งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
2 มี.ค. 58
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 มี.ค. 58
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
27 ก.พ. 58
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย รับสมัครตำแหน่งพนักงานขนส่ง
27 ก.พ. 58
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์
27 ก.พ. 58
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
27 ก.พ. 58
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รับสมัครตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
27 ก.พ. 58
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
27 ก.พ. 58
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง เลขานุการ
27 ก.พ. 58
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.ลำพูน รับสมัคร เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ และ นักวิชาการพาณิชย์
26 ก.พ. 58
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน
26 ก.พ. 58
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่าง
26 ก.พ. 58
เทศบาลตำบลสันผักวาน อ.หางดง รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
25 ก.พ. 58
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย
25 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
24 ก.พ. 58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
23 ก.พ. 58
สวนสัตว์เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างรายวัน ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน
23 ก.พ. 58
โรงเรียนตชด.ศรีสมวงศ์ จังหวัดเชียงราย รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
23 ก.พ. 58
โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
23 ก.พ. 58
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
20 ก.พ. 58
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ พนักงานขับรถ