ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1049)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13411 ) งานลำพูน ( 393 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 150 ) งานอื่นๆ ( 991 ) ดูทั้งหมด

 สไปซี่เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
รับ-ทอนเงินลูกค้า (ตัวเลขไม่มีเศษ) สรุปยอดบิล ทำงานตามได้รับมอบหมาย **มีทิปให้..
 ERSKINE WYATT
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
Accounting, Work from 11.00AM to 7.00PM (7 hour work day + 1 lunch hour) on Monday to Friday with flexibility required on UK and Thai public holidays
 ปริ๊นเซสไดอารี่ช๊อป
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
- ทำสต๊อค สินค้าเข้าออก - ทำบัญชี รายรับรายจ่าย -ทำงบดุล รายการปรับปรุงบัญชี..
 บริษัท ไอด้อล ฟู้ด จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
- คิดเงิน ทอนเงิน ออกบิลใบกำกับภาษี -นับเงินทอน -นำเงินไปฝาก (วันที่ ผจก/ ผช.ผจก.ไม่ว่าง) -ช่วยเสริฟ รับออเดอร์ และเก็บโต๊ะ -เปิดร้าน / ปิดร้าน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
- บันทึก และตรวจสอบการทำบัญชี รายรับรายจ่าย - จัดทำเกี่ยวกับใบกำกับภาษี การหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำ ตรวจสอบแบบภาษีซื้อ ขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะรับพิจารณาเป็..
 แอลพีแอล ลูบริแคนท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
บันทึกบัญชีต้นทุน และดูแลบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของบริษัท ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร ตรวจสอบเปิดขาย Invoice/รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย/ภพ.30 จัดทำรายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้, จัดทำใบสำค..
 บริษัทโฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกข้อมูลรายการความเคลื่อนไหวทางด้านบัญชีประจำเดือน - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีประจำเดือน - สรุปข้อมูลความคเลือนไหวทางบัญชีประจำเดือน - วิเคราะห์ข้..
 บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
-ประสานงานจัดทำแผนงบประมาณทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณ -วิเคราะห์งบการเงินและจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกเดือน ..
 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
-เก็บเงินติดตามลูกค้าที่บัญชีขาดชำระในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน และมีหน้าที่รับ-คืนสินค้ากรณีลูกค้าขาดชำระ -สามารถนอนค้างคืนต่างพื้นที่ได้ โดยมีที่พัก (การนอนค้างคืน จะได้รับเบี้ยเลี้ยงนอนค้างคืน) ..
 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
-ตรวจสอบและติดตามเอกสารภายในฝ่าย -จัดทำรายงาน ภงด. 1,2,3,53 ประจำเดือน กระทบ GL -เตรียมข้อมูลและตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น -ตรวจสอบการตัดชำระหนี้..
 บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
-จัดทำบัญชี ซื้อ-ขาย -ทำบัญชี รับ-จ่าย -ภพ.30 -ภงด.3,53 -กระทบยอดประจำเดือน - จัดทำและจัดเก็บเอกสารของลูกค้า - จัดทำบัญชีลูกหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
-เก็บเงินตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละวัน -คีย์ข้อมูล และส่งเงินให้กับทางบริษัท -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
จัดทำบัญชี
 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 ต.ค. 60
-แคชเชียร์ ประจำสาขาเชียงดาว
 บริษัท ไทยอัครา บูติก รีสอร์ท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
-ปฏิบัติงานการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและบันทึกรายการ ตลอดจนจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี -จัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่ได้รับมอบหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบ..
 โรงแรม ฮักนิมมาน
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
-ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ภาษีอากร -ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 เดอะ สลัด คอนเซปท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
รับ-ทอนเงิน
 TSK EXCHANGE
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
พนักงานประจำ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท เชียงใหม่พลาซ่า จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
- ดูแลงานด้านเอกสารของแผนกบัญชี สรุป รายรับ-รายจ่าย ภาษี ปิดงบและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ * ผ่านทดลองงานได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ Service Charge Low Season การันตี 1,000 บ. High Season การั..
 หจก. วินคอสเมติคส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 22 ต.ค. 60
-รับผิดชอบการรับเงิน ทอนเงิน การรูดบัตรเครดิตให้กับลูก่ค้า -มีใจรักในงานบริการ -หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์