งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานคุณภาพ
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
20 มิ.ย. 60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
16 มิ.ย. 60
สำนักงานสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์
13 มิ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
12 มิ.ย. 60
กองบิน 41 รับสมัคร พนักงานห้องปฎิบัติการ รพ.กองบิน
8 มิ.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ รับสมัครผู้จัดการงานด้านการตลาด
7 มิ.ย. 60
สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พะเยา รับสมัครนักพัฒนาสังคม
3 มิ.ย. 60
คณะสังคมศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
3 มิ.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
3 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์
2 มิ.ย. 60
รับสมัครพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย
30 พ.ค. 60
รับสมัครงาน ตำเเหน่งพนักงานประสานโครงการ Entrepreneurial University
30 พ.ค. 60
รับสมัครงานตำเเหน่งพนักงานประสานงานเเละออกเเบบนวัตกรรม
28 พ.ค. 60
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รับสมัคร พนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป 5 อัตรา
24 พ.ค. 60
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน
24 พ.ค. 60
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
23 พ.ค. 60
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานประจำ
23 พ.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป