งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
16 ก.พ. 58
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 43 อัตรา
16 ก.พ. 58
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ก.พ. 58
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
16 ก.พ. 58
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง บัญชีการเงิน
16 ก.พ. 58
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร 8 ตำแหน่ง 31 อัตรา
15 ก.พ. 58
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน
15 ก.พ. 58
โรงพยาบาลเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
13 ก.พ. 58
โรงพยาบาลพญาเม็งราย รับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
13 ก.พ. 58
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
13 ก.พ. 58
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย
13 ก.พ. 58
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์
12 ก.พ. 58
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน
12 ก.พ. 58
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงราย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
12 ก.พ. 58
ศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
12 ก.พ. 58
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 28 ตำแหน่ง กว่า 140 อัตรา
11 ก.พ. 58
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี
11 ก.พ. 58
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 ก.พ. 58
สำนักงานธนารักษ์ เชียงราย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
9 ก.พ. 58
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่สถิติ