ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (547)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13780 ) งานลำพูน ( 416 ) งานเชียงราย ( 212 ) งานลำปาง ( 162 ) งานอื่นๆ ( 998 ) ดูทั้งหมด

 ลาวาริน อินทีเรียส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
1. ควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบงาน และประสานงาน ระหว่างช่างและลูกค้า 3. จัดซื้อวัสดุ สำหรับเข้าทำงาน 4. แก้ไขปัญหาหน้างาน ตามเห็นสมควร..
 บริษัท ราวาน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
จัดทำ AS-BUILT Shop Drawing งานก่อสร้างและ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 พีทูเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
ลักษณะงาน - ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพ..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
•ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ •ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้า ของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง •ซ่อมแซ่ม บำร..
 บริษัท ไดมอนด์ ลานนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง , งานดิน , งานวิศวกรรมธรณี , ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด..
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
Noklaksi Company is looking for [-] fulltime, part-time or freelance [-] experienced or freshly graduated candidates with documented experience from designing interiors using SketchUp software..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
• ควบคุม ดูแลจัดวาง ออกแบบลวดวายในภาพรวม ทั้งในช่วงที่มี Event, Promotion หรือ ในช่วงปกติ เพื่อให้การนำเสนอสินค้าเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย และภาพลักษณ์ขององค์กร และสนับสนุนให้..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทอินดีไซน์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
ออกดูหน้างาน ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของบริษัท
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ของโครงการ 2. ออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างของโครงการ 3. เจรจา ต่อรอง และตรวจสอบการทำงานของช่าง และผู้รับเหมา..
 ลานนาแอสเสท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
1. ทำตารางการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวันของตนเอง และรายงานผลการทำงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ 2. รับผิดชอบในการประมาณราคาก่อสร้างตามแบบแปลนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติงบประมาณในการดำ..
 ทำดี ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
ทำ Inkjet , จัดวาง Artwork , Retouch แบบส่งลูกค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ..
 บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้างถนนให้เป็นไปตามแผนงาน ตรวจสอบและรายงานความก้าวของงาน ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด..
 หจก.เบญจมาศโฮม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 60
-ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา..
 บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 60
คิดค่าปริมาณงาน ตรวจสอบปริมาณงานผู้รับเหมา ควบคุมหน้างานให้แล้วเสร็จไปตามแผนที่วางไว้..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์