งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
16 ก.ค. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
13 ก.ค. 60
รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน
11 ก.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
11 ก.ค. 60
เทศบาลตำบลท่าวังตาล รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
7 ก.ค. 60
สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
7 ก.ค. 60
สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานขับรถ 4 อัตรา
4 ก.ค. 60
งานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา
4 ก.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการปฎิบัติการ
4 ก.ค. 60
ศาลยุติธรรมประจำภาค 5 รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป
4 ก.ค. 60
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
30 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจำนวน 63 อัตรา
27 มิ.ย. 60
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. รับสมัครพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
27 มิ.ย. 60
ศูนย์การศึกษา มช. หริภุญไชย จ.ลำพูน รับสมัครพนักงานช่าง
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นิติกรปฎิบัติการ
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานคณบดี
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานคุณภาพ
23 มิ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
20 มิ.ย. 60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ