งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
21 ส.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงานทั่วไป
18 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์
17 ส.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานพัฒนาธุรกิจรายใหม่ 5 อัตรา
16 ส.ค. 60
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
16 ส.ค. 60
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. รับสมัคร พนักงานบริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
9 ส.ค. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครพนักงานช่าง วุฒิ ปวส. ด้านโยธาหรือก่อสร้าง
9 ส.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการภูมิสถาปนิก
8 ส.ค. 60
รับสมัคครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค
7 ส.ค. 60
โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา
7 ส.ค. 60
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจ้าง 14 อัตรา
3 ส.ค. 60
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 2 อัตรา
3 ส.ค. 60
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง
31 ก.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร พนักงานวิชาการ 3 อัตรา
31 ก.ค. 60
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ รับสมัคร 8 อัตรา
26 ก.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
26 ก.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป
19 ก.ค. 60
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย รับสมัคร 20 อัตรา
16 ก.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร นักวิเคราะห์สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
16 ก.ค. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน