ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (545)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13411 ) งานลำพูน ( 393 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 150 ) งานอื่นๆ ( 991 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
จังหวัด : นนทบุรี เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
1.ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการรับเหมาก่อสร้าง 2.ประเมินราคาเบื้องต้น รวมทั้งเก็บเงินค่าบริการการวัดพื้นที่ กรณีลูกค้าต้องการจ้างผู้รับเหมา 3.ประสานงาน แจ้งวัน เวลา และสถานที่ เพื่อใ..
 บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
คิดค่าปริมาณงาน ตรวจสอบปริมาณงานผู้รับเหมา ควบคุมหน้างานให้แล้วเสร็จไปตามแผนที่วางไว้..
 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง
 บริษัท เดอะแกลลอรี่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
ออกแบบตกแต่งภายใน (ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์)
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
Display : ออกแบบ ตกแต่ง จัดแสดงสินค้า ให้ลูกค้าสนใจในสินค้าโดยจะเน้นความสวยงามหรูหร่า จัดตามเทศกาลและฤดูต่างๆ (รายละเอียดงานติดต่อสอบถามได้) วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน : 09.00-18.30 ..
 บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานกับบุคลากร ภายใน - นอก องค์กร ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
วางแผน จัดการ ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคา ประสานงานภายใน - นอกองค์กร รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท สุภาพนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
*** รับสมัคร Site Engineer งานถนน สนามบิน เขื่อน บริษัทมีรถประจำตำแหน่งให้ ***
 บริษัท ช.นวกิจ 2009 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ดูแล ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนของงานนั้นๆ
 บริษัท ล้ำคูณ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
เป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่มีความคิด ไอเดียในการดีไซค์งานประเภทตกแต่งภายในได้ดี สามารถใช้โปรแกรม 3D Render , Sketchup Render , Lumion , การรีทัชตกแต่งภาพผลงานนำเสนอ ได้ดี (สามารถปฏิบัติงานนอกสถา..
 หจก.คิว.เอส.คอนสทรัคชั่น
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
- ถอดแบบ วางแผนงาน - ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแบบและเวลาที่กำหนด - รายงาน ความคืบหน้าเนื้องาน และปัญหาในการทำงานอย่างต่อเนื้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
•ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ •ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้า ของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง •ซ่อมแซ่ม บำร..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
ลูแลหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร..
 ลานนาแอสเสท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ -ตรวจสอบคุณภาพของงาน ในแต่ละวัน -เช็คสต็อคอุปกรณ์ -ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้เป็นในแบบแผน (ไซต์คุมงาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ริม..
 บริษัท เดอะบิวท์อิน จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
เขียนแบบ 3D google sketup
 โครงการดีญ่า วาเล่ย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ -ตรวจสอบคุณภาพของงาน ในแต่ละวัน -ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้เป็นในแบบแผน - ติดต่อประสานงานการส่งสินค้าหน้างานและสำรวจพื้นที่หน..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง , งานดิน , งานวิศวกรรมธรณี
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่่
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์