ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12717 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 143 ) งานอื่นๆ ( 957 ) ดูทั้งหมด

 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางด้านรายรับ A/R และ รายจ่าย A/P ประจำเดือน - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเอกสารรายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลรายรับ / รายจ่าย ประจำเดือน และต้นทุนของโรงงาน ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
- ควบคุมและบริหารการทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี - ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี - สรุปงบการเงินประจำเดือน และรายงานความผิดปกติให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
- Improvement process - Control and analysis production problem - Lead production with experince and Engineering concept
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
- บริหารและควบคุมให้การดำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุงเป็นไปตามแผนงาน - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณ - บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ..
 บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
ควบคุม งานให้เป็นไปตามเเผนงานที่วางไว้ ดูเเล ผู้รับเหมางาน ระบบ ต่าง ๆๆ..
 บริษัท เดอะ ดุ๊คส ลำพูน จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
ร้านอาหาร เดอะ ดุ๊คส สาขาแจ่มฟ้าลำพูนกำลังจะเปิดตัวกลางเดือนเมษายน 2560 เราต้องการพนักงานเสริฟจำนวนมาก หน้าที่ให้บริการลูกค้า รับออเดอร์ เสริฟอาหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเริ่มงานได้ทันที จ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
งานช่างทุกอย่างในโรงงาน
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 60
- Provide initial assistance for Salary structure and carrier path - Implement HR knowledge to lead team and organize - Provide initial assistance to team for implement KPIs and Competency - Manage..
 บริษัท เดอะ ดุ๊คส ลำพูน จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
ร้านอาหารเดอะดุ๊คส สาขา ลำพูน กำลังจะเปิดกลางเดือนเมษายน 2560 เราต้องการคนที่อยากทำงานจริงๆ ในตำแหน่ง พนักงานล้างจาน หน้าที่หลักๆ ทำความสะอาดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่รับนักเรียน-นักศึกษาที่หารา..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มี.ค. 60
Production Engineer Manager
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
- บริหารและควบคุมงานด้านบริหารงานและการจัดการทั่วไป (ดูแลแม่บ้าน, คนสวน, และสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นที่โรงงานให้มีความเรียบร้อย) - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้วยความเรียบร้อย..
 ร้าน ป้าศรี เชียงราย
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
ทำงานมนตัวเมืองเชียงใหม่ ถ. มูลเมืองซอย6 ดูแลร้านเสื้อผ้าซึ่งมีบาร์ในตัว ทำเครื่องดื่ม ทางร้านจะสอนให้ ค่าจ้างชั่วโมงละ40บาท ทำงาน3-4วันต่อสัปดาห์ ทำงานตั้งแต่ 16:00-20:00..
 หจก.ปัจจัยรวม
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจัยรวม ขยายเส้นทางขนส่งสินค้า รับพนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น กระจายสินค้าทั่วประเทศหลายอัตรา รับตามโซนต่อไปนี้ 1. นนทบุรี -บางบัวทอง 2. มหาชัย 3. สระบุรี โทรสอบถามโดยตรงที..
 บริษัท ศิตารา ไดมอนด์ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
ตรวจสอบคุณภาพเพชร ทั้งก่อนเจียระไน-ระหว่างเจียระไน-ส่งออก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 ขนมบ้านอาจารย์
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
ขายสินค้าภายในร้าน เช็คยอดสินค้างคงเหลือ ทำความสะอาดร้าน
 บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักท์ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
1. ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าภายในโรงงาน 2. ประสานงาน เรื่องคุณภาพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักท์ จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
1. ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ 2. ประสานงานการจัดส่งสินค้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
- ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม กำหนดแนวทางในการผลิต - สนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตโดยใช้ทักษะและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลปัญหาในเชิงเทคนิคใหักับหัวหน้างานและส่วนที่เกี่ยวข้อ..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
- ตรวจบันทึกรายการรับจ่าย ของทางโรงงานในโปรแกรมบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการรับจ่าย และการเบิกใช้วัสดุภัณฑ์ - ติดตามข้อมูลการบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทางโรงงาน - ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์