มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงผลกำไร ดำเนินโครงการโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอ  ดูรายละเอียดบริษัท
ที่อยู่ 278 หมู่ 10 ต. อินทขิล อ. แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
ติดต่อคุณ  ฝ่ายบุคคล  เบอร์โทร 053479185 อีเมล์ hr_starfish@schsf.org
โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครงาน หากพบเจอตำแหน่งงานเข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
ผู้จัดการฝ่ายบุลคล
รหัสงาน : 0420788
ประกาศเมื่อ : 16 เมษายน 60
จำนวนที่รับ
1  อัตรา
ลักษณะงาน
- Compliance with The Labor Protection Act /การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
- Compensation/การให้ค่าตอบแทน/เงินชดเชย
- Work Benefits/สวัสดิการ
- Hiring and Contracts/การจ้างงานและสัญญาจ้าง
- Job Descriptions and Job Assignments/รายละเอียดการจ้างงานและการมอบหมายงาน
- Probation period /การทดลองงาน
- Monitoring and Review /การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
- Professional Development/ การพัฒนาอาชีพให้กับบุคคลากร
- Disciplinary procedures/การควบคุมดูแล กฎ ระเบียบวินัย
- Salary changes/การปรับเงินเดือน
- Termination/การเลิกจ้าง
- resource/การสรรหาบุคลากร
สวัสดิการ
ประกันสังคม  โบนัส  ค่าอาหาร  ประกันสุขภาพ , เงินสะสม , ที่พัก ,
เงินเดือน
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
1. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นได้ดียอดเยี่ยม และสามารถทำงานกับผู้คนหลากหลายประเภท รวมถึงการสร้างทัศนคติ
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตอาสา มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบคอบในการทำงาน และมีความรับผิ
4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถใช้ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกวิธี
5. สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
สาขา
ประเภทธุรกิจ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร
ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2548   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
ลักษณะธุรกิจ
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงผลกำไร ดำเนินโครงการโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์
ที่อยู่
278 หมู่ 10 ต. อินทขิล อ. แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์
053479185   แฟกซ์ : 053857635
อีเมล์
เว็บไซต์
ติดต่อคุณ
ฝ่ายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงานอื่นของ  มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  ที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานอื่นที่น่าสนใจ
ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมด