ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (556)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 14559 ) งานลำพูน ( 440 ) งานเชียงราย ( 219 ) งานลำปาง ( 162 ) งานอื่นๆ ( 1039 ) ดูทั้งหมด

 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
วิศวกรประจำโครงการในเครือมาลาดา
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
รับเหมาก่อสร้าง มีประสบการณ์ควบคุมงาน มีทีมของตัวเอง
 บริษัท นกหลากสี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
Noklaksi Company is looking for [-] fulltime, part-time or freelance [-] experienced or freshly graduated candidates with documented experience from designing interiors using SketchUp software..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา..
 วีอาร์ คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
• ควบคุมและตรวจสอบ วางแผน การดำเนินงาน บริหารการก่อสร้างให้สำเร็จตามเป้าหมายในด้านที่รับผิดชอบ • ดูแลและตรวจสอบงาน Shop drawing/As-built Dwg/Material/ ความปลอดภัย/งานเพิ่ม-งานลด • ตรวจสอบและติดตามรา..
 บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
- ควบคุมงานและตรววจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างให้ได้ตามมาตราฐานและเป็นไปตามแผนที่กำหนด - สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี - รับนโยบายการดำเนินการ และรับมอบหมายงา..
 บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ดี (Sketchup , Auto cad) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มุมมองและจินตนาการด้านความงาม **สวัสดิการบริษัท 1.โบนัสสูงสุด 12 เด..
 บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
- เขียนแบบตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ Build-in เพื่อใช้สำหรับหน้างานจริง - มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ /มุมมองและจินตนาการด้านความงาม - สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ดี (Ske..
 บริษัท สุวิชญาพร คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
ดูแลควบคุมดูแลงานก่อสร้าง
 ALPHABET ASSOCIATE CO., LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื..
 บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย..
 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
ออกแบบตกแต่งภายใน, ตรวจงานก่อสร้างได้
 บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 61
ทำ แบบก่อสร้าง ,ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้าง, สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ ต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้าง..
 บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 61
วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา,ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด,ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย,..
 โปรเจค นิวเจน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 61
ออกแบบ เขียนแบบ งานตกแต่งภายใน ประสานงาน -ตรวจสอบงานฝ่ายผลิต-ติดตั้งได้..
 กลุ่มบริษัท วรวุฒิ
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 61
บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง และกำหนดเวลา วิเคราะห์ วางแผน ประเมิน ติดตาม และจัดทำรายงาน โครงการก่อสร้าง weekly and monthly ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเอกสารงา..
 บริษัท เวอร์เรนดา เอนจิเนียริง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 61
-ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสูงและควบคุมคนงาน 30 คนขึ้นไป ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทอินดีไซน์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 61
ออกแบบภายใน เคลียร์แบบ ตรวจหน้างาน
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์