ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12948 ) งานลำพูน ( 379 ) งานเชียงราย ( 201 ) งานลำปาง ( 155 ) งานอื่นๆ ( 1001 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 60
• บำรุงรักษาตามแผนงานของแต่ละแผนก หรือตามที่ได้รับแจ้ง • จัดหาอุปกรณ์พร้อมซ่อมแซม ระบบสารธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และ มีการทำสต็อกเพื่อค..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 60
• รับรายการขายสินค้า เพื่อนำสินค้าออกจากชั้นวางในคลัง • ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งรหัสสินค้า และ จำนวน • ขนย้ายสินค้าไปเตรียมไว้พื้นที่จัดส่งด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ Checker ตรวจอีกครั้ง • ทำความสะ..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 60
• บำรุงรักษาตามแผนงานของแต่ละแผนก หรือตามที่ได้รับแจ้ง • จัดหาอุปกรณ์พร้อมซ่อมแซม ระบบสารธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และ มีการทำสต็อกเพื่อค..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 60
• ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามันสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน • วิเคร..
 บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 60
คุณสมบัติ - เพศ หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี - ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - เอาใจใส่งาน รับผิดชอบงานที่ได้รับม..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 60
• หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ • รับยอดขายเป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด • วางแผนการปฏิบัติงาน และบริหารทีมขาย ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้ ..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 60
• วางกลยุทธ์ เสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้างานโครงการ • แสวงหาหน่วยงาน หรือ โครงการที่ขึ้นใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า • รักษาฐานลูกค้า โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า (ผู้รับเหมา, สถาปนิก และ Devel..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 60
• ช่วยหัวหน้าแผนกจัดระเบียบ และ ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า รู้จักสินค้าทุกตัวที่อยู่ในคลัง และ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนก เพื่อให้การทำงานเป..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 60
• ตรวจเช็คและขึ้นสินค้าตามเอกสารสั่งซื้อ/จัดส่ง เพื่อขึ้นสินค้าให้ลูกค้า • ตรวจเช็คสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วน ก่อนขึ้นของ • ประสานงานกับ Supplier และ Ordering เมื่อพบสินค้าชำรุดห..
 บริษัท แอลเลฟัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 15 ส.ค. 60
- Coordinating staff daily tasks - Coordinating management tasks - Check guests into our homestay - Collect payments from customers and deposit in bank on a daily basis - Payment of invoices - Ke..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 15 ส.ค. 60
• หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในร้าน • รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย • วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลูกค้าแต่ละร..
 หจก. พี พี แอร์ ทราเวิล
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 60
รับจอง และ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ไร่ม่อนน้ำทรัพย์
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ส.ค. 60
ดูแลงานในไร่ทั้งหมด เช่น ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในไร่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารเคมี คุมคนงานพ่นยา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 60
-
 บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 60
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสรรหา/คัดเลือก เงินเดือน สวัสดิการ งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟ คลับ
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 60
มีหน้าที่ดูแลและอบรมพนักงาน คิดคอส ควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องอาหารรวมถึงคิดโปรโมชั่น ประจำเดือน และวางแผนการขาย ในแต่ละเดือน เทรนนิ่งพนักงาน ดูแลเรื่องการสั่งซื้อ รับมอบนโยบายจาก . เพื่อมาพัฒนาและ..
 โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟ คลับ
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 60
1.ตรวจสอบความครบถ้วน และ ถูกต้องของเอกสาร พร้อมส่งให้แก่ลูกค้า 2.บันทึกรายละเอียดของเงิน รับ-จ่าย พร้อมลงนามเมื่อได้รับ-จ่าย เงินสด รวมถึงทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางธนาคาร จากลูกค้า เว๊บไซด์ และหุ้นส่..
 โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟ คลับ
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 60
1.Update information Website/อัตเดตข้อมูลเว็บไซต์ 2.Website Development เขียนโปรแกรม /ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา ระบบการทำงานของเว็บไซด์ 3.Live Streaming Sport ถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลผ่านเว็บไซด์ ..
 สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 60
1.ติ้งตั้ง เดินสายโทรศัพท์ ซ่อมบำรุงสายโทรศัพท์ 2.แก้ไข บำรุงรักษา และติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ได้ตามที่กำหนด 3.ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ในระบบสายสื่อสาร สายโทรศัพท์ สายไฟเบอร์ออพติคส์ 4.จัดทำผังระบบ..
 สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 60
1. จัดหลักสูตร วางโปรแกรมการเดินทาง เลือกและเตรียมเนื้อหาการเผยแพร่องค์ความรู้ตามตำราแม่ฟ้าหลวง วางแผนการบรรยายและผู้บรรยาย ให้เหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของคณะ 2. ประสานงานและดำเนินงา..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์