งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
9 มิ.ย. 58
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ
9 มิ.ย. 58
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน รับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 มิ.ย. 58
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัคร 6 อัตรา
8 มิ.ย. 58
สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 มิ.ย. 58
สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. รับสมัครพนักงานปฎิบัติงาน
6 มิ.ย. 58
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา
6 มิ.ย. 58
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป
4 มิ.ย. 58
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับสมัคร นักวิชาการสรรพสามิต
4 มิ.ย. 58
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร 10 อัตรา
4 มิ.ย. 58
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์
4 มิ.ย. 58
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 มิ.ย. 58
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์
3 มิ.ย. 58
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานทรัพยากรบุคคล
3 มิ.ย. 58
กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3 มิ.ย. 58
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3 มิ.ย. 58
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 38 อัตรา
1 มิ.ย. 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา
29 พ.ค. 58
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
28 พ.ค. 58
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเภสัชกร 2 อัตรา
26 พ.ค. 58
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน