ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (548)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13769 ) งานลำพูน ( 419 ) งานเชียงราย ( 213 ) งานลำปาง ( 156 ) งานอื่นๆ ( 1005 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 60
วิศวกรประจำโครงการในเครือมาลาดา
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 60
Display : ออกแบบ ตกแต่ง จัดแสดงสินค้า ให้ลูกค้าสนใจในสินค้าโดยจะเน้นความสวยงามหรูหร่า จัดตามเทศกาลและฤดูต่างๆ (รายละเอียดงานติดต่อสอบถามได้) วันทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน : 09.00-18.30 ..
 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 21 พ.ย. 60
1. สามารถวางแผนและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ 3. สรุปและประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน..
 ลาวาริน อินทีเรียส์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
1. ควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบงาน และประสานงาน ระหว่างช่างและลูกค้า 3. จัดซื้อวัสดุ สำหรับเข้าทำงาน 4. แก้ไขปัญหาหน้างาน ตามเห็นสมควร..
 บริษัท ราวาน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
จัดทำ AS-BUILT Shop Drawing งานก่อสร้างและ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 พีทูเอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
ลักษณะงาน - ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพ..
 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 พ.ย. 60
•ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ •ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้า ของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง •ซ่อมแซ่ม บำร..
 บริษัท ไดมอนด์ ลานนา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้าง , งานดิน , งานวิศวกรรมธรณี , ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของบริษัท
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 60
1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ของโครงการ 2. ออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างของโครงการ 3. เจรจา ต่อรอง และตรวจสอบการทำงานของช่าง และผู้รับเหมา..
 หจก.เบญจมาศโฮม
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 60
-ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
 บริษัท ทรัพย์นิยมวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 60
-ควบคุมงานก่อสร้างบ้านและอาคาร
 บริษัท พร้อมสร้าง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 60
ควบคุมงาน / ประสานงาน / ออกแบบ / งานขาย
 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาสันทราย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 60
1.ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการรับเหมาก่อสร้าง 2.ประเมินราคาเบื้องต้น รวมทั้งเก็บเงินค่าบริการการวัดพื้นที่ กรณีลูกค้าต้องการจ้างผู้รับเหมา 3.ประสานงาน แจ้งวัน เวลา และสถานที่ เพื่อใ..
 บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 60
- วางแผน ควบคุม ดูแลตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบการทำงานของช่าง และผู้รับเหมา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
มีความรู้ ความเข้าใจงานบัญชีและภาษีอากรได้ดี - จัดเก็บเอกสาร - จัดทำงบการเงิน ภงด ภาษีอื่น ๆ - รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย..
 หมู่บ้านธนกฤษณ์เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
ดูแลหน้างานก่อสร้าง ประสานงานผู้รับเหมา
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภัทร คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
1. วางแผนการดำเนินการก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 2. ประสานงานภายในและนอกองค์กร 3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี เช่น Word , Excel , PowerPoint , Auto C..
 บริษัท เพลินจิต พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : มากกว่า 30,000
วันที่ประกาศ : 12 พ.ย. 60
- คำนวณและออกแบบงานโครงสร้าง,คำนวณราคา BOQ ,จัดงวดงาน - วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดและมาตรฐาน - ดูแลงานก่อสร้างระบบ ไฟฟ้า, สุขาภิบาล สำหรับเฟสเปิดใหม่ - ดูแลงานก่อสร้างภาพรวมของโครงกา..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์