งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
1 พ.ย. 59
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี
31 ต.ค. 59
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 19 อัตรา
28 ต.ค. 59
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
28 ต.ค. 59
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
25 ต.ค. 59
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
25 ต.ค. 59
วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์)
25 ต.ค. 59
สำนักงานสถิติเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 ต.ค. 59
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงาน
21 ต.ค. 59
บัณฑิตวิทยาลัย มช. รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์
20 ต.ค. 59
โรงพยาบาลสันทราย รับสมัคร 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา
19 ต.ค. 59
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 ต.ค. 59
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
17 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์
17 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
17 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร พนักงานบริการ
13 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
13 ต.ค. 59
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
12 ต.ค. 59
บัณฑิตวิทยาลัย มช. รับสมัครพนักงานปฎิบัติงาน 2 อัตรา
11 ต.ค. 59
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋อย รับสมัคร 11 อัตรา