วันที่โพส : 18 ม.ค. 61 16:18

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานโครงการวิจัย ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องกล/ เครื่องปรับอากาศ
๓. เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
๔. มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
๕. มีความรู้ความสามารถในงานระบบไฟฟ้า เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๖. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
๗. มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี
๘. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานซ่องบำรุงระบบไฟฟ้า ซ่องบำรุงระบบเครื่องกล หรือซ่อมบำรุงภายในอาคารขนาดใหญ่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. สามารถปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการได้

โทร ๐๕๓-๙๓๖๑๔๘-๘ ต่อ ๓๐๘ ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.rihes.cmu.ac.th/news/8977


 

โพสโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่โพส : 18 ม.ค. 61 16:18
เปิดดู : 808 ครั้ง
IP : 110.164.193.101


แสดงความคิดเห็น