งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
21 ธ.ค. 59
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน 3 อัตรา
20 ธ.ค. 59
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร 30 อัตรา
20 ธ.ค. 59
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
13 ธ.ค. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา
9 ธ.ค. 59
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี
9 ธ.ค. 59
กศน.จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
7 ธ.ค. 59
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
7 ธ.ค. 59
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 5 อัตรา
7 ธ.ค. 59
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา
2 ธ.ค. 59
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัคร 3 ตำแหน่ง
29 พ.ย. 59
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
28 พ.ย. 59
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครงาน
24 พ.ย. 59
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
24 พ.ย. 59
เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัคร 7 อัตรา
22 พ.ย. 59
มูลนิธิขาเทียม ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา (นักการเงินและบัญชี,นักกายอุปกรณ์,จนท.พัสดุ)
14 พ.ย. 59
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 3 อัตรา
11 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
10 พ.ย. 59
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน รับสมัคร พนักงานสรรพากร
9 พ.ย. 59
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
8 พ.ย. 59
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า) จำนวน 1 อัตรา