ค้นหาจาก

บัญชี/การเงิน (1049)

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13411 ) งานลำพูน ( 393 ) งานเชียงราย ( 208 ) งานลำปาง ( 150 ) งานอื่นๆ ( 991 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท แสนดี เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1. จัดทำและบันทึกรายการภาษีซื้อ, ภาษีขาย, โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express 2. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี และเอกสารวางบิล เพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่า..
 บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์ จำกัด
จังหวัด : สุโขทัย เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1. จัดทำบันทึกรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย 2. เตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เอกสารวางบิลเพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกค้า 3. เตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด 4. ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
1 Understand thoroughly the Hotel payroll policy and procedures. 2 Familiar with the Hotel payroll accounting procedures. 3 Check and ensure that Advice of Change Forms are properly approved and..
 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 60
-
 บริษัท บิ๊ก ครีเอทีฟ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้ (เร่งรัด-ติดตามและทวงถามเพื่อการเบิกจ่ายและชำระเงินของลูกหนี้) พร้อมบันทึกลงในระบบบัญชี/ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบ..
 โรงแรมศาลา ล้านนา เชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
-Accurate processing and payment of all accounts on a weekly and monthly basis and to ensure all Hotel accounts are paid accurately and on a timely basis -Prepare cheque run for approval on 7, 15, an..
 บริษัท พี.ที. โปร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
-จัดทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย -จัดทำเอกสารเบิกงวดงานของผู้รับเหมา -ทำภาษี ส่งสำนักงานบัญชี..
 ERSKINE WYATT
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 12,001 - 15,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
Accounting, Work from 11.00AM to 7.00PM (7 hour work day + 1 lunch hour) on Monday to Friday with flexibility required on UK and Thai public holidays
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
- ธุรการบัญชี,จัดคิวช่าง,ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในร้าน,เบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษี พรบ.รถ - รับชำระค่าสินค้าขายสด-ขายเชื่อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
- ควบคุม บริหารงานบัญชีลูกหนี้ - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆด้านบัญชี - แก้ไขและลบบิลขาย - ตั้งหนี้พนักงาน - ดำเนินการปรับรถยึดต่าง ๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้าVIP,งานทะเบียน+ภาษีพรบ.รถ..
 Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
- ทำสัญญาลูกค้า ,อิออน เฟริสช้อยส์ - สแกนแผนที่+หน้าสัญญา,Addแผนที่ - สรุปรายงานประจำเดือนสินเชื่อ+ติดตาม - สรุปเลขที่สัญญา - ตรวจสัญญาทุกสาขา - อนุมัติวงเงิน,ปลดวงเงินชั่วคราว..
 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1. รับผิดชอบในการดำเนินการด้านบัญชีของศูนย์ฯ ตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555” โดยใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและเชื่อ..
 แม่วังสื่อสารแอนด์ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ดูแลงานจ่าย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภราคอนซัลแตนท์
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
จัดทำงบการเงิน ลงบัญชีโปรแกรม express
 บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1.บันทึกรายรับ - รายจ่ายทั่วไป / ตรวจงาน 2.สรุปภาษีซื้อ - ขาย 3.ปิดงบ / ทำค่าเสื่อม 4.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้..
 บ.อาร์ทีแอล ทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1.บันทึกบัญชี เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย,ต้นทุนทั้งหมด,เงินสดย่อยประจำวันรับผิดชอบด้านจ่าย 2.จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ภ.พ.30 พร้อมยื่นภาษี 3.จัดทำREPORT เสนอผู้บริหารทุกเดือน..
 ร้าน ฮอทชิลี บาร์ แอน เรสโตรอง
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
คีย์ออเดอร์ เช็กบิล เก็บเงิน และงานเอกสารทั่วไป มีความรอบคอบ อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน..
 บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด : เชียงใหม่ เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
1. ทำเฟิร์มไฟแนนซ์ 2. ติดต่อกับธนาคารที่รับจัดไฟแนนซ์ 3. เปิดใบกำกับภาษีเพื่อรับเงินค่ารถ 4. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรม..
 หจก.ฮอนด้าแสงชัยพาณิชย์ลำพูน
จังหวัด : ลำพูน เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 60
ทำงานเอกสาร โทรติดตามลูกค้าหลังงานซ่อม
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์