งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
31 มี.ค. 58
สำนักงานธนารักษ์ เชียงราย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
28 มี.ค. 58
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน
27 มี.ค. 58
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์
27 มี.ค. 58
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา
25 มี.ค. 58
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
25 มี.ค. 58
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
25 มี.ค. 58
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 12 อัตรา
25 มี.ค. 58
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขตเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง
21 มี.ค. 58
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน มากกว่า 100 อัตรา
21 มี.ค. 58
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง ธุรการ
21 มี.ค. 58
สำนักงานธนารักษ์ เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์
19 มี.ค. 58
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล รับสมัคร ครูผู้สอน 3 ตำแหน่ง
19 มี.ค. 58
วิทยาลัยเทคนิคสารภี รับสมัครตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
19 มี.ค. 58
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
18 มี.ค. 58
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 19 อัตรา
15 มี.ค. 58
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตเชียงใหม่ รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี
15 มี.ค. 58
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครหลายตำแหน่ง
15 มี.ค. 58
เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
12 มี.ค. 58
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ปฎิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา)
12 มี.ค. 58
กรมควบคุมโรค จ.พิษณุโลก รับสมัครตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์