งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
23 ก.พ. 58
โรงเรียนตชด.ศรีสมวงศ์ จังหวัดเชียงราย รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
23 ก.พ. 58
โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
23 ก.พ. 58
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
20 ก.พ. 58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ พนักงานขับรถ
20 ก.พ. 58
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัคร 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา
20 ก.พ. 58
เรือนจำกลางพิษณุโลก รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)
20 ก.พ. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู จ.พิษณุโลก รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
20 ก.พ. 58
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
19 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ (ขยายเวลาการรับสมัคร)
19 ก.พ. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
18 ก.พ. 58
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 รับสมัครตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 (บรรจุ จ.แพร่)
18 ก.พ. 58
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน
18 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
18 ก.พ. 58
ศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา
18 ก.พ. 58
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัคร 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
17 ก.พ. 58
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
17 ก.พ. 58
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
16 ก.พ. 58
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย 43 อัตรา
16 ก.พ. 58
กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ก.พ. 58
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี