งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส : 9 ต.ค. 60 17:59

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัคร 24 อัตรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัคร 24 อัตรา ดังนี้

ปฎิบัติงานประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 14 อัตรา

1.หัวหน้างานอนุรักษ์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2.หัวหน้างานออกแบบและเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่สัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่บริหารสวัสิภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
7.หัวหน้างานวิทยากร จำนวน 1 อัตรา
8.วิทยากร จำนวน 2 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยงและกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
12.เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
13.เจ้าหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

ปฎิบัติงานประจำสำนักบริหารงานกลาง จำนวน 10 อัตรา

14.หัวหน้างานกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
15.หัวหน้างานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
16.หัวหน้างานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
17.หัวหน้างานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
18.เจ้าหน้าที่พสดุ จำนวน 1 อัตรา
19.เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
20.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
21.เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
22.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
23.เจ้าหน้าที่พัสดุ (ลูกจ้าง) จำนวน 1 อัตรา

**อัตราเงินเดือนไม่ได้ระบุไว้**

วัน เวลา ที่รับสมัคร จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560


 

โพสโดย : admin
วันที่โพส : 9 ต.ค. 60 17:59
เปิดดู : 14949 ครั้ง
IP : 171.4.232.210


แสดงความคิดเห็น