ขอโทษค่ะ ข้อมูลส่วนนี้เฉพาะสมาชิก(คนหางาน) เท่านั้นตำแหน่งงานอื่นๆ ล่าสุด