งานราชการ รัฐวิสาหกิจ


เงื่อนไข ข้อตกลง การประกาศงาน
  ในส่วนนี้ มีไว้สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ห้างร้าน ขนาดเล็ก หรือ งานจากหน่วยงานของรัฐ
  เช่น งานทำความสะอาดบ้าน,เลี้ยงเด็ก,สอนการบ้าน,ดูแลสวน,เฝ้าร้าน,ขายของ,แจกใบปลิว เป็นต้น
  ห้ามประกาศเกี่ยวกับ MLM ประกันชีวิต บัตรเครดิต หรือ งานอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันนี้
  หากคุณเป็นบริษัท ต้องการรับสมัครพนักงาน ต้องการใช้งานแบบเต็มรูปแบบ ให้สมัครสมาชิกที่นี่
  โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผู้ประกาศ หน่วยงาน บริษัท หรือ ห้างร้าน ที่อยู่ ที่ตั้ง สถานที่ปฎิบัติงาน เบอร์โทรสำหรับการติดต่อ อีเมล์ รายละเอียดเกี่ยวกับงาน สวัสดิการต่างๆ เงินเดือน ค่าจ้าง โดยที่ข้อมูลทั้งหมด ต้องเป็นความจริงเท่านั้น หากพบเจอหรือมีการแจ้งว่าข้อมูลที่ประกาศดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือ ไม่เหมาะสม ทางเราจะทำการลบประกาศออกโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*

(โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อ ที่อยู่ บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ลักษณะธุรกิจที่ทำ คุณสมบัติของผู้สมัคร ลักษณะงานที่ต้องทำ เงินเดือน ค่าจ้าง)

*