ค้นหาจาก

งานกรุงเทพฯ (6528) งานเชียงใหม่ ( 13769 ) งานลำพูน ( 419 ) งานเชียงราย ( 213 ) งานลำปาง ( 156 ) งานอื่นๆ ( 1005 ) ดูทั้งหมด

 บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- กำกับดูแลการเรียงผลิตภัณฑ์ - บันทึกข้อมูลการเรียงผลิตภัณฑ์ - จัดกำลังคนในงานเรียงฯ..
 บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- วางแผนการเตรียมการผลิต - กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน - จัดทำ Daily Production - อบรมพนักงาน..
 บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 8,001 - 9,000
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 60
- รับเข้า/ตัดจ่ายภาชนะเพื่อผลิต - ตรวจนับจำนวนต๊อกภาชนะ ประจำเดือน/ประจำปี - บันทึกข้อมูลการรับเข้า/จัดจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง..
 หจก.โค้วหน่ำเฮง คาร์เซอร์วิส
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
-จัดสินค้าตามหมวดหมู่ แยกประเภทสินค้า อะไหล่รถยนต์ -สั่งซื้อสินค้า -ประสานงานกับแผนกช่างเทคนิค บัญชี ฝ่ายขาย -อนทน -ซื่อสัตย์..
 หจก.โค้วหน่ำเฮง คาร์เซอร์วิส
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
-วิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปได้ -วางแผนการตลาด -รวบรวมข้อมูลและนำแผนไปปฎิบัติ -สรุปประเมินผลและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมาย -สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่..
 หจก.โค้วหน่ำเฮง คาร์เซอร์วิส
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 60
-รับชำระเจ้าหนี้และลูกหนี้ -ปิดบัญชีรายวัน -วางบิล -ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม -ทำประกันสังคม..
 บริษัท พร้อมสร้าง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 60
ควบคุมงาน / ประสานงาน / ออกแบบ / งานขาย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภัทร คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 10,001 - 12,000
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
1. งานธุรการเอกสารทั่วไป 2. ประสานงานภายในและนอกองค์กร 3. สามารถใช้ Computer Microsoft Office ได้ดี เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น 4. จัดเก็บเอกสารแบ่งประเภทของงานได้ดี 5. งานอื่น ๆ ตามที่ไ..
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางภัทร คอนสตรัคชั่น
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 15,001 - 20,000
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
1. วางแผนการดำเนินการก่อสร้าง , ควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 2. ประสานงานภายในและนอกองค์กร 3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี เช่น Word , Excel , PowerPoint , Auto C..
 บริษัทนิวดอนน์เอแอนด์เอ็มอิ้ง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบ สามารถใช้อุปกร์ หรือ เครื่องพิมพ์เป้น..
 บริษัทนิวดอนน์เอแอนด์เอ็มอิ้ง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โลโก้ ป้ายไวนิล และอื่นๆ สามรถออกแบบหรือเขียนแบบงานได้..
 บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 60
-ประสานงานรับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจากฝ่ายขาย -ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในเรื่องจำนวนสินค้าที่จะส่ง -จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง..
 บริษัท ลำปางแอลพีจี จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : 9,001 - 10,000
วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 60
- ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบันทึกของมูลบัญชี และสต๊อคสินค้า - จัดเรียงข้อมูลเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นภาษีประจำเดือน - ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของแต่ละสาขา - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการทำบัญชีและภาษีต..
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 60
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 60
ดูแลและรับผิดชอบงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
 บริษัทถาวรลำปาง จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 7 พ.ย. 60
รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพสินค้าและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา..
 ลำปางวินเทจ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 60
- ดูแลทำความสะอาดห้องพัก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 ลำปางวินเทจ
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 60
- ดูแลห้องพัก - งานซ่อมแซม(ไฟฟ้า,ประปา)เบื้องต้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานกะกลางคืนได้ - สื่อสารภาษาอังกฤษพอสมควร..
 สถานตรวจสภาพรถกิตติพล ห้างฉัตร
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 6 พ.ย. 60
ตรวจสภาพรถเมื่อมีลูกค้าเข้ามารับบริการที่ตรอ.
 บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด : ลำปาง เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 60
- กำกับดูแลงานซิมเมอร์ - ให้คำแนะนำทีมงาน และแก้ปัญหาในงาน - อบรมพนักงาน
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์