งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
23 ส.ค. 60
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 ส.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงานทั่วไป
18 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์
17 ส.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานพัฒนาธุรกิจรายใหม่ 5 อัตรา
16 ส.ค. 60
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
16 ส.ค. 60
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. รับสมัคร พนักงานบริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
9 ส.ค. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครพนักงานช่าง วุฒิ ปวส. ด้านโยธาหรือก่อสร้าง
9 ส.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการภูมิสถาปนิก
8 ส.ค. 60
รับสมัคครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค
7 ส.ค. 60
โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา
7 ส.ค. 60
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจ้าง 14 อัตรา
3 ส.ค. 60
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 2 อัตรา
3 ส.ค. 60
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง
31 ก.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร พนักงานวิชาการ 3 อัตรา
31 ก.ค. 60
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ รับสมัคร 8 อัตรา
26 ก.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
26 ก.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป
19 ก.ค. 60
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย รับสมัคร 20 อัตรา
16 ก.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร นักวิเคราะห์สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ