ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 12717 ) งานลำพูน ( 367 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 143 ) งานอื่นๆ ( 957 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าให้กับงานโครงการต่างๆ •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •นำเสนอสินค้าของร้าน ให้กับลูกค้าวางแผนการขาย ก..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกสินค้าชุดครัว •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลู..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•บันทึกรายงานและสรุปการประชุม ระดับฝ่าย ระดับแผนก และอื่น ๆ •ดำเนินการติดตามประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก •ประสานการนัดหมายต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารทุก ๆ คน •ดำเนินการเบิกจ่าย ค่..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
• วางกลยุทธ์ เสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้างานโครงการ • แสวงหาหน่วยงาน หรือ โครงการที่ขึ้นใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้า • รักษาฐานลูกค้า โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า (ผู้รับเหมา, สถาปนิก และ Devel..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
• ติดตั้งดูแลรักษา และ แก้ไขปัญหาระบบ Computer ,Server และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ภายในบริษัทฯ • ติดตั้งและประเมินสภาพการใช้งานปัจจุบันของระบบ Computer เพื่อเสนอปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาระบบ • ดูแลระบบ ..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•วางแผนการขายและรับผิดชอบยอดขายเป้าขายให้ได้ตามนโยบายที่กำหนด •วางแผนการปฏิบัติงาน และบริหารทีมขาย ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้ •วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง •พัฒนา..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกสินค้า DIY •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลูก..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•รับรายการขายสินค้า เพื่อนำสินค้าออกจากชั้นวางในคลัง •ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งรหัสสินค้า และ จำนวน •ขนย้ายสินค้าไปเตรียมไว้พื้นที่จัดส่งด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ Checker ตรวจอีกครั้ง •ทำความสะอาดส..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
• วางแผนดูแลจุดออกแบบในร้านให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด • ควบคุมและแก้ไขปัญหา รวมถึงการดำเนินงานของแผนกออกแบบ(ดีไซน์เซ็นเตอร์) • วางแผนและจัดทำรายงาน สถานะ การออกแบบ,จำนวน รายละเอียดลู..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 26 มี.ค. 60
•หน้าที่หลักคือการผลักดันการขายสินค้าในแผนกสินค้าเซรามิค •รับยอดขาย/เป้าขายตามที่ผู้บริหารได้กำหนด วางแผนนำเสนอสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขาย •วางแผนการขาย กลยุทธ์การขายแบบต่างๆ มาประยุกต์กับลู..
 บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 7,001 - 8,000
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
วางแผนการสั่งสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสม - สั่งซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ - จัดหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆ - ดูแลงานเอกสารและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
• ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามันสิ่งแวดล้อมภายในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน • วิเคร..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 60
• การรวบรวม,สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสินค้า,ราคา,คู่แข่งขัน • การรวบรวม,สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการซื้อ, ต้นทุนสินค้า และการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ • สรุปผลการจัดโปรโมชั่..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
• จัดเก็บข้อมูลความพร้อม และการส่งมอบ สินค้าให้กับลูกค้า ในเวลา ที่นัดหมายไว้ • จัดเก็บข้อมูลลูกค้า อย่างถูกต้อง เพื่อทำ CRM ต่อไป • ประสานงาน กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( หน่วยงานขาย, คลังสินค้า,จั..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
เตรียมและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในบริษัท
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด (สาขาเชียงราย)
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 60
• รับรายการขายสินค้า เพื่อนำสินค้าออกจากชั้นวางในคลัง • ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งรหัสสินค้า และ จำนวน • ขนย้ายสินค้าไปเตรียมไว้พื้นที่จัดส่งด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ Checker ตรวจอีกครั้ง • ทำความสะ..
 ครีเอทีฟกู จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 60
ออกแบบ ภายใน
 ครีเอทีฟกู จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 60
ควบคุมงาน ดูหน้างาน ประสานงานช่าง ให้เป็นไปตามแบบและแผนงาน ที่มีอยู่
 ครีเอทีฟกู จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 60
บริษัท ครีเอทีฟกู จำกัด รับสมัคร 1. สถาปนิก เขียนแบบ และควบคุมงาน 2 ตำแหน่ง 2. อินทีเรีย ดีไซนเนอร์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่สมัคร เงินเดือน และ สวัสดิการณ์ ..
 บริษัท ดาวเหนือ เมทัลชีท เชียงราย จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 60
งานขายหลังคาเมทัลชีท
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์