งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
28 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงาน 80 อัตรา
27 มี.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
27 มี.ค. 60
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
27 มี.ค. 60
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20 มี.ค. 60
สำนักงานสหกรณ์ เชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 3 อัตรา
20 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
13 มี.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
7 มี.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา
6 มี.ค. 60
มูลนิธิขาเทียมฯ รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานเชียงใหม่ เงินเดือน 17,060 บาท
6 มี.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัครพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
3 มี.ค. 60
เทศบาลตำบลสันกำแพง รับสมัคร 8 อัตรา
3 มี.ค. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัคร 7 อัตรา
2 มี.ค. 60
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
27 ก.พ. 60
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
27 ก.พ. 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
21 ก.พ. 60
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำปาง) รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
20 ก.พ. 60
สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 อัตรา
19 ก.พ. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รับสมัครครูผู้ช่วย 9 อัตรา
19 ก.พ. 60
กศน. จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 10 อัตรา
16 ก.พ. 60
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์