ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1139)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 14559 ) งานลำพูน ( 440 ) งานเชียงราย ( 219 ) งานลำปาง ( 162 ) งานอื่นๆ ( 1039 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1. Supervise accounting staff and follow up their daily work to make sure that all is correct and follow standard practice and ruling. 2. Data Preparing, cash flow , Account Receivable aging 3. Resp..
 บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.ออกใบกำกับภาษีขาย 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย 3.ตรวจรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4.จัดเก็บเอกสารต่างๆ 5.บันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.บันทึกสินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ถาวร/พร้อมทำทะเบียนสินทรัพย์ และทำรายการส่งมอบให้กับผู้ดำแล (ผู้ใช้งาน) ให้ครบถ้วน 2.คำนวณค่าเสื่อราคาสินทรัพย์ถาวรมรแต่ละรายการ และการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเป็นไปตาม..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1. รับชำระค่าสินค้าให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 1.1. ทำหน้าที่รับชำระค่าสินค้า อยู่ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา 1.2. พนักงานแคชเชียร์ทำงานถูกต้องตามขั้นตอนและมีการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
ห้างสรพพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร พนักงานแคชเชียร์ ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ดูแลและให้บริก..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.ดูแลจัดทำเอกสารทางบัญชี 2.บันทึกข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน 3.ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1. สามารถออกใบแจ้งหนี้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2. สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรายได้อย่างถูกต้อง (RV) เอกสารโอนเงิน,คืนเงิน 3. สามารถจัดทำรายละเอียดประกอบงบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 4. ให้ความร่ว..
 พราวภูฟ้า รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.จัดทำบัญชีต่างๆ 2.ดูแลงานด้านบัญชี/เอกสารบัญชี/และการเงินทั่วไป 3.จัดทำรายงานบัญชีรับ-จ่าย รายงานภาษี 4.จัดทำงบการเงินประจำเดือน/ประกันสังคม/เงินเดือนพนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย....
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
ดูเเลการรับชําระจากลูกค้า ตั้งหนี้ ทําเอกสารวางบิลรับเช็คและรายงานแต่ละวัน ใ..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและรายงานทางบัญชีทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย - กำกับ ดูแล และตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน - กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบการเงินให..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.บันทึกรายรับ - รายจ่ายทั่วไป / ตรวจงาน 2.สรุปภาษีซื้อ - ขาย 3.ปิดงบ / ทำค่าเสื่อม 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้..
 I.S. Group of Companies
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน การรูดบัตรเครดิตให้กับลูกค้า *แนะนำ การให้บริการแก่ลูกค้า..
 แอลพีแอล ลูบริแคนท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
บันทึกบัญชีต้นทุน และดูแลบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของบริษัท ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร ตรวจสอบเปิดขาย Invoice/รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย/ภพ.30 จัดทำรายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้, จัดทำใบสำค..
 โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
บัญชีลูกหนี้
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมธี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
ทำบัญชี ดูแลเกี่ยวกับบิลภาษี ตรวจสอบบิลขาย
 บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 61
1.Responsible for Petty cash , petty cash policy, summary petty cash for reimbursement, 2.Prepare detail of withholding income tax, Phor.Hor.Dor 3 and 5 and review detail of withholding tax and rec..
 ร้าน กู โรตี และชาชัก
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
- ทำแคชเชียร์ - ดูแลลูกค้า - สั่งของประจำวัน - สามารถทำงาน วันเสาร์และอาทิตย์ได้..
 บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี. ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
กรุณาอ่านคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนทำการสมัคร -ติดตามการรับชำระเงิน พร้อมบันทึกการรับชำระด้วยระบบ Express ทำรายงานส่งหัวหน้าแผนกพร้อมมีสำเนาให้ผู้บริหาร - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารตาม..
 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
-บันทึกบัญชีรายวัน -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำ/ตรวจสอบ รายการจ่ายเงิน -คำนวณเงินเดือนพนักงานรายวัน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม..
 บริษัท ไมดัส อะควาพอนิกส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 61
งานบัญชีและการเงินทั่วไป
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์