งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
7 ก.พ. 58
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับสมัครพนักงงาน 15 ตำแหน่ง มากกว่า 20 อัตรา
6 ก.พ. 58
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
6 ก.พ. 58
โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง
6 ก.พ. 58
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานพัสดุ และ พนักงานบริการ
6 ก.พ. 58
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา
6 ก.พ. 58
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
6 ก.พ. 58
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก รับสมัครตำแหน่ง นิติกร
5 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ
5 ก.พ. 58
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับสมัครตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (หลายอัตรา)
5 ก.พ. 58
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับกราชการ
5 ก.พ. 58
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและสำนักงาน
5 ก.พ. 58
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับสมัครตำแหน่ง ลูกจ้างทั่วไป
4 ก.พ. 58
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
4 ก.พ. 58
ศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
4 ก.พ. 58
โรงพยาบาลพุทธชินราช (พิษณุโลก) รับสมัครพนักงานขายประจำร้านค้าสวัสดิการ
4 ก.พ. 58
คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจำ (หลายตำแหน่ง)
4 ก.พ. 58
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน รับสมัครตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (ลูกจ้างชั่วคราว)
4 ก.พ. 58
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังทอง (พิษณุโลก) รับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
4 ก.พ. 58
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์
4 ก.พ. 58
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงาน