งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
17 ม.ค. 60
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
16 ม.ค. 60
สำนักงานสรรพสามิตเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานการเงินและบัญชี
16 ม.ค. 60
ศูนย์ NID มช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 อัตรา
13 ม.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง รับสมัคร 3 ตำแหน่ง
13 ม.ค. 60
รับสมัครงานวิศกรสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ม.ค. 60
คณะนิติศาสตร์ มช. รับสมัคร นักการเงินและบัญชี 1 อัตรา
11 ม.ค. 60
สวนสัตว์เชียงใหม่ รับสมัคร ลูกจ้างรายเดือน 2 อัตรา
10 ม.ค. 60
สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัคร 30 ตำแหน่ง 132 อัตรา
6 ม.ค. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัคร พนักงานการเงินการคลังและพัสดุ
6 ม.ค. 60
รับสมัครวิศวกรประจำโครงการ
5 ม.ค. 60
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. รับสมัคร พนักงานบัญชีและพัสดุ 2 อัตรา
5 ม.ค. 60
สำนักงานประมงเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
21 ธ.ค. 59
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน
21 ธ.ค. 59
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน 3 อัตรา
20 ธ.ค. 59
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัคร 30 อัตรา
20 ธ.ค. 59
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
13 ธ.ค. 59
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา
9 ธ.ค. 59
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี
9 ธ.ค. 59
กศน.จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
7 ธ.ค. 59
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง