนำไปสู่ผู้ประสานงานการแข่งขั..
 บริษัท กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
ดูแลเรื่องการบริการลูกค้าในห้องอาหาร
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
งานช่างทุกอย่างในโรงงาน
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 60
- Provide initial assistance for Salary structure and carrier path - Implement HR knowledge to lead team and organize - Provide initial assistance to team for implement KPIs and Competency - Manage..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 60
Production Engineer Manager
 บริษัท นิปปอนเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ม.ค. 60
1.Approach ,develop , and gain new customers 2.Develop and execute a field sales business plan 3.Excellent clients management with professional image, polished presentation 4.Quotatio..
 บริษัทยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
-มีทักษะความรู้ด้านไฟฟ้าและเครื่องกล -งานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 หจก.จิระมาร์เก็ตติ้ง
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
ขาย จัดสต๊อก สรุปยอดสินค้า เสื้อยืด
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน ดูแลความสะอาดของร้าน..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
- ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม กำหนดแนวทางในการผลิต - สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตโดยใช้ทักษะและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาในเชิงเทคนิคใหักับหัวหน้างานและส่วนที่เกี่ยวข้อ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
- ดูแลในเรื่องการตอบรับ Claim จากลูกค้า - ร่วมตรวจสอบและหาสาเหตุของปัญหาการผลิต - วิเคราะห์และจัดทำรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ - สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากลูกค้าและโรงงานถึงเป้า..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 60
- ตรวจบันทึกรายการรับจ่าย ของทางโรงงานในโปรแกรมบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการรับจ่าย และการเบิกใช้วัสดุภัณฑ์ - ติดตามข้อมูลการบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางโรงงาน - ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์