คนหา งาน
บริการสำหรับ บริษัทสมาชิก

ช่องทางการชำระเงิน และ ฟอร์มแจ้งการชำระเงินออนไลน์

เมื่อแจ้งการชำระเงินเข้ามาแล้ว โปรดรอสักครู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
หากเร่งด่วน โปรดติดต่อ 089-9548803 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00)ช่องทางการชำระเงิน ผ่านทาง ธนาคาร ตู้ ATM หรือ Internet ตามธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

กสิกรไทย ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อบัญชี
นายโชคชัย โกฎสืบ
เลขที่บัญชี
279-2-83059-8
สาขา
ช้างเผือก
กรุงเทพ ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
นายโชคชัย โกฎสืบ
เลขที่บัญชี
424-0-95729-2
สาขา
ประตูเชียงใหม่
ไทยพาณิชย์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
นายโชคชัย โกฎสืบ
เลขที่บัญชี
681-2 22871-9
สาขา
สี่แยกสนามบิน

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน
*
*
*
*
(สำหรับบริษัทสมาชิกต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง)
*
*
*
*