วันที่โพส : 16 ก.พ. 60 14:11

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

- คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง หรือทฤษฎีการเมือง หรือการเมืองการปกครองท้องถิ่น หรืออาณาบริเวณศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทน 37,000 บาท/เดือน
- มีผลสอบภาษาอังกฤษ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
- รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pol.cmu.ac.th/news/recruitment
 

โพสโดย : นีรนุช
วันที่โพส : 16 ก.พ. 60 14:11
เปิดดู : 871 ครั้ง
IP : 202.28.248.243


แสดงความคิดเห็น