ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12640 ) งานลำพูน ( 345 ) งานเชียงราย ( 194 ) งานลำปาง ( 142 ) งานอื่นๆ ( 964 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 60
Production Engineer Manager
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 60
- ประสานงานกับส่วนงานขาย และลูกค้า เพื่อรับคำสั่งซื้อ - ประสานงานกับส่วนงานการผลิต เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าร่วมกัน - ติดตามการผลิตกับแผนงาน และประสานกับส่วนงานขายเพื่่อยืนยันยอดการผลิต - จัดทำสรุปผ..
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้าคงเหลือแต่ละวัน ดูแลความสะอาดร้าน จัดเรียงสินค้าภายในร้าน (เวลาทำงาน 08.00 - 19.00 น.)..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 60
- บริหารและควบคุมงานด้านบริหารงานและการจัดการทั่วไป และสิ่งแวดล้อม (ดูแลแม่บ้าน, คนสวน, และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่นการใช้น้ำ ไฟฟ้า) - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อย..
 หจก.ปัจจัยรวม
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
รับพนักงานขับรถส่งสินค้า 6ล้อ ห้องเย็น ประจำเส้นทาง ลำพูน-บางบัวทอง 1. ขับรถมือเดียว ต้องมีประสบการณ์ขับรถทางไกล 2. สามารถย้ายมาพักใกล้กับโรงงานได้ 3. สามารถใช้ไลน์ในการทำงานได้ 4. มีพื้นฐานการดู..
 เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
1.แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 3.สามารถใช้โปรแกรม และ Internet ได้ 4.ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS 5.มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
- ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม กำหนดแนวทางในการผลิต - สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตโดยใช้ทักษะและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาในเชิงเทคนิคใหักับหัวหน้างานและส่วนที่เกี่ยวข้อ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
- ดูแลในเรื่องการตอบรับ Claim จากลูกค้า - ร่วมตรวจสอบและหาสาเหตุของปัญหาการผลิต - วิเคราะห์และจัดทำรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ - สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากลูกค้าและโรงงานถึงเป้า..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
- ตรวจบันทึกรายการรับจ่าย ของทางโรงงานในโปรแกรมบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการรับจ่าย และการเบิกใช้วัสดุภัณฑ์ - ติดตามข้อมูลการบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางโรงงาน - ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
- พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงาน - อบรมและจัดทำคู่มือของโปรแกรมและระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาเพื่อให้ user ได้มีความเข้าใจในวิธีการทำงาน - Responsible fo..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 60
- Setup/Control/Handle & Plan all ISO/TS 16949 - To ensure full compliance of ISO/TS16949 - Lead and advisor of APQP, SPC, FMEA, MSA and PPAP - Lead internal auditor and respond customer complaint ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 60
- ควบคุมและบริหารการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี - ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี - สรุปงบการเงินประจำเดือน และรายงานความผิดปกติให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 60
- Improvement process - Control and analysis production problem - Lead production with experince and Engineering concept
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 60
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 60
- บริหารและควบคุมให้การดำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุงเป็นไปตามแผนงาน - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณ - บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ..
 บริษัทยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 60
-มีทักษะความรู้ด้านไฟฟ้าและเครื่องกล -งานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 60
งานช่างทุกอย่างในโรงงาน
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 60
- Provide initial assistance for Salary structure and carrier path - Implement HR knowledge to lead team and organize - Provide initial assistance to team for implement KPIs and Competency - Manage..
 บริษัท ศิตารา ไดมอนด์ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 60
ตรวจสอบคุณภาพเพชร ทั้งก่อนเจียระไน-ระหว่างเจียระไน-ส่งออก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บ.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 60
· ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจ · ดูแลบุคลากรในแผนกให้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี · บริหารลูกน้องภายในทีมได้ มีความเป็นผู้นำ · ทำยอดขาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์