งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
24 พ.ย. 60
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงาน ณ จุดตรวจ
24 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
23 พ.ย. 60
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร นักวิชาการโสตฯ 1 อัตรา
23 พ.ย. 60
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัคร 5 อัตรา
23 พ.ย. 60
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัคร สมุห์บัญชี (ลำพูน พิษณุโลก ระยอง)
22 พ.ย. 60
สถาบันพลังงาน มช. ขยายเวลารับสมัคร คนงานดูแลระบบชีวมวล วุฒิ ม.3 ถึง 6 ธ.ค.60
22 พ.ย. 60
สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครพนักงานช่าง (สาขาไฟฟ้า) จำนวน 8 อัตรา ถึง 6 ธ.ค.60
21 พ.ย. 60
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 72 อัตรา
17 พ.ย. 60
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี
17 พ.ย. 60
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
15 พ.ย. 60
สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครคนงานดูแลระบบชีวมวล วุฒิ ม.3 จำนวน 6 อัตรา
15 พ.ย. 60
สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 รับสมัครลูกจ้างธุรการ
14 พ.ย. 60
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน จำนวน 24 อัตรา
13 พ.ย. 60
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
13 พ.ย. 60
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร 16 อัตรา
9 พ.ย. 60
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับสมัคร 3 ตำแหน่ง
9 พ.ย. 60
สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
8 พ.ย. 60
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) รับสมัคร 4 อัตรา
7 พ.ย. 60
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัคร Good Governance Officer
6 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร 36 อัตรา