งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส : 28 พ.ย. 59 09:57

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง

คุณสมับัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕3
2. จบการศึกษาระดับปวช. (หรือเทียบเท่า) ทุกสาขา
3. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร / การเขียนโครงการ / การจัดงานอบรมสัมมนา / สามารถทำงานนอกเวลาราชการและต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. มีบุคลิกดี กระตือรือร้น มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและปรับตัวอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ดี
7. อยู่ภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ วสท.(สาขาภาคเหนือ 1) ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-944115


 

โพสโดย : ปิยาพรรณ
วันที่โพส : 28 พ.ย. 59 09:57
เปิดดู : 3250 ครั้ง
IP : 202.28.248.243

ความคิดเห็นที่ : 1

เงินเดือนไม่ระบุหรือครับ
 

โดยคุณ : เมธา
เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 59 00:47
IP : 49.228.247.104


แสดงความคิดเห็น