งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
24 พ.ค. 60
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน
24 พ.ค. 60
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
23 พ.ค. 60
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานประจำ
23 พ.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 พ.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร ลูกจ้างโครงการ
18 พ.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
18 พ.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล
15 พ.ค. 60
โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงาน 203 อัตรา
11 พ.ค. 60
อบต. สันกำแพง รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
4 พ.ค. 60
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ
3 พ.ค. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
3 พ.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร 3 ตำแหน่ง
2 พ.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 พ.ค. 60
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
27 เม.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัครพนักงานบริหารงานบุคคล
19 เม.ย. 60
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 48 อัตรา
3 เม.ย. 60
สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร พนักงานประจำศูนย์
31 มี.ค. 60
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รับสมัคร 3 อัตรา
29 มี.ค. 60
สำนักงานหอพักในกำกับสวนดอกมช. รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการเเละต้อนรับ
28 มี.ค. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงาน 80 อัตรา