ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1086)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13769 ) งานลำพูน ( 419 ) งานเชียงราย ( 213 ) งานลำปาง ( 156 ) งานอื่นๆ ( 1005 ) ดูทั้งหมด

 REALTOR WORLD NETWORK CO.,LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำอยู่ที่สำนักงาน น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง
 บริษัท หยกอินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
ให้บริการรับชำระเงินแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ซีเอ็ม. แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
-ดูแลจัดการงานภายในสำนักงาน -ดูแลงานด้านบุคคล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 ERSKINE WYATT
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
Accounting, Work from 11.00AM to 7.00PM (7 hour work day + 1 lunch hour) on Monday to Friday with flexibility required on UK and Thai public holidays
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
1.บันทึกรายรับ - รายจ่ายทั่วไป / ตรวจงาน 2.สรุปภาษีซื้อ - ขาย 3.ปิดงบ / ทำค่าเสื่อม 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้..
 ERSKINE WYATT
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
Accounting, Work from 11.00AM to 7.00PM (7 hour work day + 1 lunch hour) on Monday to Friday with flexibility required on UK and Thai public holidays
 บริษัท ครีเอทีฟ คิงดอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. จัดทำบัญช..
 บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
1.บันทึกบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำวัน 2.จัดทำรายงานสรุปประจำวัน 3.ออกใบกำกับภาษีขาย 4.งานตรวจสอบภายใน 5.นับสต๊อคอาหาร และ เครื่องดื่ม 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัท ไอเอฟซีจี เวลธ์ คาเฟ่ (เชียงใหม่) จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
Marketing Broker หุ้น กองทุน สังหริมทรัพย์ทั้งในเเละต่างประเทศ
 บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
รับชำระเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปิดบัญชี / วางบิล/ควบคุมเงินสดย่อย ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย / ภาษีเงินได้..
 บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
บันทึกบัญชีต้นทุน และดูแลบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของบริษัท ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร ตรวจสอบเปิดขาย Invoice/รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย/ภพ.30 จัดทำรายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้, จัดทำใบสำค..
 โรงแรมเยสเตอเดย์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
1. ตรวจบันทึก กระทบรายการบัญชีและเอกสารทางการเงิน 2. ภาษีต่างๆ 3. วางแผนต้นทุน 4. รายงานทางบัญชี 5. วิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น 6. เงินสดย่อย 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 8. สมัครได้ด้วย..
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
-ออกบิลเงินสดให้แก่ลูกค้า -รับชำระหนี้จากลูกหนี้ -ออกเอกสารใบมัดจำสินค้า -เก็บเงินจากลูกค้าส่งให้บัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน..
 บ.เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
1. รับชำระค่าสินค้าให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 1.1. ทำหน้าที่รับชำระค่าสินค้า อยู่ประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา 1.2. พนักงานแคชเชียร์ทำงานถูกต้องตามขั้นตอนและมีการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เมธี
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
ทำบัญชี ดูแลเกี่ยวกับบิลภาษี ตรวจสอบบิลขาย
 บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 60
- เก็บเงินจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามจุดต่างๆ ภายในโรงแรม - ต้อนรับและให้บริการลูกค้า - รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า..
 บริษัท เชียงใหม่เพชรดา จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
-ออกบิลขายสินค้าจากโปรแกรมสำเร็จรูป(ยินดีสอนงานให้) -เช็คสต๊อคสินค้า
 บ.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จก.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
ทำทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สิน ติดรหัสทรัพย์สิน คำนวนค่าเสื่อมราคา..
 บริษัท ซี.เอส.โอ ปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
บริษัท ซี.เอส.โอ ปิโตรเลียม จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมัน มีความต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งพนักงานการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ควบคุมเงินสดย่อย กระทบยอดเงินสด จั..
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- จัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ invoice ตารางการรับเงินแต่ละโครงการ - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ทุกสิ้นเดือน - ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย,ภาษีเงินได้น..
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์