งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
8 พ.ค. 58
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร 4 ตำแหน่ง
6 พ.ค. 58
เทศบาลสนามคลี จ.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ คนงานทั่วไป
6 พ.ค. 58
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
6 พ.ค. 58
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ
6 พ.ค. 58
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 พ.ค. 58
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร เจ้าหน้าที่สหกรณ์
29 เม.ย. 58
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัคร พนักงานบริการรายวัน
29 เม.ย. 58
รับสมัครพนักงานขับรถ
27 เม.ย. 58
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
27 เม.ย. 58
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24 เม.ย. 58
การจ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการ การออกใบอนุญาตเพื่อรองรับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบายภาครัฐ ประจำสำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่)
21 เม.ย. 58
โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลำปาง รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
21 เม.ย. 58
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จ.ลำพูน รับสมัคร ครูผู้สอน ภาษาจีน
21 เม.ย. 58
โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง รับสมัคร ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 เม.ย. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างโครงการรายเดือน
17 เม.ย. 58
สำนักงาน กกพ. เขต 1 (เชียงใหม่)
16 เม.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จ.ลำปาง รับสมัครครูผู้สอน สังคมศึกษา
16 เม.ย. 58
สำนักงานทางหลวงชนบท จ.ลำปาง รับสมัครนายช่างโยธา 4 ตำแหน่ง ธุรการ 3 ตำแหน่ง
16 เม.ย. 58
โรงเรียนสารภีพิทยาคม เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
16 เม.ย. 58
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมิน