งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
20 มี.ค. 60
สำนักงานสหกรณ์ เชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 3 อัตรา
20 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
13 มี.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
7 มี.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา
6 มี.ค. 60
มูลนิธิขาเทียมฯ รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานเชียงใหม่ เงินเดือน 17,060 บาท
6 มี.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัครพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
3 มี.ค. 60
เทศบาลตำบลสันกำแพง รับสมัคร 8 อัตรา
3 มี.ค. 60
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัคร 7 อัตรา
2 มี.ค. 60
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
27 ก.พ. 60
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
27 ก.พ. 60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
21 ก.พ. 60
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำปาง) รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
20 ก.พ. 60
สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 อัตรา
19 ก.พ. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน รับสมัครครูผู้ช่วย 9 อัตรา
19 ก.พ. 60
กศน. จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 10 อัตรา
16 ก.พ. 60
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์
15 ก.พ. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รับสมัคร ครูผู้ช่วย 9 อัตรา
15 ก.พ. 60
ศาลแขวงเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
9 ก.พ. 60
มูลนิธิขาเทียม รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ธุรการ (ปวส.)
7 ก.พ. 60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับสมัคร 9 อัตรา