งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส : 13 ธ.ค. 59 12:28

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 17 อัตรา ดังนี้

1.อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ จำนวน 2 อัตรา

2.อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

3.อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

4.อาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

5.อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

6.อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

7.อาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

8.อาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

9.อาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา

10.อาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม (การจัดการธุรกิจการบิน) จำนวน 3 อัตรา

11.อาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม (การจัดการธุรกิจนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง ป.โท 17,500 บาท ป.เอก 21,000 บาท

วัน เวลา ที่รับสมัคร จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559


 

โพสโดย : admin
วันที่โพส : 13 ธ.ค. 59 12:28
เปิดดู : 5986 ครั้ง
IP : 171.4.251.129


แสดงความคิดเห็น