ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12709 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 204 ) งานลำปาง ( 148 ) งานอื่นๆ ( 968 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
• จัดเก็บข้อมูลความพร้อม และการส่งมอบ สินค้าให้กับลูกค้า ในเวลา ที่นัดหมายไว้ • จัดเก็บข้อมูลลูกค้า อย่างถูกต้อง เพื่อทำ CRM ต่อไป • ประสานงาน กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( หน่วยงานขาย, คลังสินค้า,จั..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
เตรียมและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในบริษัท
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
• ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามันสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน • วิเคร..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
• รับรายการขายสินค้า เพื่อนำสินค้าออกจากชั้นวางในคลัง • ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งรหัสสินค้า และ จำนวน • ขนย้ายสินค้าไปเตรียมไว้พื้นที่จัดส่งด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ Checker ตรวจอีกครั้ง • ทำความสะ..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
• ดูแลงานเงินเดือนและเวลาทำงาน และ คำนวณเงินล่วงเวลาของพนักงาน • ยื่นภาษีประจำปีให้พนักงานที่ต้องเสียภาษี • เสนอแผนงานการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และ พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆขอ..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 60
• การรวบรวม,สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสินค้า,ราคา,คู่แข่งขัน • การรวบรวม,สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการซื้อ, ต้นทุนสินค้า และการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ • สรุปผลการจัดโปรโมชั่..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าให้กับงานโครงการต่างๆ •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •นำเสนอสินค้าของร้าน ให้กับลูกค้าวางแผนการขาย ก..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกสินค้าชุดครัว •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลู..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
•บันทึกรายงานและสรุปการประชุม ระดับฝ่าย ระดับแผนก และอื่น ๆ •ดำเนินการติดตามประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก •ประสานการนัดหมายต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารทุก ๆ คน •ดำเนินการเบิกจ่าย ค่..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
• วางกลยุทธ์ เสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้างานโครงการ • แสวงหาหน่วยงาน หรือ โครงการที่ขึ้นใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า • รักษาฐานลูกค้า โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า (ผู้รับเหมา, สถาปนิก และ Devel..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
• ติดตั้งดูแลรักษา และ แก้ไขปัญหาระบบ Computer ,Server และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในบริษัทฯ • ติดตั้งและประเมินสภาพการใช้งานปัจจุบันของระบบ Computer เพื่อเสนอปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาระบบ • ดูแลระบบ ..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
•วางแผนการขายและรับผิดชอบยอดขายเป้าขายให้ได้ตามนโยบายที่กำหนด •วางแผนการปฏิบัติงาน และบริหารทีมขาย ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้ •วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง •พัฒนา..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกสินค้า DIY •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลูก..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
• วางแผนดูแลจุดออกแบบในร้านให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด • ควบคุมและแก้ไขปัญหา รวมถึงการดำเนินงานของแผนกออกแบบ(ดีไซน์เซ็นเตอร์) • วางแผนและจัดทำรายงาน สถานะ การออกแบบ,จำนวน รายละเอียดลู..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกสินค้าเซรามิค •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลู..
 โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟ คลับ
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 60
ดูแลการบันทึกความเคลื่อนไหว ระบบการเงิน และสามารถปิดงบประมาณได้
 โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟ คลับ
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 60
บริหารจัดการ งานวางแผนก และการวางแผนอัตรากำลังคน รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เนื้อที่ 800 ไร่ สามารถทำงานร่วมกับคนสวนชาวพม่าได้..
 โรงแรมเรจิน่า แอนด์ กอล์ฟ คลับ
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 60
บริการลูกค้าเกี่ยวกับการขึ้นเงินสด รับ/จ่าย และสามารถอธิบายโปรโมชั่นให้ลูกค้าเข้าใจได้เป็นอย่างดี..
 บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 60
•จัดทำเงินเดือน •จัดทำเวลาทำงานพนักงาน •แก้ปัญหาการบริหารงานต่างๆ ด้านงาน บุคคล •งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย •ดูแลสวัสดิการพนักงาน..
 บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 60
- รับชำระค่าอาหาร ค่าสินค้าทั้งหมด จากลูกค้า - ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - สรุปยอดขายประจำวัน และประจำเดือน - เช็คสต็อคสินค้า - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์