งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
วันที่โพส
หัวข้อ
17 พ.ย. 60
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี
17 พ.ย. 60
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
15 พ.ย. 60
สถาบันพลังงาน มช.รับสมัครคนงานดูแลระบบชีวมวล วุฒิ ม.3 จำนวน 6 อัตรา
15 พ.ย. 60
สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 1 รับสมัครลูกจ้างธุรการ
14 พ.ย. 60
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน จำนวน 24 อัตรา
13 พ.ย. 60
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร พนักงานปฎิบัติงาน
13 พ.ย. 60
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัคร 16 อัตรา
9 พ.ย. 60
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับสมัคร 3 ตำแหน่ง
9 พ.ย. 60
สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
8 พ.ย. 60
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) รับสมัคร 4 อัตรา
7 พ.ย. 60
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัคร Good Governance Officer
6 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัคร 36 อัตรา
6 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 พ.ย. 60
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ
6 พ.ย. 60
เทศบาลตำบลบ้านแหวน รับสมัคร 10 อัตรา
6 พ.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์
4 พ.ย. 60
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
3 พ.ย. 60
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 17,060.-
3 พ.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจรายใหม่ (startup) จำนวน 1 อัตรา
3 พ.ย. 60
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา