ค้นหาจาก

โยธา/สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (545)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13411 ) งานลำพูน ( 393 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 150 ) งานอื่นๆ ( 991 ) ดูทั้งหมด

 ALPHABET ASSOCIATE CO., LTD.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 60
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ -ตรวจสอบคุณภาพของงาน ในแต่ละวัน -ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานให้เป็นในแบบแผน - ติดต่อประสานงานการส่งสินค้าหน้างานและสำรวจพื้นที่หน..
 วิสดอมสเปซ โครงการไพร์มสแควร์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 60
1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ของโครงการ 2. ออกแบบโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างของโครงการ 3. เจรจา ต่อรอง และตรวจสอบการทำงานของช่าง และผู้รับเหมา..
 หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 20,001 - 30,000
วันที่ประกาศ : 16 ต.ค. 60
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างถนน/วางแผนงาน ตรวจสอบปริมาณงานในสัญญาให้ตรงกับแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ประสานงานผู้รับเหมา รายงานความก้าวหน้าของงาน..
 บริษัท พร้อมสร้าง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 60
ติดต่อประสานงาน/ติดต่อ ติดตามลูกค้า เขียนแบบ ออกแบบ จัดทำเอกสาร ควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย..
 บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : จันทบุรี เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ต.ค. 60
ดูแลงานก่อสร้างให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 นิวไทย
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ต.ค. 60
- ตรวจสอบงานโครงสร้าง - ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม - เขียนแบบ,แก้ไขแบบ,ทำเอกสารหน้างาน - เขียน Auto Cad ได้,ใช้ Excel,Word ได้..
 Kun Ding Real Estate Co. Ltd.
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 ต.ค. 60
- ตรวจสอบงานโครงสร้าง - ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม - เขียนแบบ,แก้ไขแบบ,ทำเอกสารหน้างาน - เขียน Auto Cad ได้,ใช้ Excel,Word ได้..
 ไอเดีย เฮาส์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 60
ออกแบบภายใน ออกแบบตามโครงสร้างมที่หัวหน้าสั่ง (กรุณาส่งผลงานมาทางอีเมลของบริษัทด้วยนะค่ะ)..
 สยาม เรียลเอสเตท โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 60
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและ ระยะเวลา ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบ และ คุณภาพโครงการ ให้คำปรึกษากับโฟร์แมน ประสานงานกับองค์กร อื่นๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย..
 บริษัท ราวาน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 60
จัดทำ AS-BUILT Shop Drawing งานก่อสร้างโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 บริษัท ดวงดี ทวีทรัพย์ จำกัด (บ้าน ณ ชื่น)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 60
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวาวแผนภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงา..
 บริษัท ดิ เอสตีม เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 60
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและ ตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐาน และ คุณภาพของโครงการ ให้คำปรึกษากับโฟร์แมน ประสานงานกับองค์กร อื่นๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอ..
 บริษัท ดิ เอสตีม เชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 10 ต.ค. 60
ควบคุมงานก่อสร้างประจำไซต์งาน วางแผนงานก่อสร้าง ความคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ถอดแบบประมานราคา..
 บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 60
- เขียนแบบตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ Build-in เพื่อใช้สำหรับหน้างานจริง -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกหน้างานได้ -มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี - อื่นๆตามได้รับ..
 โครงการหมู่บ้านมาลาดา โฮม แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 60
1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ตรวจสอบแบบ แก้ไขปัญหาตามหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 4.วางแผนงานการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 บ. ไลอ้อน เม็ททอล ชีท (หางดง)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 9 ต.ค. 60
-วัดงาน ตามโครงหลังคา -เขียนแบบโครงหลังคาด้วยโปรแกรม Autocad -สามารถพูดคุยแนะนำหลังคาเมทัลชีทและประเมินราคาได้..
 บริษัท เคพีกลาส จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 7 ต.ค. 60
-ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามสัญญา ตามไซค์งาน -อ่านแบบ เขียนแบบ AUTO CAD ได้ดี -ช่วยเหลืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย..
 บริษัทครีเอทีฟ คอนเนอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ต.ค. 60
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 บริษัทครีเอทีฟ คอนเนอร์ จำกัด
จังหวัด : เชียงราย เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 ต.ค. 60
- ออกแบบบ้าน - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 บ.พรานิเมท จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 60
Salary till 20,000 THB CAD mutation CAD draw as build Salary till 25,000 THB Revit mutation Revit draft as build
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์