งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
16 ก.พ. 61
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
13 ก.พ. 61
เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด รับสมัคร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
13 ก.พ. 61
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. รับสมัคร พนักงานบัญชี
9 ก.พ. 61
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา (ทั่วประเทศ)
7 ก.พ. 61
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ภาคเหนือ ตอนบน) รับสมัคร 3 อัตรา
7 ก.พ. 61
สำนักบริการวิชาการ มช. รับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
6 ก.พ. 61
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
5 ก.พ. 61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 4 อัตรา
31 ม.ค. 61
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1(เชียงใหม่) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29 ม.ค. 61
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัคร ช่างไฟฟ้า
29 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย
28 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน 2 อัตรา
26 ม.ค. 61
สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครคนงานดูแลระบบชีวมวล(รับเพิ่ม)วุฒิ ม.3 จำนวน 4 อัตรา
24 ม.ค. 61
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. รับสมัคร พนักงานบริหารงานบุคคล 3 อัตรา
23 ม.ค. 61
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ
19 ม.ค. 61
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสมัคร 24 อัตรา
19 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร 5 ตำแหน่ง
18 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานโครงการวิจัย ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
17 ม.ค. 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร 43 อัตรา
16 ม.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (หน่วยบริการวิชาการ) 1 ตำแหน่ง