วันที่โพส : 12 ธ.ค. 60 15:11

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ มช.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
2. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS (Word Excel Powerpoint)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
5. มีทักษะภาษาอังกฤษดี
ถ้ามีความรู้ความสามารถดังนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ด้านการจัดการฐานข้อมูล
- การบริหารโครงการ และประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก


 

โพสโดย : กุสุมา ภาคภูมิ
วันที่โพส : 12 ธ.ค. 60 15:11
เปิดดู : 1120 ครั้ง
IP : 202.28.25.220


แสดงความคิดเห็น