งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
5 ก.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 ก.ย. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นิติกร
30 ส.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักเวชสถิติ 5 อัตรา
25 ส.ค. 60
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานการเงินและบัญชี
25 ส.ค. 60
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่โจ้ รับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป
23 ส.ค. 60
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มช. รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา
23 ส.ค. 60
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21 ส.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานประสานงานทั่วไป
18 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์
17 ส.ค. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานพัฒนาธุรกิจรายใหม่ 5 อัตรา
16 ส.ค. 60
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
16 ส.ค. 60
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. รับสมัคร พนักงานบริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
9 ส.ค. 60
คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครพนักงานช่าง วุฒิ ปวส. ด้านโยธาหรือก่อสร้าง
9 ส.ค. 60
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการภูมิสถาปนิก
8 ส.ค. 60
รับสมัคครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค
7 ส.ค. 60
โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา
7 ส.ค. 60
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานจ้าง 14 อัตรา
3 ส.ค. 60
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 2 อัตรา
3 ส.ค. 60
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง