งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
8 ต.ค. 59
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัคร 4 อัตรา
7 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
5 ต.ค. 59
ท่าอากาศยาน พิษณุโลก น่าน ลำปาง แม่สอด แม่ฮ่องสอน แพร่ ปาย รับสมัครหลายอัตรา
4 ต.ค. 59
ศูนย์บริหารงานวิจัย มช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ พนักงานปฎิบัติงาน
26 ก.ย. 59
กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
23 ก.ย. 59
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 ก.ย. 59
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป
21 ก.ย. 59
สำนักบริการวิชาการ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
20 ก.ย. 59
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงานและออกแบบนวัตกรรม
20 ก.ย. 59
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงานและบริการลูกค้า
16 ก.ย. 59
สถาบันวิจัยสังคม มช. รับสมัคร นักการเงินและบัญชี
14 ก.ย. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานข้อมูลและสถิติ
14 ก.ย. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
13 ก.ย. 59
คณะนิติศาสตร์ มช. รับสมัครตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
13 ก.ย. 59
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ
12 ก.ย. 59
คณะนิติศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย "พนักงานช่าง"
12 ก.ย. 59
วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
12 ก.ย. 59
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รับสมัคร 31 อัตรา
8 ก.ย. 59
คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับสมัคร บรรณารักษ์
8 ก.ย. 59
คณะศึกษาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน